NADAJNIK BABICE

ŚLADAMI HISTORII

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH

*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.
Wszelkie zamieszczone na tej stronie historyczne treści, zdjęcia i opisy są własnością Ireneusza Dobiech.


W 1922 roku powstała w Polsce Transatlantycka Stacja Radiotelegraficzna, zapewniająca łączność poprzez Atlantyk.
 Była to największa inwestycja radiokomunikacyjna w II Rzeczypospolitej.
Stacja pełniła dwie funkcje: nadawczą w Warszawie i odbiorczą w Grodzisku Mazowieckim.
Rozdział tych funkcji był korzystny, gdyż zapewniał maksymalny jej zasięg, przy równoczesnym spełnieniu obu funkcji.
Ośrodek nadawczy został usytuowany w rejonie Babic pod Warszawą.
W przeddzień dosłownie wyzwolenia Warszawy, 16 stycznia 1945 roku, Niemcy wysadzili wszystkie urządzenia i maszty nadajnika.
Był to akt barbarzyński. Zniszczono zabytek, prawie o wartości muzealnej, sławiący polską: przezorność i myśl techniczną.


01 - NADAJNIK BABICE

01.01. KILKA ZDAŃ WSTĘPU;

01.02. KILKA ZDAŃ O POLSKIEJ NADAWCZEJ TRANSATLANTYCKIEJ STACJI RADIOTELEGRAFICZNEJ.

styczeń 2009 r.02 - MAPY NADAJNIKA BABICE

02 - MAPY Z ZAZNACZONYMI ELEMENTAMI NADAJNIKA BABICE.

luty 2009 r.03 - PODSTAWOWE INFORMACJE
O GŁÓWNYCH ELEMENTACH NADAJNIKA.

03.01. KILKA ZDAŃ WPROWADZENIA DO TEMATU; 03.02. ŻYCIORYS E. F. W. ALEXANDERSONA;03.03. KILKA ZDAŃ O ALTERNATORZE ALEXANDERSONA; 03.04. KILKA ZDAŃ O ANTENIE ALEXANDERSONA.

marzec 2009 r.04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (1)

04.01. KILKA ZDAŃ WSTĘPU

04.02. INFORMACJE UZYSKANE ZE ŚLADÓW PO MASZTACH ANTENOWYCH.

kwiecień 2009 r.


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (2)

04.03. INFORMACJE UZYSKANE ZE ŚLADÓW PO PODSTAWACH CEWEK ANTENOWYCH ZWYKŁYCH.

maj 2009 r.


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (3)

04.04. ŚLADY PO DODATKOWYCH ELEMENTACH PODSTAW CEWEK ANTENOWYCH ZWYKŁYCH.

lipiec 2009 r.


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (4)

04.05. ŚLADY PO OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIŻU RUIN BUDYNKU NADAJNIKA.

sierpień 2009 r.


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (5)

04.06. ŚLADY PO ELEMENTACH PODSTAW CEWEK ZWYKŁYCH ZESPOŁU ANTENOWEGO DRUGIEGO.

wrzesień 2009 r.


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (6).

04.07. ZASKAKUJĄCE EFEKTY POSZUKIWAŃ ŚLADÓW PO ZESPOLE ANTENOWYM DRUGIM.

październik 2009 r.


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (7).

04.08. CENNE, HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE ZNALEZISKA ŚLADÓW PO ANTENIE.

listopad 2009 r.05 - ROZWAŻ. DOT. INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA (1).

05.01. PRÓBA OKREŚLENIA Z MAP ROZMIARÓW I USYTUOWANIA BUDYNKÓW NADAJNIKA.

grudzień 2009 r.


05 - ROZWAŻ. DOT. INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA (2).

05.02. DOBÓR I OCENA PRZYDATNOŚCI MAP WSPÓŁCZESNYCH DO IDENTYFIKACJI.

styczeń 2010 r.


05 - ROZWAŻ. DOT. INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA (3).

05.03. PRÓBA POWIĄZANIA POŁOŻENIA BUDYNKÓW NADAJNIKA NA WSPÓŁCZESNYCH MAPACH.

marzec 2010


05 - ROZWAŻ. DOT. INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA (4).

05.04. ELEMENTY ODKRYTE NA TERENIE WOJSKOWYM MIĘDZY DRUGĄ BRAMĄ I KOŃCEM OGRODZENIA.

kwiecień 2010 r.


05 - ROZWAŻ. DOT. INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA (5).

05.05. ELEMENTY ODKRYTE NA TERENIE WOJSKOWYM W OKOLICY DRUGIEJ BRAMY.

czerwiec 2010 r.


05 - ROZWAŻ. DOT. INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA (6).

05.06. PRÓBA OSZACOWANIA ROZMIARÓW BUDYNKU ELEKTROWNI ZE ZDJĘCIA LOTNICZEGO.

czerwiec 2010 r.06 - ŚLADY PO BUD.NADAWCZ. I OTOCZ. NADAJNIKA (1,2)

06.01. KILKA ZDAŃ WSTĘPU.

06.02A RUINY PO BUDYNKU NADAWCZYM.        06.02B SZCZĄTKI IZOLATORÓW ANTENY.

lipiec 2010 r.


06 - ŚLADY PO BUD.NADAWCZYM I OTOCZ.NADAJNIKA (3)

06.03. ZDJĘCIA OBIEKTU DODATKOWEGO.

sierpień 2010 r.


06 - ŚLADY PO BUD.NADAWCZYM I OTOCZ.NADAJNIKA (4)

06.04. ZDJĘCIA OBIEKTU NAZWANEGO „PIWNICĄ” LUB „TYLNYM”.

październik 2010 r.


06 - ŚLADY PO BUD.NADAWCZYM I OTOCZ.NADAJNIKA (5)

06.05. OBIEKTY NA OGRODZONYM "CYWILNYM" TERENIE NAD FOSĄ.

listopad 2010 r.


07 - ANALIZA ZDJĘCIA LOTNICZEGO OKOLIC NADAJNIKA

grudzień 2010 r.


08 - ZDJĘCIA FUNDAMENTÓW NÓG MASZTU SZÓSTEGO
POD KATEM OKREŚLENIA MIEJSCA JEGO UPADKU

grudzień 2010 r.


09 - OKREŚL. KIERUNKU UPADKU MASZTU SIÓDMEGO

styczeń 2011 r.


10 - DOK. FOT. PODSTAW MASZTÓW PIERWSZEJ ANTENY

Niniejsza część wiąże się z apelem skierowanym
do Internautów - czytelników Strony "Nadajnik w Babicach".

luty 2011 r.


11 - ODNALEZIENIE MIEJSCA UPADKU
TRAWERSU MASZTU PIĄTEGO

marzec 2011 r.


12 - ODNALEZIENIE MIEJSCA UPADKU
TRAWERSÓW MASZTÓW 2, 3 i 4

kwiecień 2011 r.


13 - ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE
CEWEK STROJENIOWYCH I ICH PODSTAW

maj 2011 r.


14 - ZDJĘCIA ZNALEZIONYCH
FRAGMENTÓW ELEMENTÓW NADAJNIKA

czerwiec 2011 r.


15 - DŁUGOŚĆ ANTENY OSZACOWANA ZE ZDJĘĆ

lipiec 2011 r.


16 - ZDJĘCIA OD INTERNAUTÓW

sierpień 2011 r.


17 - POMIARY USYTUOWANIA OBIEKTÓW
W POBLIŻU BUDYNKU NADAWCZEGO

wrzesień 2011 r.


18 - PRÓBA ANALITYCZNEGO OKREŚLENIA POŁOŻENIA
FUNDAMENTÓW NÓG MASZTU PIERWSZEGO

październik 2011 r.


19 ROZWAŻANIA O USYTUOWANIU
ELEMENTÓW ANTENY SKRAJNYCH MASZTÓW

listopad 2011 r.


20a JAK UZYSKAŁEM SZKIC TERENU
PRZED BUDOWĄ OSIEDLA LATCHORZEW
20b ANALIZA SZKICU OTRZYMANEGO Z GM. STR. BABICE

grudzień 2011 r.


KU CHWALE HISTORII,
CZYLI CO ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W 2011 R.

styczeń 2012 r.


21a HISTORIA UZYSKANIA PAMIĄTKI
PO SKRAJNYM MASZCIE PIERWSZYM.
21b. ZABIEGI O ZABEZPIECZENIE
ODNALEZIONEJ PŁYTY NOGI MASZTU PIERWSZEGO

luty 2012 r.


22 FORT BABICE I DWA BASENY

marzec 2012 r.


23 LINIA MASZTÓW ANTENY
NADAJNIKA BABICE, A AMERYKA

kwiecień 2012 r.


24 WŁAŚCIWOŚCI FAL RADIOWYCH
BARDZO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

maj 2012 r.


25 WYŁADOWANIE KORONOWE I NAPIĘCIE KROKOWE

czerwiec 2012 r.


26 PRZEGLĄD NADAJNIKÓW STOSOWANYCH
PRZED ALTERNATORAMI

lipiec 2012 r.


27 POWAKACYJNE PODSUMOWANIA
I NADAJNIKOWE WIEŚCI

ostatni dzień sierpnia 2012 r.


 28 PREZENTACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH
PODCZAS WYPRAWY W OKOLICE MASZTU DZIESIĄTEGO

wrzesień 2012 r.


29 KONFRONTACJA WYNIKÓW POMIARÓW
USYTUOWANIA ELEMENTÓW MASZTU DZIESIĄTEGO

październik 2012 r.


30 INFORMACJE O ROZMIARACH OBIEKTÓW
NADAJNIKA BABICE UZYSKANE ZE ZDJĘCIA Z 1944 r.

listopad 2012 r.


31 PIERWSZY PRZESTRZENNY GRAFICZNY MODEL
MASZTU ANTENY NADAJNIKA BABICE

grudzień 2012 r.


SKRÓCONY PRZEGLĄD PUBLIKACJI W 2012 ROKU.

styczeń 2013 r.


32 INFORMACJE UZYSKANE ZE ZDJĘCIA BABICE 1939 R.

luty 2013 r.


33. DWIE WIZYTY W GRIMETON
ZWIĄZANE
Z NADAJNIKAMI ALEXANDERSONA

marzec 2013 r.


34. DODATKOWE INFORMACJE O POLSKIM NADAJNIKU
UZYSKANE Z OPISÓW I PODCZAS WIZYTY W GRIMETON

kwiecień - maj 2013 r.


35. STEROWANIE PRACĄ
NADAJNIKA ELEKTROMASZYNOWEGO [1] - CZĘŚĆ I

czerwiec - lipiec 2013 r.


36. STEROWANIE PRACĄ
NADAJNIKA ELEKTROMASZYNOWEGO [1] - CZĘŚĆ II

sierpień - wrzesień 2013 r.


37. 90-TA ROCZNICA POWSTANIA NADAJNIKA BABICE
KALENDARIUM PUBLIKACJI O NADAJNIKU BABICE
(2009 r. – 2013 r.)

1 października 2013 r.


38. 90-TA ROCZNICA POWSTANIA NADAJNIKA BABICE
OSZACOWANIE OGROMU PRAC
PODCZAS BUDOWY NADAJNIKA BABICE

listopad 2013 r.


39. HISTORYCZNY, AMERYKAŃSKI OPIS TRANS - OCEANICZNEJ RADIOSTACJI - WARSZAWA (1)

TRANSOCEANICZNA RADIOSTACJA WARSZAWA, POLSKA *

grudzień 2013 r.


40. HISTORYCZNY, AMERYKAŃSKI OPIS TRANS - OCEANICZNEJ RADIOSTACJI - WARSZAWA (2)

TRANSOCEANICZNA RADIOSTACJA WARSZAWA, POLSKA *

styczeń 2014 r.


41. HISTORYCZNY, AMERYKAŃSKI OPIS TRANS - OCEANICZNEJ RADIOSTACJI - WARSZAWA (3)

TRANSOCEANICZNA RADIOSTACJA WARSZAWA, POLSKA *

luty 2014 r.


42. AMERYKAŃSKIE, HISTORYCZNE ARTYKUŁY
Z OKRESU BUDOWY NADAJNIKA W POLSCE (1).

42A. JAK UZYSKAŁEM AMERYKAŃSKIE, HISTORYCZNE ARTYKUŁY...
42B BEZPOŚREDNIA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA MIĘDZY ...

marzec 2014 r.


43. AMERYKAŃSKIE, HISTORYCZNE ARTYKUŁY
Z OKRESU BUDOWY NADAJNIKA W POLSCE (2).

UMOWA Z POLSKIM RADIEM PODPISANA

czerwiec 2014 r.


44. AMERYKAŃSKIE, HISTORYCZNE ARTYKUŁY
Z OKRESU BUDOWY NADAJNIKA W POLSCE (3).

RADIOSTACJA TRANSOCEANICZNA W POLSCE

lipiec 2014 r.


45. AMERYKAŃSKIE, HISTORYCZNE ARTYKUŁY
Z OKRESU BUDOWY NADAJNIKA W POLSCE (4).

POLSKA STAJE SIĘ ŚWIATOWYM SĄSIADEM

wrzesień 2014 r.


46. TROSKA O PAMIĄTKI PO NADAJNIKU BABICE

grudzień 2014 r.


47. MASZTY ANTENY, SAPERZY I DRWALE

luty 2015 r.


48. O NOWYCH OBIEKTACH
W OBRYSIE BUDYNKU NADAWCZEGO TCR

maj 2015 r.


49. USYTUOWANIE PAKIETÓW ZAWIERAJĄCYCH
CZTERY I SZESNAŚCIE OTWORÓW

lipiec 2015 r.


50. SZKIC WZAJEMNEGO ROZMIESZCZENIA
PAKIETU 16 i 5 PAKIETÓW 4 OTWORÓW.

wrzesień 2015 r.


51.1. O KOMPUTEROWYM MODELU
ZESPOŁU NADAJNIKA BABICKIEGO - CZĘŚĆ I

listopad 2015 r.


51.2. O KOMPUTEROWYM MODELU
ZESPOŁU NADAJNIKA BABICKIEGO - CZĘŚĆ II

grudzień 2015 r.


51.3. O KOMPUTEROWYM MODELU
ZESPOŁU NADAJNIKA BABICKIEGO - CZĘŚĆ III

styczeń 2016 r.


52. O USYTUOWANIU CZĘŚCI ODBIORCZEJ TCR

luty 2016 r.


53. ODBIORCZA ANTENA BEVERAGE

marzec 2016 r.


54. NOWE INFORMACJE O USYTUOWANIU
ANTENY ODBIORCZEJ TCR

maj 2016 r.


55. MODYFIKACJA SZKICU WZAJEMNEGO
ROZMIESZCZENIA PAKIETÓW DLA TRZECH KOMÓR

czerwiec 2016 r.


56. DOBRZE I ŹLE O TRANSATLANTYCKIEJ
CENTRALI RADIOTELEGRAFICZNEJ
W 95 ROCZNICĘ JEJ POWSTANIA

sierpień 2016 r.


57. PROBLEM ODBIERANIA FAL ULTRADŁUGICH
PRZEZ ZANURZONE ŁODZIE PODWODNE.

październik 2016 r.


58. RELACJA Z BUDOWY W STARYCH BABICACH
"MASZTU FLAGOWEGO".

styczeń 2017 r.


59. JAK OKREŚLIŁEM POŁOŻENIE I ROZMIARY
OBIEKTÓW STACJI ODBIORCZEJ PTCR.

luty 2017 r.


60.1. DROGA SPACEROWA
I WIDOKI ISTNIEJĄCEJ NITKI GAZOCIĄGU - CZĘŚĆ 1

kwiecień 2017 r.


60.2. DROGA SPACEROWA
I WIDOKI ISTNIEJĄCEJ NITKI GAZOCIĄGU - CZĘŚĆ 2

maj 2017 r.


60.3. DROGA SPACEROWA
I WIDOKI ISTNIEJĄCEJ NITKI GAZOCIĄGU - CZĘŚĆ 3

lipiec 2017 r.


61.1. KALENDARIUM PUBLIKACJI
I ODWIEDZIN NA STRONIE NADAJNIK BABICE

październik 2017 r.


61.2. KALENDARIUM PUBLIKACJI
I ODWIEDZIN NA STRONIE NADAJNIK BABICE

grudzień 2017 r.


62. HISTORIA JEDNEGO ARTYKUŁU
O STACJI ODBIORCZEJ PTCR.

styczeń 2018 r.


63. PRÓBA UZYSKANIA INFORMACJI
O MASZTACH SKRAJNYCH Z HISTORYCZNYCH ZDJĘĆ.
 

marzec 2018 r.


64. USYTUOWANIE I ZWYMIAROWANIE
DODATKOWYCH OBIEKTÓW MASZTU DZIESIĄTEGO
.

kwiecień 2018 r.


ZAPROSZENIE NA 1 MAJA 2018 R. - NIE PRZEGAP


65. BARDZO ORYGINALNE
INFORMACJE HISTORYCZNE O PTCR

czerwiec 2018 r.


66. NASZA TRANSATLANTYCKA STACJA ODBIORCZA
(GAZETA RADJO 1927 R).

lipiec 2018 r.


67. OPIS Z 1927 r. STACJI NADAWCZEJ
POLSKIEJ TRANSATLANTYCKIEJ RADIOSTACJI.

wrzesień 2018 r.


68. CENTRALNE BIURO OPERACYJNE

grudzień 2018 r.


69. TRANSMISJA ŚWIĄTECZNA Z GRIMETON RADIO

grudzień 2018 r.


70. POWRÓT DO TEMATYKI STACJI ODBIORCZEJ PTCR

luty 2019 r.


71. TRWAŁE UPAMIĘTNIENIE MIEJSCA,
GDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ STACJA ODBIORCZA PTCR
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

kwiecień 2019 r.


72. CZY ANTENA PTCR W GRODZISKU MAZOWIECKIM
MOGŁA ODBIERAĆ SYGNAŁY Z DWÓCH STRON?

sierpień 2019 r.


73. NIEDOTRZYMANA OBIETNICA
I USPRAWIEDLIWIENIE

wrzesień 2019 r.


74. POTRZEBA UZUPEŁNIENIA
HISTORII GMINY STARE BABICE

grudzień 2019 r.


75. MASZT W KONSTANTYNOWIE

czerwiec 2020 r.


76. ZMARŁ IRENEUSZ DOBIECH - AUTOR TEJ STRONY

lipiec 2022 r.


77. JUBILEUSZ - STO LAT RADIOSTACJI BABICE

listopad 2023 r.


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


CIĄG DALSZY (JUŻ RACZEJ NIE) NASTĄPIPATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl i www.babice24.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE, JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2023 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka