*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


60 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


60.2. DROGA SPACEROWA
I WIDOKI ISTNIEJĄCEJ NITKI GAZOCIĄGU - CZĘŚĆ 2

Dalsza prezentację zdjęć będzie dotyczyła obiektów stowarzyszonych z masztem trzecim.
Najwcześniejszymi jego obiektami są odciągi anteny. Jeden z nich przedstawiony jest na zdjęciu Fot. 11.

Fot. 11. Widok terenu gdzie znajduje się odciąg anteny masztu trzeciego.

Na kolejnym zdjęciu, Fot. 12, utrwalone zostały: droga i w głębi podstawa cewki masztu trzeciego.

Fot. 12. Widok drogi spacerowej i podstawy masztu trzeciego.

Bardzo cenne jest następne  zdjęcie, fot. 13, na którym widoczne są: droga prowadząca w stronę ulicy Warszawskiej,
w oddali słupek informujący, że w jego pobliżu znajduje się gazociąg  i fundament drugiej nogi masztu trzeciego anteny.
Wizualna analiza obrazu pozwala oszacować odległość przedniej krawędzi fundamentu od prawej krawędzi drogi.
W przybliżeniu jest ona równa szerokości fundamentu nogi, która ma rozmiar ok. 3.8 m. [1].
Natomiast słupek znajduje się bardzo blisko krawędzi drogi. Dokumentuje to zdjęcie, fot. 14,  na którym widoczne są:
droga również skierowana w stronę ulicy Warszawskiej, słupek i fundament pierwszej nogi masztu trzeciego.

Fot. 13. Widok drogi podążającej w stronę ulicy Warszawskiej i po prawej w oddali podstawy drugiej nogi masztu trzeciego.

Fot. 14. Droga spacerowa skierowana w stronę ulicy Warszawskiej,
słupek znajdujący się w okolicy fundamentu pierwszej nogi masztu trzeciego i sam fundament.

Zdjęcie potwierdza poczynioną wcześniej sugestię, że gazociąg usytuowany jest bardzo blisko krawędzi drogi
i stosunkowo blisko krawędzi fundamentu kolejnej nogi masztu trzeciego.

Fot. 15. Fragment drogi lecz biegnącej w stronę toru kolejowego i słupek,
widziane z miejsca położenia kolejnej wiaty, pokazanej na fot. 16.

Fot. 16. Wiata, droga spacerowa biegnąca w stronę ulicy Warszawskiej i słupek.

Fot. 17. Widok drogi, skierowanej w stronę ulicy Warszawskiej, z miejsca położenia słupka pokazanego na fot. 16.

Fot. 18. Droga spacerowa, ale widziana w stronę toru kolejowego, z położenia odciągu anteny masztu drugiego pokazanego na fot. 19.

Fot. 19. Droga biegnąca w stronę ulicy Warszawskiej, widziana na tle szczątków podstawy cewki masztu drugiego.

Fot. 20. Widok w zbliżeniu szczątków podstawy cewki masztu drugiego.

Fot. 21. Widok ścieżki odchodzącej od drogi spacerowej, podążającej w stronę Babic i za nią fundamentu pierwszej nogi masztu drugiego.

Fot. 22. Inny widok fundamentu pierwszej nogi masztu drugiego, znajdujący się w skrzyżowaniu dróg: spacerowej i ścieżki do Babic.

Fot. 23. Widok od ulicy Warszawskiej skrzyżowania dróg: w lewo w stronę Babic, prosto w stronę toru kolejowego, w prawo do ulicy Kocjana.

Skrzyżowanie to rozgranicza teren leśny, na którym znajdują się szczątki anteny, najbliższe należące do masztu drugiego
i obszar na którym zaczyna się osiedle Latchorzew. Na zdjęciu tym oprócz dróg, widoczny jest słupek wskazujący położenie
istniejącego gazociągu w stosunku do drogi spacerowej oraz w oddali słupy widoczne na fot. 21.

Zdjęcia, fot. 19 - fot. 23, dowodzą, że obiekty masztu drugiego, a więc ostatniego po którym pozostały jego szczątki,
znajdują się stosunkowo daleko od drogi spacerowej, a więc nie powinny być uszkodzone lub utracone podczas budowy drugiego gazociągu.
Ze względu na brak realnych szczątków po zniszczonym maszcie, podczas budowy osiedla Latchorzew,
jaki znajdował się najbliżej ulicy Warszawskiej, kolejne zdjęcia będą ilustrowały przebieg gazociągu na tle domów tego osiedla,
drzew, płotów i innych obiektów.

Źródła:

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/

Ireneusz Dobiech - (opublikowano 18.05.2017.)


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka