*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


06 - NADAJNIK W BABICACH (5)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


06 - ŚLADY PO BUDYNKU NADAWCZYM I OTOCZENIU NADAJNIKA (5).

06.05. OBIEKTY NA OGRODZONYM „CYWILNYM” TERENIE NAD  FOSĄ.

Jako uzupełnienie zdjęć obiektów, znajdujących się w pobliżu ruin Nadajnika, odnalazłem jeszcze na wysokości wspomnianego wcześniej
włazu inne obiekty, ale na terenie ogrodzonym, wydaje mi się nie należące do wojska, dlatego nazwałem go „cywilnym”.
Teren ten znajduje się, licząc od ruin budynku nadawczego za ulicą Radiową brukowaną. Obiekty te na pierwszy rzut oka leżą
na przedłużeniu osi nowego budynku, obecnie wiem , że jest to Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego,
niestety zbudowanego na zburzonych obiektach po budynku elektrowni. Ich położenie w stosunku do brukowanej drogi
i budynku nadawczego przedstawia szkic rys. 1

Były to cztery fundamenty za płotem wykonanym z siatki drucianej, fot. 1 i fot 2, w odległości ok. 50 m. od włazu,
idąc w kierunku ulicy Radiowej asfaltowanej, rozstawionych w kwadracie o boku ok. 5 -7 m oraz fundamenty po jakimś budynku
w odległości ok. 15 m od ogrodzenia, jednak na wysokości włazu, studzienki. Opisuję w pierwszej kolejności te cztery fundamenty,
nazwałem je fundamentami wsporników za ogrodzeniem, a w następnej zarys fundamentów budynku, gdyż w takiej kolejności je odkryłem,
idąc od wejścia z ulicy Radiowej asfaltowanej, na teren znajdujący się między brzegiem fosy i ogrodzeniem z siatki.

Rys. 1 Szkic usytuowania fundamentów budynku i wsporników na ogrodzonym terenie cywilnym, przylegającym do fosy.

Fot. 1 Widok  skraju drogi brukowanej i ogrodzenia z siatki na wysokości włazu, 2007.11.10.

Fot. 2 Widok skraju drogi brukowanej i ogrodzenia z siatki na wysokości  włazu, 2007.11.10.

Fot. 3 Widok czterech fundamentów za ogrodzeniem z siatki, znajdujących się kilkanaście metrów,
idąc w kierunku ul. Radiowej asfaltowej, od włazu, 2007.11.10.

Fot. 4 Widok w zbliżeniu czterech fundamentów za ogrodzeniem z siatki, znajdujących się kilkanaście metrów,
idąc w kierunku ul. Radiowej asfaltowej, od włazu, 2007.11.10.

Nie wiem do czego służyły te cztery fundamenty betonowe, rozmieszczone w kwadracie o boku ok. 6 metrów i wysokości ok. jednego metra.

Kilka dni później, 2007.11.28, gdy obumarła roślinność dostrzegłem jeszcze inny obiekt,
znajdujący się prawie na wysokości włazu, zagłębiony w gruncie.

Fot. 5 Widok w scenerii zimowej, fundamentów po budynku za ogrodzeniem z siatki, na wysokości włazu, 2007.11.28.

Fot. 6 Zdjęcie wykonane z za ogrodzenia z siatki, przedstawiające widok czterech fundamentów w scenerii zimowej, 2007.11.28.

Fot. 7 Zdjęcie wykonane z większej odległości od ogrodzenia z siatki,
przedstawiające widok czterech fundamentów w scenerii zimowej, 2007.11.28.

Powtórzyłem zdjęcia obu obiektów rok później  2008.02.21 z większymi szczegółami.

Fot. 8 Widok w zbliżeniu dwóch lewych fundamentów wsporników od strony płotu z siatki, ich wysokość jest rzędu 1 m., 2008.02.21.

Fot. 9 Widok czterech fundamentów wsporników, 2008.02.21.

Wykonując zdjęcie pomierzyłem orientacyjnie przy pomocy skalowanych kroków ich rozstaw i odległość od ogrodzenia.
Może wyda się to śmieszne, ale wielokrotnie z takich pomiarów korzystałem. Rozstaw wynosił 9 kroków pojedynczych,
czyli ok. 9x0.75 m =  6.75 m, a odległość od ogrodzenia  19 kroków pojedynczych, czyli ok.  19x0.75 m =  14.25

Fot. 10 Widok od strony ogrodzenia z siatki uszkodzonego fundamentu wspornika lewego w głębi, 2008.02.21.

Zdjęcie fot. 10 wykonałem dla pokazania oderwanego fragmentu od najdalszego fundamentu.
W tym samym dniu wykonałem bardziej szczegółowe zdjęcia innego obiektu, który nazwałem fundamenty po budynku
oraz dodatkowo zdjęcie  z miejsca, gdzie one się znajdują, w stronę zburzonego basenu.

Fot. 11 Zdjęcie wykonane z miejsca, gdzie są fundamenty budynku. Widok w stronę zburzonego basenu, 2008.02.21.

Na zdjęciu tym widoczne są w oddali obiekty na ogrodzonym terenie wojskowym, gdzie jak to udowodniłem był budynek elektrowni Nadajnika.
Dowodzi to w pewnym sensie, że teza iż obiekty znajdujące się na „cywilnym” terenie za ogrodzeniem siatki,
leżą na osi zburzonych obiektów jest wiarogodna.

Fot. 12 Widok na rzut fundamentów budynku od strony ogrodzenia z siatki przy drodze brukowanej, 2008.02.21.

Fot. 13 Widok fragmentu fundamentu budynku w stronę brukowanej ulicy, 2008.02.21.

Zdjęcie fot 13 pozwala ocenić oddalenie fundamentów budynku od ogrodzenia z siatki i ulicy Radiowej brukowanej.

Fot. 14 Widok fragmentu fundamentu budynku w stronę zburzonego basenu, czyli w stronę ogrodzonego terenu wojskowego,
gdzie był budynek elektrowni Nadajnika, 2008.02.21.

Fot. 15 Widok fragmentu fundamentu budynku w stronę zburzonego basenu, czyli w stronę ogrodzonego terenu,
gdzie był budynek elektrowni Nadajnika, 2008.02.21.

Fot. 16 Widok fragmentu fundamentu dobudówki budynku, 2008.02.21.

Po pewnym czasie, a mianowicie 2010.05.29, usiłowałem powtórzyć pewne zdjęcia. Jednak było to już nie możliwe.
Bujna roślinności zakryła je całkowicie, stały się nie widoczne i nie dostępne. Podczas penetracji terenu z ruinami budynku nadawczego,
spotkała mnie miła przygoda. Pani na rowerze widząc mnie robiącego zdjęcia, zapytała czy coś wiem o historii tych ruin.
Długo Jej opowiadałem o ruinach, śladach po masztach Nadajnika w Babicach i historii Polskiej Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej,
chluby inwestycji w latach 20 wyzwolonej Polski, mimo, że komary nam bardzo dokuczały. Przekonałem się z Jej relacji, jak mała jest wiedza
o tym obiekcie, pełna niewiarogodnych informacji, nawet wśród mieszkańców dzielnic znajdujących się w jego pobliżu.

Na tym prawie zakończyłem fragmentaryczną dokumentację śladów po nadawczej części polskiej TSR,
jakie udało mi się odnaleźć w moich wędrówkach w okolicach Fortu IIa i Babic. Oczywiście, że posiadam jeszcze bardzo dużo zdjęć,
zbliżonych do tych jakie zamieściłem, względnie przedstawiających detale w różnym stopniu zniszczenia.

Ireneusz Dobiech, listopad 2010 (napisane we wrześniu 2010 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka