*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


51 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


51.3. O KOMPUTEROWYM MODELU
ZESPOŁU NADAJNIKA BABICKIEGO - CZĘŚĆ III

Zgodnie z zapowiedzią poczynioną na początku części 1 [1], w części 3 opisane będą budynki i obiekty
związane z wytwarzaniem sygnału w. cz., który doprowadzony będzie do Anteny i wypromieniowany w przestrzeń.
Jak wiadomo sygnał ten był wytwarzany przez generatory elektromaszynowe zwane alternatorami,
zainstalowane w specjalnym budynku, który nazwałem Budynkiem Nadajnika.
Energie: elektryczna do napędzania alternatorów, jak również cieplna niezbędna do ogrzewania pomieszczeń Nadajnika,
wytwarzane były w budynku, który nazwałem Elektrownią.
W jego pobliżu na zapleczu znajdował się obiekt, służący do chłodzenia wody nagrzanej w instalacjach alternatorów,
który nazwałem Basenem. Do tworzenia modelu komputerowego ilustrującego usytuowanie i rozmiary tych obiektów,
wykorzystałem informacje zgromadzone w [2]. Ponieważ nie zachowała się żadna dokumentacja Nadajnika Babice,
są to przybliżone informacje o kształtach, wzajemnych położeniach i rozmiarach jego obiektów,
odczytane ze zdjęć jakie udało mi się zdobyć. Procesy ich uzyskiwania i dane opisane zostały również w [2].

Dla przypomnienia przytaczam obraz komputerowy całego modelowego Zespołu Nadawczego z części 1 [1], rys. 1,
na tle którego pokazane są obrazy komputerowe w powiększeniu, rys. 2, zawierające tylko jego fragmenty:
"środkowe maszty 5 i 6", podstawy cewek i cewki tych masztów, wspomniane budynki i basen oraz obiekty łączące Nadajnik z Anteną

Rys. 1 Widok z "góry" całego modelowego Zespołu Nadawczego.

Rys. 2 Komputerowy obraz anteny i budynków opisywanych w części 3.

Dla bardziej realistycznego pokazania budynków: Nadajnika i Elektrowni oraz Basenu, na rys. 3 i rys. 4,
pokazane zostały komputerowe rzuty „skośne” obrazów z rys. 1 i jego dolnego fragmentu z rys. 2.

Rys. 3 Komputerowy rzut „skośny” widoku całego Komputerowego Modelu Zespołu Nadawczego z rys. 1.

Rys. 4 Komputerowy rzut "skośny" dolnego fragmentu z rys. 2.

Dzięki takiemu sposobowi prezentacji, komputerowego widoku środkowej części modelu Zespołu Nadawczego,
widoczne są nie tylko kształty, ale również sylwetki jego obiektów.
Oczywiście są one uproszczonymi sylwetkami budynków rzeczywistych.
Przyjąłem, że Budynek Nadajnika składa się, podobnie jak w rzeczywistości, z wyższej części środkowej o skośnym dachu
i dwóch niższych naw bocznych, o dłuższych bokach równoległych do linii Anteny.
Na modelowej części, rys. 4, Budynku Nadajnika, przyjąłem, że jego środek usytuowany jest na poziomie Linii Symetrii Anteny,
wzdłuż której rozpościera się wspomniana w części 2 Linia Długa, składająca się z dwóch linii elektrycznych umieszczonych
na podwójnych betonowych słupkach, łączących Budynek Nadajnika z podstawami "środkowych" cewek 5 i 6.
Linie te doprowadzały sygnał w. cz. wytworzony w Budynku Nadajnika, poprzez zwoje cewek strojeniowych 5 i 6,
i dalej już wiązką przewodów na części górne ich wsporników, skąd wieloma "skośnymi" przewodami na poziome przewody zasilające.
znajdujące się na trawersach środkowych masztów 5 i 6. Opisane to było dokładnie i pokazane na rys. 6 i rys. 7 części 2 [3] oraz w [4].

Natomiast Budynek Elektrowni znajdujący się w pewnej odległości od Budynku Nadajnika w stronę "środkowego" masztu 5,
składa się z dwóch segmentów, wyższego usytuowanego bliżej Budynku Nadajnika
oraz przylegającego do niego, niższego i nieco krótszego. W pobliżu tylnej ścianki tego segmentu znajduje się Basen.
Położenie wspomnianych modelowych obiektów względem linii symetrii Anteny oraz względem siebie,
ich orientacyjne rozmiary poziome i pionowe, pokazane zostały na rys. 5.

Rys. 5 "Skośny" komputerowy widok z wymiarami,
obiektów znajdujących się w otoczeniu linii symetrii opisywanych w części 3.

Wydaje się, że zamieszczone w trzech częściach, opisy i obrazy fragmentów komputerowego modelu
Zespołu Nadawczego Nadajnika Babice, udowodniły jego przydatność, gdyż umożliwił on w prosty sposób opisać
i zaprezentować graficznie istotę jego pracy oraz dostarczył, chociaż przybliżonych, poszukiwanych danych
o głównych obiektach Nadajnika Babice, ich kształtach, rozmiarach, położeniach oraz przeznaczeniu.

[1] MODEL KOMPUTEROWY ZESPOŁU NADAJNIKA BABICE (część 1).

[2] http://www.nadajnik-babice.pl/

[3] MODEL KOMPUTEROWY ZESPOŁU NADAJNIKA BABICE (część 2)

[4] http://www.nadajnik-babice.pl/ 31 PIERWSZY PRZESTRZENNY GRAFICZNY MODEL MASZTU ANTENY NADAJNIKA BABICE.

Ireneusz Dobiech, styczeń 2016.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2016 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka