*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


35 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


35. STEROWANIE PRACĄ
NADAJNIKA ELEKTROMASZYNOWEGO [1] - CZĘŚĆ I

WSTĘP

Jak wspomniałem to na końcu części 33[2] otrzymałem odpowiedź od autora filmu, którym jest Fredrik Andersson.
Przesłałem do Niego za pomocą specjalnej skrzynki kontaktowej następujący tekst:

Dear Mr. Fredrik Andersson,

My name is Ireneusz DOBIECH. I am a former employee of science teaching in Military Technical Academy in Warsaw, Poland (WAT),
now at rest. Living in Bemowo (western district of Warsaw), due to the fact that I've graduated from the WAT Communications Department,
already in the 1970's I became interested in amateur documentation of Babice Broadcasting Radio Station.
The Babice Broadcasting Radio Station, popularly known as Transmitter in Babice, was located in the vicinity of my residence.
It existed in years 1923-1945 and it was very similar to fraternal Radio Station in Grimeton, Sweden.

I've published one documentary and two theoretical articles,
which popularized the Babice Broadcasting Radio Station topics among the Internet users.

Most of my collections and investigations are posted on hospitable website http://www.nadajnik-babice.pl/, which is very often visited.
In addition to my own photos of remains of Babice Transmitter, I get the materials and photos from Internet users concerning
topics Broadcasting Radio Station in Warsaw and a Receiving Radio Station in Grodzisk Mazowiecki.
I'm happy, because the subject is worthy of great attention, for historical reasons, praising the forethought
of the Polish political and technical elites after the First World War.

As I mentioned above the Babice Broadcasting Radio Station was Grimeton Radio Station mate.
It was completely destroyed by German engineers in 1945 and only traces in the form of ruins remained.

There is no documentation and there are not too the pictures showing the Babice investment,
so I would like non-commercially to use your film Grimeton Radio Station - My Alexanderson Day visit on July 3 2011
located on the website www.youtube.com . The film Internet address is http://www.youtube.com/watch?v=-S6gXmElHoI

I would like to get your permission to post a few shots from your film showing the fragments of Swedish Grimeton Radio Station,
to learn Internet surfers about the equipment of Polish Babice Radio Station. Both stations were similar to each other.

Best regards,

 Otrzymałem od Fredrika Anderssona 9.04.2013 następującą odpowiedź:

Hi, Of course you can use the film!
Maybe you should also contact the preservation society at
http://alexander.n.se/in-english/ ?

Although I don't understand much of your site, I can tell that the radio station was indeed very similar to Grimeton,
which is fun to see!

Best regards, Fredrik

Oczywiście możesz wykorzystać film!
Być może należy również skontaktować się Preservation Society w http://alexander.n.se/in-english/?
Chociaż nie rozumiem wiele z Twojej strony, mogę powiedzieć, że stacja radiowa była rzeczywiście bardzo podobna do Grimeton,
co jest zabawne, aby to zobaczyć!

Best regards, Fredrik

Za którą podziękowałem:

Thank you very much for the positive response to my request and encourage you to contact the long-term
lovers Alexanderson transmitters using the device.

Bardzo dziękuję, za pozytywną odpowiedź na moją prośbę i zachętę do skontaktowania się
z miłośnikami długofalowych Nadajników  wykorzystujących urządzenia Alexandersona.

Przesyłam pozdrowienia - Ireneusz

Mając pozwolenie na wykorzystanie filmu, zamieszczę z niego kilka klatek, w większości z napisami,
które ilustrują w skrócie fragmenty uruchamiania i wyłączania Nadajnika.
W części pierwszej pokazane są czynności uruchamiania, a w części drugiej wyłączania Nadajnika.
Kilka informacji o Stowarzyszeniu Przyjaciół Stacji Grimeton zamieszczam na końcu części drugiej.
Dodatkowe wiadomości dotyczące opisywanych urządzeń znajdują się w [2] i w rozszerzonej postaci w [3].

URUCHAMIANIE NADAJNIKA.

Fot. 1 Moja wizyta w stacji SAQ Światowego Dziedzictwa Radia w Grimeton, Szwecja 3 lipca 2011

Fot. 2  … wyposażony w jedyny na świecie sprawny Alternator Alexanderson. Nadajnik 200kW pracujący na częstotliwości 17.2 kHz

Fot. 3 Uruchamianie alternatora - systemy pomocnicze

Fot. 4 Startują pompy oleju i wody chłodzącej

Fot. 5 Widok pomp

Fot. 6 Uruchamianie głównego silnika elektrycznego

Fot.  7 Duży zamknięty kołowy element po lewej stronie to jest Alternator Alexanderson’a

Fot. 8 Silnik elektryczny po prawej powoli przyspiesza.

Fot. 9 Po środku jest to skrzynia biegów (przekładnia podwyższająca obroty)

Fot. 10 Regulacja prądu silnika przy pomocy ciekłych rezystorów.

Fot. 11 Czekanie na ustalenie się obrotów silnika.
Liczba obrotów silnika określa częstotliwość zmiennego prądu wykorzystywanego do transmisji.

Fot. 12 Podłączanie anteny.

Fot. 13a  Styczniki do kluczowania telegrafii.

Fot. 13b Styczniki do kluczowania telegrafii.

Fot.  14 Widok pomp i w głębi ciekłych rezystorów.

Fot. 15a Ciekłe rezystory ( wykorzystywane jako zmienne rezystory).

Fot. 15b  Ciekłe rezystory ( wykorzystywane jako zmienne rezystory).

Fot. 15c Ciekłe rezystory ( wykorzystywane jako zmienne rezystory).

Fot. 16a Magnetyczny wzmacniacz, który przyłącza alternator do anteny.

Fot. 16b  Magnetyczny wzmacniacz, który przyłącza alternator do anteny.

Fot. 17a Kierunek dostarczania energii do anteny.

Fot. 17b Przewody dostarczające energię do anteny.

Fot. 18 Gotowy do wysyłania sygnałów Morse’a.

Kluczowanie 200kW nadajnika odbywa się poprzez nasycenie magnetyczne materiału w transformatorze w.cz. przez prąd stały.

Koniec części pierwszej, w której pokazano fragmenty procesu uruchamiania Nadajnika.

[1] http://www.youtube.com/watch?v=-S6gXmElHoI

[2] http://www.nadajnik-babice.pl

[3] http://www.ireneuszdobiech.neostrada.pl

Ireneusz Dobiech, czerwiec - lipiec 2013 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI

Informujemy, że kolejne części będą ukazywały się rzadziej niż dotychczas,
po zgromadzeniu i opracowaniu nowych materiałów.


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka