*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


49 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


49. USYTUOWANIE PAKIETÓW ZAWIERAJĄCYCH
CZTERY I SZESNAŚCIE OTWORÓW.

Niniejsza część jest kontynuacją części 48. "O nowych obiektach w obrysie budynku nadawczego TCR." [1]
w której przytoczyłem zdjęcia odnalezionych pakietów z otworami na szczątkach płaszczyzny znajdującej się przed obiektem "piwnica",
o średnicach zbliżonych do otworów rur wchodzących w skład pakietu zawierającego 16  rur, znajdującego się w ściance obiektu "piwnica".
Podejrzewając, iż pakiety otworów opisane w części 48, mogą mieć związek z pakietem 16 rur,
i być śladami po instalacjach jakie znajdowały się w budynku nadawczym, podjąłem intensywne poszukiwania podobnych innych śladów.
Wyniki tych poszukiwań prezentuję w postaci zdjęć wykonanych 2015.04.07 i wstępnych opisów,
co było usprawiedliwione w pierwszych badaniach. Odnalazłem, nie tylko większą ilość otworów w pakietach, ale i większą ilość pakietów.
Było to możliwe dzięki oczyszczeniu terenu, gdzie znajdował się budynek nadawczy i słabej roślinności w tym czasie.
Każdy pakiet zawierał, nie dwa, a cztery otwory, które nazwałem pakietami 4 otworów.
Stwierdziłem, że pakiety takie uszeregowane są po dwa w dwie linie, prostopadłe do poziomu krawędzi pakietu z 16 rurami,
znajdujące się w przybliżeniu na poziomie lewej i prawej granicy tego pakietu.

Dla wizualizacji i wyznaczania parametrów liczbowych wzajemnych położeń tak dużej ilości otworów,
niezbędnych dla ich identyfikacji i nie mogąc fotografować widoku z góry całego terenu, posłużyłem się kolorową taśmą,
którą układałem od granicznego otworu pakietu 16 rur do odpowiedniego pakietu z 4 otworami i następnie fotografowałem obszary
z oboma pakietami. Sposób ten był jedynym dostępnym dla mnie sposobem dla uwidocznienia, gdzie znajdują się opisywane pakiety
z 4 otworami w stosunku do pakietu z 16 rurami. Poza tym był bardzo pomocny w opisie i identyfikowaniu, co zdjęcia przedstawiają.
Ponieważ ilość otworów było w dwóch pakietach z lewej strony 2x4 = 8 i dwóch pakietach z prawej również 2x4 = 8,
oraz w dwóch rzędach pakietu 16 rur, zmuszony byłem wprowadzić system ich oznaczeń.

I tak położenie pakietu 4, z lewej lub prawej strony oznaczała litera L lub P, a numer pakietu 4 otworów, pierwszego lub drugiego,
oznaczyłem jako 1 lub 2, np. 1L lub 2P. Dla opisu położenia otworu w pakietach 4 wprowadziłem jednakowe oznaczenia,
od 1 do 4, jak na  rys. 1 umieszczone za oznaczeniami pakietów 4 otworów, np. 1L1.

Rys. 1 Oznaczenie położenia otworów w pakiecie 4 otworów.

Natomiast dla oznaczenia położenia rur w pakiecie 16 rur, wprowadziłem numery, licząc od prawej strony,
od 1 do 8, w górnym g i dolnym d rzędzie, przy literze R, np. R1g.

Na zdjęciu fot. 1 , pokazany jest początek kolorowej taśmy poprowadzonej w stronę pierwszego lewego pakietu 4 otworów,
1L  znajdujący się  w R8g, a więc z lewej strony pakietu 16 rur, w ósmym lewym górnym wlocie rury, a koniec, fot. 2 i fot. 3,
w 1L2, a więc w pierwszym lewym pakiecie 4 otworów i dolnym lewym jego otworze.

Fot. 1 nr 030  Widoki usytuowana taśmy, z lewej strony górnego otworu pakietu 16 rur
i dolnym lewym otworze w lewym pierwszym pakiecie 4 otworów, czyli jej początek znajduje się w R8g,
a koniec dociera w stronę pakietu 1L, 2015.04.07.

Fot. 2 nr 031 Widok w zbliżeniu końcówki taśmy podążającej od pierwszego lewego górnego otworu pakietu 16 rur,
a więc z R8g, do dolnego lewego otworu w lewym pierwszym pakiecie 4 otworów, czyli w 1L2, 2015.04.07.

Fot. 3 nr 032 Widok usytuowania taśmy od R8g do 1L2, 2015.04.07.

Natomiast identyfikację dla lewego drugiego pakietu 4 otworów obrazują rys. 4 i rys. 5.
Początek taśmy z lewej strony górnego otworu pakietu 16 rur, do lewego, ale drugiego  pakietu 4 otworów, przedstawia fot. 4,
a jej koniec w pierwszym lewym otworze lewego drugiego pakietu 4 otworów, pokazuje fot. 5.

Fot. 4 nr 026 Widok usytuowana taśmy z R8g doprowadzonej do pakietu 2L, 2015.04.07.

Fot. 5 nr 028 Widok końca taśmy w 2L2, 2015.04.07.

Podobnie zilustrowane zostały na zdjęciach fot. 6 i fot. 7 usytuowania obiektów stowarzyszonych
z prawą stroną pakietu 16 rur i prawego pierwszego pakietu 4 otworów.

Fot. 6 nr 019 Widoki taśmy poprowadzonej od prawej strony górnego otworu pakietu 16
rur do prawego pierwszego pakietu 4 otworów, czyli od R1g do 1P, 2015.04.07.

Fot. 7 nr 020 Widoki taśmy doprowadzonej od R1g do 1P, 2015.04.07.

Zdjęcie fot. 8 przedstawia w zbliżeniu widok końca tej taśmy od strony pierwszego prawego pakietu 1P
i pierwszego jego otworu, czyli od 1P1,  biegnącej od krawędzi pakietu 16 rur, konkretnie od R1g.

Fot. 8 nr 021 Widok taśmy doprowadzonej od ścianki pakietu 16 rur, R1g, do 1P1, 2015.04.07.

Położenie drugiego prawego pakietu ilustruje zdjęcie, fot. 9,  z taśmą rozpoczynającą swój bieg od lewej górnej rury pakietu 16.

Rys. 9 nr 024 Widok taśmy doprowadzonej od lewej górnej rury pakietu 16
do prawego drugiego pakietu 4 otworów, czyli od R8g w stronę 2P, 2015.04.07.

Na koniec zdjęcie fot. 10 dokumentuje położenie końca taśmy w lewym pierwszym otworze prawego drugiego pakietu 4 otworów,
biegnącej od lewego górnego otworu pakietu 16 rur,.

Rys. 10 nr 25 Widok końca taśmy doprowadzonej z otworu lewej górnej rury pakietu 16, czyli z R8g,
do otworu drugiego prawego pakietu 4 otworów, czyli do 2P2, 2015.04.07.

Należy zaznaczyć, że obserwacja manualna i wizualna wlotów rur z otworów pakietów 4 otworów w glebę,
wykazała że wszystkie są one skierowane w stronę ścianki z rurami pakietu 16 rur. Ich część pozioma znajduje się
poniżej gruntu na głębokości ok. 20 cm. Pozwala to na przyjęcie, iż oba te elementy mogą się łączyć i tymi rurami
mogły być doprowadzone solidne kable elektryczne.

Zastosowanie kolorowej taśmy do ilustracji wizualnej, położeń poszczególnych pakietów z czterema otworami,
będącymi zakończeniem wylotu rur skierowanych w stronę ścianki obiektu "piwnica", w stosunku do rur w pakiecie szesnastu otworów,
będących ich wlotami, umożliwiło identyfikację i opis poszczególnych fragmentów odnalezionych elementów.
Następną czynnością, przy założeniu, iż przez rury pakietu "piwnica" mogły być doprowadzone np. kable elektryczne
do poszczególnych czterech otworów  pakietów, będzie pomiar odległości pomiędzy nimi, uzyskanie informacji
o ewentualnych połączeniach poszczególnych rur: pakietu 16 i pakietów 4
i sporządzenie graficznego szkicu wzajemnych relacji obu elementów.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ część 48.

Ireneusz Dobiech, kwiecień 2015.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka