*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


06 - NADAJNIK W BABICACH (1,2)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


06 - ŚLADY PO BUDYNKU NADAWCZYM I OTOCZENIU NADAJNIKA (1).

 06.01 KILKA ZDAŃ WSTĘPU.

Po budynku nadawczym w którym znajdowały się  alternatory, po wysadzeniu go przez saperów niemieckich, zostały jedynie szczątki
w postaci fragmentów ścian, leżących jedne na drugich oraz kilka obiektów jakie odnalazłem w jego sąsiedztwie.
Celowo piszę w jego sąsiedztwie, gdyż nie mogę nawet wywnioskować, czy mieściły się one w jego wnętrzu,
czy poza nim oraz do czego służyły. Jednak wydaje mi się, że zasługują na uwagę, bowiem zamieszczając ich zdjęcia,
możemy mieć nadzieję, czego wielokrotnie doświadczyłem, że w przyszłości dowiemy się o nich coś więcej.
 Tak więc ten rozdział będzie się składał głównie ze zdjęć. Rozpocznę od zdjęć ilustrujących szczątki po budynku nadawczym
i elementów odnalezionych na jego przedpolu, a więc na linii anten, jakimi były oryginalne izolatory, o ciekawych kształtach.

 06.02A RUINY PO BUDYNKU NADAWCZYM.

Specjalnie wykonałem zdjęcia tych ruin późną jesienią, 2007.11.10, gdy nie było krzewów maskujących ich widok.
Ich usytuowanie zaznaczone czerwonym kolorem,  pokazałem na szkicu, rys. 1, na tle przewidywanego w wyniku wcześniejszych
moich analiz położenia Budynku Nadawczego. Obszar na którym się one znajdują ma kształt nie regularny i są rozmieszczone
nie symetrycznie w stosunku do osi zarysu budynku, jednak pokrywają się prawie dokładnie z przewidywanym zarysem budynku.

Rys. 1 Szkic ilustrujący na tle współczesnych dróg oraz śladów po fundamentach masztów  5 i 6,
rozmieszczenie i kształt obszaru na którym znajdują się ruiny po budynku nadawczym.

Na zdjęciu, fot. 1, oprócz widoku w dalszym planie ruin, sfotografowałem znajdujący się na krawędzi ulicy Radiowej brukowanej właz,
pokazany schematycznie na rys. 1, podobny do tych, jakie są stosowane w sieci kanalizacyjnej, gdyż znajduje się on na wysokości
innego obiektu, którego zdjęcia także przedstawię. Wspominam o tym, gdyż szerokość gruzów od strony ulicy Radiowej brukowanej,
pomierzyłem względem wspomnianej pokrywy włazu.

Fot. 1 Ruiny nadajnika z włazem widziane od drogi, ul. Radiowej brukowanej, 2007.11.10.

Natomiast szerokość obszaru ruin od strony dróżki, czyli linii anten mierzyłem względem linii symetrii anteny,
określonej jako połowa odległości pomiędzy wysokimi wspornikami linii długiej, pokazanych na fot. 11 i zaznaczonych na szkicu rys. 2.
Odpowiednie odległości były następujące: od ulicy Radiowej brukowanej, w stronę budynku elektrowni ok. 13 m,
w stronę ulicy Radiowej asfaltowanej ok. 6 m, natomiast od strony dróżki odpowiednio: ok. 12 m i 21 m.

Nie wykluczone, że pokrywa włazu pokazana na fot. 1 może mieć związek z tunelem - kanałem, którego zdjęcia zamieściłem w części 05.05,
a jaki znajdował się na ogrodzonym terenie wojskowym, zburzony w 2007 roku w trakcie przygotowań terenu
pod budowę nowego dużego obiektu. Obecnie wiemy, że jest to, fot. 2, Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.

 

Fot. 2 Widok fragmentu budynku z tablicą, wzniesionego prawdopodobnie na szczątkach Budynku Elektrowni Nadajnika Babice.

 Rozważania i moje sugestie na ten temat, podałem opisując moje dociekania, gdzie mógł znajdować się budynek elektrowni nadajnika.

Fot. 3 Ruiny nadajnika od strony brukowanej drogi, 2007.11.10.

Fot. 4 Ruiny budynku nadajnika od strony masztu 5, 2007.11.10.

Fot. 5 Ruiny budynku nadajnika od strony masztu 5, 2007.11.10.

Fot. 6 Ruiny budynku nadajnika od strony masztu 5, 2007.11.10.

Fot. 7 Ruiny budynku nadajnika od strony masztu 5, zbliżenie, 2007.11.10.

Fot. 8 Ruiny budynku nadajnika od południa, (od strony masztu 5), 2007.11.10.

Fot. 9 Rura wystająca z fragmentu ceglanej ściany, 2007.11.10

Fot 10 Resztki fundamentu koło drogi brukowanej, 2007.11.10.

 Zdjęcia jakie zamieszczę w następnych częściach tego rozdziału, przedstawiają fragmenty fundamentów dwóch obiektów,
które mogły znajdować się we wnętrzu budynku. Pierwszy, nazwałem go „dodatkowym”, znajduje się bliżej ścieżki równoległej do linii anten,
drugi, nazwałem go „piwnica” niekiedy „tylny”, usytuowany jest w pobliżu brukowanej drogi, czyli ul. Radiowej brukowanej.
Zanim przedstawię ich zdjęcia, często słabo ilustrujące kształty tych obiektów i ich usytuowanie, dla zorientowania czytelnika,
gdzie mogły się znajdować „element dodatkowy” i „piwnica” i jak mogły one wyglądać, wykonałem szkic, rys. 2,
będący kopią z przestrzennego obrazu, wykonanego za pomocą programu ACAD, na którym pokazałem przypuszczalne kształty
i położenie tych obiektów względem już opisanych w poprzednich rozdziałach.
Dla przypomnienia podaję, że wcześniej opisane były to obiekty: „obiekt lewy”, wsporniki przewodów zasilających i wsporniki „linii długiej”.

Rys. 2 Szkic usytuowania elementów dodatkowych, znajdujących się między ścieżką i brukowaną ulicą Radiową,
względem obiektów opisanych wcześniej.

 Na koniec tej części zamieszczam, wykonane całkiem niedawno, bo 2010.05. 29, zdjęcie, fot 11,
jakie wykonałem z poziomu lewego wspornika linii długiej, od strony dróżki. Wspomniałem o nim na początku.

Fot 11 Widok fragmentów ruin od strony ścieżki, na tle wysokich wsporników linii długiej, 2010.05.29.

Przedstawia widok ścieżki oraz za nią fragment ruin po budynku nadawczym, na tle sąsiadujących z tym budynkiem i pokazanych
na szkicu rys. 2, wysokich wsporników linii długiej. Dzięki niemu mogłem określić na szkicach, rys. 1 oraz rys. 2,
położenie linii symetrii anteny.

Ponieważ ta część rozdziału kończy prezentację fragmentu moich zdjęć, dokumentujących widoki śladów po Budynku Nadajniku TSR,
wykorzystam tę stosunkowo krótką część i przytoczę kilka zdjęć mniej istotnych elementów, jakie odnalazłem w otoczeniu tego budynku,
za i na linii anten. Są to szczątki różnych izolatorów.

06.02B SZCZĄTKI IZOLATORÓW ANTENY.

Szczątki kilku pojedynczych izolatorów znalazłem za linią anten w trawie całkiem przypadkowo. Następne szukałem już z premedytacją.
Zdjęcia odnalezionych ich fragmentów wykonałem 2008.03.02 (izolatory o kształtach skomplikowanych) i 2009.06.12 (izolator rurowy prosty).

Zdjęcia izolatorów wykonane 2008.03.02 ( izolatory o kształtach skomplikowanych).

Fot 1 Izolatory

Fot 2 Izolatory

Fot 3 Izolator zespolony

Fot 4 Izolator 4

Fot 5 Fragmenty uszkodzonych izolatorów

Fot 6 Fragmenty uszkodzonych izolatorów

Fot 7 Fragmenty uszkodzonych izolatorów

Fot 8 Fragmenty uszkodzonych izolatorów

Fot 9 Fragmenty uszkodzonych izolatorów

Fot 10 Fragmenty uszkodzonych izolatorów

 Jedno ze zdjęć z grupy izolatorów o skomplikowanych kształtach, wykonałem na tle butelki, o pojemności jednego litra,
do popularnego napoju. Umożliwi ono ocenę rozmiarów tego izolatora.

Fot 11 Izolator znaleziony wewnątrz podstawy cewki

Izolator pokazany na tej fotografii odnalazłem prawie rok wcześniej, 2007.06.23, we wnętrzu podstawy cewki masztu szóstego, fot 12.

Fot 12 Wnętrze podstawy cewki środkowej z izolatorem

 Nie przywiązywałem do tego znaleziska większej wagi, dopiero znalezienie wielu innych izolatorów skłoniło mnie
do sfotografowanie go na tle obcego elementu.

Zdjęcia izolatora wykonane 2009.06.12 (izolator rurowy prosty).

Na zdjęciu fot. 13, dla wizualnej oceny rozmiarów izolatora rurowego prostego, umieściłem ołówek o długości ok. 12 cm,
podobnie jak to czyniłem w części 04.05, rys. 12d.

Fot 13 Izolator na tle ołówka i fundamentu wspornika przewodów

Fot 14 Izolator rurowy

Fot 15 Izolator rurowy w zbliżeniu

Na zakończenie tej części chciałem podkreślić, że mam satysfakcję iż wykonałem zamieszczone zdjęcia
w momencie znalezienia fragmentów izolatorów, bowiem w chwili obecnej nie ma po nich już żadnego śladu.

Ireneusz Dobiech, lipiec 2010 (napisane w maju 2010 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka