*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


02 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


02 - MAPY Z ZAZNACZONYMI ELEMENTAMI NADAJNIKA BABICE.

Nadajnik w Babicach, oprócz dwóch antenowych zespołów i budynku nadajnika z alternatorami, posiadał jeszcze budynek elektrowni,
w której znajdował się generator o mocy 500 kW: silnik dieslowski z prądnicą i bateria akumulatorów.
Ślady ruin wysadzonego przez saperów niemieckich budynku „nadawczego” są doskonale widoczne,
natomiast o budynku jego elektrowni wiemy nie wiele. Na pewno znajdował się on w pobliżu budynku nadawczego z alternatorami.
Świadczyć o tym mogą mapy, na których zaznaczony jest w pobliżu budynku nadajnika drugi budynek, mogący być budynkiem elektrowni.
Dlatego jest uzasadnione poszukiwanie informacji o jego usytuowaniu. Moją uwagę zwrócił szkic, rys. 1, zamieszczony w [1],
wykonany w skali 1:10.000, a więc wydawało mi się, bardzo niedokładny, przedstawiający położenie anteny nadajnika względem Fortu Babice.
Jednak moje działania w tym zakresie, przekonały mnie, że się myliłem. Był to szkic w skali najmniejszej, a więc stosunkowo dokładny.

Rys. 1 Plan terenów radiostacji i osiedla w Boernerowie pod Warszawą [1].

 Miał jednak podstawową wadę: nie posiadał podziałki, co uniemożliwiało określenie rzeczywistych rozmiarów obiektów na nim zaznaczonych.
Dlatego też rozpocząłem poszukiwanie innych map, przydatnych do jej określenia. Celowo nie wspominam o antenie, gdyż długość anteny
w świetle moich badań jest wielkością nie jednoznaczną. Inna jest długość jej aktywnej części, a inna długość całkowita, czyli geometryczna.
I nie wiadomo jaka długość przy oznaczaniu położenia anteny na mapie była wzięta pod uwagę.

Podjąłem bardzo obszerne poszukiwania w Internecie [2] – [7] oraz wysłałem pismo do Instytucji wydawało mi się najbardziej odpowiedniej:
Biura Geodety Województwa Mazowieckiego zajmującej się dokumentacją kartograficzną [8], w którym przedstawiłem swoją prośbę.
Kilkakrotna wymiana korespondencji w tej sprawie, (mimo wielkiej życzliwości osoby mi odpowiadającej) nie była mi pomocna.

Kontynuując rozpoczęty wątek, zdecydowałem się dla określenia podziałki szkicu z rys. 1, przeanalizować mapy
na których zaznaczono RADIOSTACJĘ BABICE. Znalazłem trzy takie mapy. Jednak nie na wszystkich oznaczono budynki:
nadajnika, anteny i ewentualny elektrowni. Dlatego też założyłem, że posłużę się wielkością znajdującą się na wszystkich mapach,
wystarczająco wyraźną i łatwą do zmierzenia, jaką jest górna, środkowa część ogrodzenia terenu Radiostacji.
Omówię dokładniej kolejne mapy jakie wziąłem pod uwagę. Pierwszą  była mapa: Warszawa ŻOLIBÓRZ Pas 39-Słup 32-G,
wykonana w skali 1:25 000 z 1952 roku, a więc stosunkowo dokładna, będącą przedrukiem bez zmian mapy z 1936 roku [9].
Obejmowała ona stosunkowo duży obszar, więc wziąłem pod uwagę jej dolną część, rys. 2, obejmującą: ogrodzony teren Radiostacji
z anteną i z podziałką. Niestety nie oznaczono na niej budynków radiostacji.
Dlatego też potraktowałem ją tylko jako kontrolną, gdyż po powiększeniu jej fragment stał się mało czytelny.

Rys. 2 Dolna część mapy WARSZAWA ŻOLIBÓRZ, Pas39-Słup32-G, skala 1:25000,1936 r.[9]

Drugą mapą mogącą być najbardziej przydatną, gdyż oznaczono na niej budynki Radiostacji i ogrodzenie mogła być mapa
WARSZAWA PÓŁNOC Pas39-Słup32, jednak mniej dokładna, gdyż wykonana  w skali 1:100000,  z 1923 roku [5].

Rys. 3 Fragment terenu Radiostacji na mapie Warszawa północ P39-S32 w skali 1:100000, z 1923 roku, z siatką, bez podziałki [5].

Chcąc uzyskać fragment terenu Radiostacji jak największy, pokazany na rys. 3, nie został objęty fragment z danymi dotyczącymi podziałki.
Fragment ten pokazano na rys. 4, znajdujący się na tej samej mapie pod napisem Warszawa południe Pas 40 Słup 32,
przedstawiający okolice Pragi.

Rys. 4 Fragment okolic Pragi na mapie Warszawa północ Pas39-Słup32 w skali 1:100000, z 1923 roku, z podziałką [5].

Dysponując tymi fragmentami połączono je w jeden obraz pokazany na rys. 5, na którym widoczny jest teren Radiostacji, siatka i podziałka.
Wykorzystanie tej mapy opiszę dokładnie w następnych rozdziałach.

Rys. 5 Połączone fragmenty obrazów Radiostacji, siatki i podziałki mapy Warszawa Północ Pas39-Słup32 oraz Pas40-Słup32.

Trzecia mapa przedstawiająca teren Radiostacji Babice spełniająca postawione warunki, a więc z ogrodzeniem, budynkami,
siatką zamieszczona została w [10a] lub [10b]. Mapa pokazana na rys. 6 pochodzi z roku 1934 i jak napisał autor publikacji,
zaznaczono na niej położenie 10 masztów antenowych i budynek radiostacji obok Fortu IIa (Babice).
Zwraca uwagę podana liczba pojedyncza w stosunku do budynku. Nie wiadomo, czy autor nie zauważył, że na mapie zaznaczono dwa budynki,
czy też w sposób świadomy, dwa znajdujące się na niej budynki określił jako budynek radiostacji.

Rys. 6 Fragment mapy z Radiostacją Babice [9].

Jako ostatnią, najważniejszą,  wzięto pod uwagę mapę w postaci szkicu, przedstawionego na rys. 1, wykonanego w najmniejszej skali,
a więc najbardziej wiarogodnego, jednak bez podziałki. Jak zapowiedziano to na początku dla jej określenia wykorzystano widniejącym
na wszystkich mapach elementem: długością górnej, środkowej części ogrodzenia. Sposoby wykorzystania przedstawionych map,
jak zapowiedziałem podam w kolejnych rozdziałach.

Literatura do danego rozdziału.

[1] „BOERNEROWO I JEGO ŚWIĄTYNIA”, J.B. Raczek, Warszawa 2006, Oficyna Wydawnicza RYTM.
[2] http://www.werttrew.fora.pl/poszukuje-potrzebuje,34/prosba-o-mape-okolic-babic-z-lat-1930-45-w-skali1-25000,2889.html?sid=3c5b1b5b1b90a62a797279dbb227454d,
[3] http://mapa.warszawa.um.gov.pl/init.html
[4] http://www.warszawa1939.pl/index.php?r1
[5] http://www.mapywig.org/m/wig100k/P39_S32_WARSZAWA_POLNOC.jpg
[6] http://download.maps.vlasenko.net/smtm50/n-34-138-2.jpg
[7] http://www.chem.univ.gda.pl/~tomek/mapy.htm
[8] http://www.mapywig.org/news.php
[9] sekretariat@bgwm.pl

[10a] http//historia.spdxc.org.pl/image/stories/radiokomunikacja_polska/Babice_VLF.pdf.

[10b] Nadawcza Radiostacja Transatlantycka Babice, mgr inż. Krzysztof SŁOMCZYŃSKI, Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami Warszawa 2005.

Ireneusz Dobiech. Warszawa, luty 2009 roku

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka