*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


36 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


36. STEROWANIE PRACĄ
NADAJNIKA ELEKTROMASZYNOWEGO [1] - CZĘŚĆ II

WYŁĄCZANIE NADAJNIKA.

Wyłączanie Nadajnika jest również skomplikowanym procesem.
Niestety film nie jest komentowany szczegółowo, a podawane są jedynie ogólne informacje o wykonywanych czynnościach,
prawdopodobnie wypowiadane przez przewodnika. Dlatego też starałem się wyjaśniać pewne sprawy,
które wydawały mi się są związane z wykonywaną czynnością.

Uważam, że w pewnym sensie są to czynności dokonywane w odwrotnej kolejności w porównaniu do jego uruchamiania.
Proces wyłączania urządzenia rozpoczyna się od wyłączenia zasilania silnika elektrycznego, fot. 1 - fot. 2b,
który poprzez przekładnię podwyższającą jego obroty napędza masywny dysk.
Wydaje mi się, że proces włączania i wyłączania silnika musi się odbywać bardzo łagodnie,
gdyż gwałtowne ruszenie lub wyhamowywanie dysku o dużej masie i to poprzez przekładnię podwyższającą obroty silnika,
może spowodować uszkodzenie napędu. Prawdopodobnie do łagodnego uruchamiania lub hamowania wykorzystane zostały wspomniane
w ([2] część 35) ciekłe rezystory. Ich krótki opis i przeznaczenie dla stabilizacji obrotów dysku, a więc i częstotliwości sygnału radiowego,
zmieniających się pod wpływem przesyłania wiadomości kodem Morse’a  podałem w ([2] część 34).

W związku z problemem uruchamiania i wyłączania alternatora przypomniał mi się podobny problem jaki zapamiętałem z dzieciństwa.
Dotyczył on łagodnego uruchamiania i zatrzymywania karuzeli. W tym celu wykorzystywane było urządzenia podobne do tych,
jakie stosowano w Grimeton. Był to pojemnik, wykonany z materiału izolacyjnego napełniony przewodzącym prąd wodnym roztworem soli, zaopatrzony w dwie elektrody w postaci płaskich płyt, wykonanych ze stali nierdzewnej izolowanych od siebie,
rozmieszczonych w pewnej od siebie odległości,  umocowanych na mechanizmie zapewniającym obrotowe ich zanurzanie w roztwór.
Do elektrod podłączone były: do jednej biegun sieci, do drugiej końcówka uzwojenia silnika, którego druga końcówka połączona była
do drugiego bieguna sieci. W ten sposób uzwojenie silnika było połączone szeregowo z opornością roztworu pomiędzy elektrodami.
Przy całkowicie wynurzonych elektrodach silnik był wyłączony. Obsługujący karuzelę odpowiednio łagodnie zanurzając elektrody do roztworu,
powodował stopniowo malenie oporności takiego ciekłego rezystora i żądany wzrost prądu silnika napędzającego karuzelę,
i łagodny wzrost jej obrotów. Po określonym czasie, zależnym od wysokości opłaty, stopniowe wynurzanie elektrod z roztworu
powodowało łagodne zatrzymywanie urządzenia. Z tym, że w ciekłych rezystorach pokazanych w ([2] część 35, fot. 15c),
elektrody były nieruchome, a zmieniany był poziom elektrolitu. Oczywiście, obecnie proces sterowania obrotami silnika elektrycznego
odbywa się za pomocą układów elektronicznych, zwykle w sposób zaprogramowany.

Tak jak to można wnioskować z opisu procesu uruchamiania urządzenia,([2] część 35),
włączenie silnika elektrycznego poprzedzał proces włączenie urządzeń pomocniczych: pomp olejowych,
które tłoczą olej w miejsca wymagające smarowania m.in. do łożysk alternatora oraz pomp wody chłodzącej jego elementy.
Dlatego też urządzenia te podczas wyłączania urządzenia, przez łagodne wyłączeniu zasilania silnika, musiały pracować nadal,
aż do momentu, gdy dysk przestanie się obracać. Trwa to dosyć długo, gdyż solidny dysk posiada bardzo duży zapas energii kinetycznej,
która musi być wytracona, fot. 3. Wyłączane są, gdy dysk przestanie się obracać. Tak więc obsługa musiała dysponować miernikami
obrotów dysku i wykorzystywać ich wskazania podczas podejmowania prawidłowych decyzji.

Fot. 1 Przygotowanie do wyłączenia urządzenia.

Fot. 2a Wyłączenie urządzenia.

Wydaje się, sądząc po większej ilości ciekłych rezystorów, widocznych w ([2] część 35, fot. 14 i fot. 15),
że wyłączanie urządzenia poprzez stopniowe zmniejszanie napięcia silnika elektrycznego,
mogło się odbywać poprzez kolejne równoległe włączanie przy uruchamianiu i wyłączanie przy wyłączaniu kilku ciekłych rezystorów.

Fot. 2b Wyłączenie urządzenia.

Fot. 3 Duża energia obrotowa musi być rozproszona  ....

Tutaj można wyobrazić sobie sytuację wykorzystywania silnika elektrycznego do wyhamowywania obrotów dysku.
Bowiem podtrzymując nie wielką, ale mniejszą różnicę obrotów silnika w porównaniu do obrotów dysku, wywołać można sytuację,
w której dysk będzie napędzał silnik, co spowoduje malenie jego energii kinetycznej. Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia.

Fot. 4 Obroty powoli spadają ....

Na filmie widać wyraźnie jak maleją obroty dysku, fot. 4, szczególnie dobrze widoczne na wejściu przekładni podwyższającej obroty silnika,
czyli na osi silnika, fot. 7. Jak można się domyślać obserwując fot. 5, że procesy smarowania łożysk i chłodzenia trwają nadal.

Fot. 5 Wskaźniki, prawdopodobnie ciśnienia.

Fot. 6 W tej obudowie obraca się dysk z zębami w stałym polu magnetycznym.
Wewnątrz niej znajduje się duża, metalowa tarcza z zębami,
które „siekają” (zmieniają) stałe pole magnetyczne niezbędne do wytwarzania 
AC (prądu zmiennego).

Zagadnienie powstawania sygnału w alternatorze wielokrotnie opisywałem [2]. Tutaj podane zostało w sposób bardzo lakoniczny.

Fot. 7 Widok środkowego fragmentu maszyny.

Na filmie widoczny jest wyraźnie spadek obrotów i różnice obrotów silnika i dysku....

Fot. 8 Urządzenie to zostało wynalezione przez szwedzkiego wynalazcę Ernsta Alexandersona, 
pracującego dla General Electric. Zbudowane przez General Electric w połowie 1920 roku.

Fot. 9 Basen z fontanną do chłodzenia nagrzanej wody.

Fot. 10 Wielokrotnie strojona antena. Sześć wież o wysokości 127 metrów.

Zasadę działania wielokrotnie strojonej anteny Alexandersona również opisywałem w [2].

Fot. 11 Widok początkowej części anteny ze skośnymi przewodami zasilającymi,
pełniącymi rolę właściwej anteny pierwszego masztu i zespołami izolatorów,
doprowadzającymi energię w.cz. z alternatora na poprzeczne części wszystkich masztów.


P.S. Kilka zdań o stowarzyszeniu http://alexander.n.se,
o którym wspomina autor filmu Fredrik Andersson.

Alexander - Stowarzyszenie przyjaciół Radia Grimeton. Jest to organizacja non - profit, założona w 1996 roku
przez byłych pracowników stacji radiowej. Skupia, oprócz nich osoby, interesujące się techniką i historią używanych kiedyś specyficznych,
historycznych technologii przemysłowych. Głównym celem i siłą napędową tego stowarzyszenia jest:
zachowanie radiowego nadawania na falach bardzo długich, dokumentacja urządzeń w tym celu stosowanych oraz dbałość o ich utrzymanie
w sprawności. Domyślam się, że osoby widoczne na filmie w niebieskich koszulkach, obsługujące urządzenia Nadajnika Grimeton,
są członkami tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało umieszczone w zabytkowym budynku w październiku 1996 roku.
Stacja nazywana była "Industriminne" do 1997 roku. Wykorzystywana "długa fala", a także stosowane warunki pracy Stacji są jedyne
w swoim rodzaju na świecie! W warsztatach i grupach roboczych doskonali się umiejętności członków Stowarzyszenia,
niezbędne dla obsługi i konserwacji nadajnika. Działalność odbywała się  początkowo w ścisłej współpracy z Telia,
hrabstw Board of Halland i Gminy Varberg. Zaliczenie stacji radiowej do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu 2004 r.
było oczywiście kulminacyjnym punktem w działalności przyjaciół Aleksandra.

[1] http://www.youtube.com/watch?v=-S6gXmElHoI

[2] http://www.nadajnik-babice.pl/

Ireneusz Dobiech, czerwiec - lipiec 2013 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI

Informujemy, że kolejne części będą ukazywały się rzadziej niż dotychczas,
po zgromadzeniu i opracowaniu nowych materiałów.


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka