*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


75 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - STRONY INTERNETOWE
KOMENTARZ - IRENEUSZ DOBIECH


75. MASZT W KONSTANTYNOWIE

Maszt radiowy w Konstantynowie, był to maszt radiowy nadajnika długofalowego, Programu I Polskiego Radia,
znany również jako Maszt w Gąbinie, Warszawska Radiostacja Centralna w Gąbinie
, Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy
w Konstantynowie
i Radiowe Centrum Nadawcze w Konstantynowie. Licząc ponad 646 metrów wysokości, był w latach 1974-1991,
tj. do chwili jego zawalenia, najwyższą na świecie budowlą. Nigdzie na świecie nie wzniesiono wyższego obiektu
- aż do 19 maja 2008, kiedy rekord ten został pobity przez
Burdż Chalifa w Dubaju.

5 lipca 1969 roku przystąpiono do budowy obiektu, a 18 października 1972 uroczyście wmurowano stopkę pod maszt radiowy.
Budowa masztu została zakończona 18 maja 1974, a oficjalne uruchomienie miało miejsce 30 lipca 1974 roku.
Wzniesiono maszt o masie 420 t i wysokości 646,38 metrów o mocy nadajników 2×1000 kW,
co wraz z zyskiem masztu dawało
efektywną izotropową moc wypromieniowaną rzędu 3000 kW.
Od 22 lipca 1974 radiostacja przejęła nadawanie od Raszyna. Radiostacja pracowała na
falach długich
o częstotliwości 227 kHz do 1 lutego 1988 roku i później na częstotliwości 225 kHz.
Zaletą radiostacji była możliwość bezpośredniego odbioru z klasycznego radioodbiornika (AM
) programu pierwszego Polskiego Radia
przez rodaków w
Kazachstanie, pracowników polskich firm pracujących w Iraku,Iranie, prawie całej Europie i nawet Ameryce Północnej
.

8 sierpnia 1991 roku, o godz. 19:10 maszt runął w czasie prac konserwatorskich.
Prace miały polegać na wymianie odciągów, które były w złym stanie technicznym. Poluzowano jedną z lin w ostatniej,
piątej sekcji odciągów, zakładając i naciągając 2 liny pomocnicze. Jedna z lin pomocniczych wysunęła się z zacisków.
Druga lina pomocnicza zerwała się z mocowania, nie mogąc zrównoważyć sił pozostałych lin głównych.
Górna część masztu złamała się i uderzyła w podstawę. Maszt runął w ciągu kilkunastu sekund.
W katastrofie nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Po katastrofie wznowiono nadawanie w radiostacji w Łazach,
która od 1978 nadawała program II Polskiego Radia na częstotliwości 200 kHz, co związane było z zaniechaniem nadawania programu II
i nadawaniem tylko programu I z częstotliwością 225 kHz i mocą 500 kW. Masztu już
nigdy nie odbudowano,
choć o
dbudowa była możliwa w tym samym miejscu. Plany odbudowy udaremniły protesty okolicznych mieszkańców związane
z obawami przed skutkami oddziaływania na nich pól elektromagnetycznych promieniowanych przez maszt.
Nowa lokalizacja masztu została wyznaczona w Solcu Kujawskim
na dawnym wojskowym poligonie bombowym.

W lipcu 2018 r. dwuczęściowy nadajnik radiowy Brown Boveri SL 61 B3, wraz z urządzeniami towarzyszącymi został przekazany
przez Orange Polska na cele historyczne Stowarzyszeniu Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
- jest on przenoszony do Warszawy (Stare Babice) jako element tworzonego przez SPK TRCN Muzeum
i Centrum Nauki - Radiostacja Transatlantycka.

źródło i fotografie z wikipedii.org oraz www.tytus.edu.pl

Słowo od autora strony www.nadajnik-babice.pl

Wiadomości zamieszczone w Wikipedii oraz na stronie internetowej i profilu facebookowym "Tytus" o maszcie w Konstantynowie
ma wydźwięk mylący, bowiem podkreśla jako rzecz pozytywną, że był to w 1974 roku najwyższy budynek na świecie.
W rzeczywistości był to obiekt bardzo niebezpieczny, trudny w eksploatacji i wcześniej czy później musiał ulec zniszczeniu,
a więc był nieudany. Taki pogląd jest podkreślany we wszystkich podręcznikach o antenach,
między innymi w
https://dobiech-ireneusz.jimdofree.com

Problem wypromieniowania energii fal radiowych bardzo małych częstotliwości, a więc bardzo długich,
rzędu kilkunastu kilometrów, pojawił się, gdy dysponowano generatorami wytwarzającymi ciągły sygnał częstotliwości radiowej dużej mocy,
rzędu kilkuset kilowatów, w postaci alternatorów, czyli generatorów elektromaszynowych.
Trudności wypromieniowania energii w takiej postaci wiązały się z małą skutecznością stosowanych wtedy powszechnie anten,
w postaci pionowego radiatora. Bowiem radiator taki działa skutecznie, gdy jego wysokość jest porównywalna
z długością fali wypromieniowanej i działać może w pobliżu rezonansu. Posiada wówczas dostatecznie dużą oporność promieniowania
i sprawność.
Jest to dla fal kilometrowych ze względów konstrukcyjnych niemożliwe, więc zachodziła konieczność stosowania radiatorów
o długości mniejszych od rezonansowych. Są to tzw. anteny krótkie, posiadające oporność wejściową ze składową bierną pojemnościową.
Dla jej skompensowania, aby dostroić ją do rezonansu, włącza się w szereg z anteną indukcyjność w postaci cewki,
nazywanej przedłużającą lub strojeniową. Jednak oporność promieniowania takiego radiatora i sprawność są nadal nie wielkie.

Wzrost mocy wypromieniowanej można osiągnąć, albo zwiększając moc dostarczaną do pojedynczego radiatora, albo zwiększając ich ilość.
W omawianym przypadku zastosowany został stosunkowo kłopotliwy ze względu na: rozmiary i ciężar masztu,
wymagania na izolację oraz wzrost strat na ciepło. Natomiast drugi bezpieczniejszy, w postaci kilka oddzielnych krótkich radiatorów,
ale rozmieszczonych w stosunkowo dużych odległościach od siebie,  został wykorzystany w Nadajniku Babice.

płk w st. spoczynku dr inż. Ireneusz DOBIECH

Ireneusz Dobiech, czerwiec 2020 r.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2019 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka