*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


48 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


48. O NOWYCH OBIEKTACH W OBRYSIE BUDYNKU NADAWCZEGO TCR

Podczas moich zdrowotnych spacerów często wstępuję na teren z ruinami po budynku nadawczym TCR.
W jednej z takich jesiennych wizyt, jaką odbyłem  2011.10.14, zaintrygowały mnie otwory jakie odnalazłem między ruinami.
Ich kształt i rozmiary były bardzo podobne do otworów jakie znajdują się w ścianie obiektu. który nazwałem "piwnicą" [1].
Dlatego też miałem nadzieję, że otwory te mogą być wylotami tych rur.
Przedstawiam, fot. 1 - fot. 4, kilka zdjęć wówczas odnalezionych otworów.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Zwykle były to dwa otwory obok siebie i usytuowane przed ruinami znajdującymi się w pobliżu dróżki
rozdzielającej elementy anteny i budynek nadawczy. Z powodu gęstej i bujnej roślinności były one słabo widoczne.

Dlatego powróciłem do nich 2015.02.20, w okresie gdy roślinność nie utrudniała ich obserwację.
Przeprowadzone wówczas dokładniejsze przeszukanie wykazały, że otworów jest więcej.
Zdjęcie jakie wykonałem, fot. 5, umożliwiły dokładniejszą ich dokumentację.
Zgrupowane są one w pakiet o obrysie kwadratu, zawierający cztery otwory, dwa wyraźnie widoczne i dwa pokryte
i zasypane glebą oraz liśćmi, o średnicy zbliżonej do tych jakie się znajdują w ścianie obiektu "piwnica".

Fot. 5 Dwa ślady otworów na terenie ruin po budynku nadawczym nadajnika.

Podejrzewając jak wcześniej wspomniałem, że otwory te mogą być końcówkami rur zaczynających się w tej ścianie,
udałem się 2015.04.06 ponownie w rejon ruin po budynku nadawczym, aby dokładnie przeszukać ten teren.
Natrafiłem na bardzo sprzyjające okoliczności, gdyż został on stosunkowo dokładnie oczyszczony z gleby,
a roślinność jeszcze była w uśpieniu, co ułatwiało jego penetrację.
Wykonane wówczas zdjęcia, fot. 6 - fot. 7, przedstawiają widoki pakietów czterech wspomnianych otworów,
znajdujących się najbliżej ściany "piwnicy".  Zgrupowane one były z prawej i lewej strony pakietu 16 rur,  fot. 8.

Fot. 6 Widok pakietu pierwszego z prawej strony.

Fot. 7 Widok pakietu pierwszego z lewej strony.

Fot. 8 Obecny widok pakietu 16 rur znajdujących się w ściance "piwnica".

Dokładne widoki pakietu zawierającego cztery otwory, demonstrują zdjęcia, fot. 9 – fot. 10.
Okazało się, że dwa pakiety, każdy posiadający cztery otwory usytuowane są, w pewnej odległości od siebie, jeden za drugim,
w linię skierowaną w stronę dróżki. Taki zestaw złożony z kilku pakietów znajduje się z lewej i prawej strony pakietu 16 rur "piwnicy".

Fot. 9 Widok pakietu drugiego z prawej strony pakietu 16 rur "piwnicy".

Fot. 10 Widok pakietu drugiego z lewej strony pakietu 16 rur "piwnicy".

Penetracja czterech otworów  wszystkich pakietów w głąb wykazała, że są one zakończeniem rur,
kontynuujących swój bieg poziomo w stronę ścianki "piwnicy".
Uprawdopodobnia to przypuszczenie, że oba pakiety złożone z czterech rur
połączone są z otworami znajdującymi się w ściance "piwnicy". 

Tematykę tą będę kontynuował w następnych częściach.

Źródło.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ Zdjęcia obiektu nazwanego "Piwnica" lub "Tylnym".

Ireneusz Dobiech, kwiecień 2015 r.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka