*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


55 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


55. MODYFIKACJA SZKICU WZAJEMNEGO
ROZMIESZCZENIA PAKIETÓW DLA TRZECH KOMÓR.

Niniejszy tekst jest w pewnym sensie nawiązaniem do tekstu zamieszczonego wcześniej
p.t. 50 SZKIC WZAJEMNEGO ROZMIESZCZENIA PAKIETU 16 rur i 5 PAKIETÓW 4 OTWORÓW [1].
Efektem końcowym tego tekstu był szkic [1 część 50 rys. 5]. Przypuszczam, że w tych rurach umieszczone były przewody
dostarczające energię elektryczną do alternatorów i ewentualnie wodę do chłodzenia ich elementów.
Ponieważ w nadajniku były dwa alternatory, a pakiet rur 16 "obsługiwał" jedynie pakiety 4 otworów usytuowane z lewej strony,
oznaczone literą L, więc było logicznie przyjąć, że w przedniej ściance komorze trzeciej powinien się znajdować drugi pakiet 16 rur,
"obsługujący" pakiety 4 otworów usytuowanych po prawej stronie oznaczone literą P.

Dlatego, gdy teren na którym znajdowały się wspomniane obiekty, rys. 1, które zaliczyłem do pomocniczych,
został oczyszczony, zainteresowałem się szczątkami po komorze trzeciej. Nabrałem podejrzenia, że w komorze tej znajdował się
podobny do znajdującego się w komorze drugiej pakiet rur 16, współpracujący z pozostałymi 4 otworami  pakietów rur.

Rys. 1 Obiekty pomocnicze znajdujące się w obrysie budynku nadawczego.

Zacząłem bardzo dokładnie penetrować obszar poniżej szczątkowego fragmentu komory trzeciej.
Widok jej początku przedstawia, rys. 2, natomiast okolice końca rys. 3. Dokładnego jej końca nie mogłem określić,
ponieważ znajdował się wśród korzeni pobliskiego drzewa. Tak więc za jego wyznacznik przyjąłem widoczne na zdjęciach (rys. 2 i rys. 3)
stalowe pręty w okrągłych rurach,  podobne jak w komorach pierwszej i drugiej, rys. 1.

Rys. 2 Widok sąsiadującego z komorą drugą fragmentu komory trzeciej na początku obserwacji, 2016.04.30.

Rys. 3 Widok prawdopodobnego końca komory trzeciej na początku obserwacji, 2016.04.30.

Okazało się, że rzeczywiście udało mi się, po odkopaniu gleby pod tym fragmentem, rys. 4,
w obszarze z lewej strony nie pełnej ścianki trzeciej komory, na wysokości oczekiwanej, odkryć w głębi wykopu, trzy wloty rur.
Jednak ich sfotografowanie z powody bardzo wąskiego wykopu, ograniczonego przez rosnące w pobliżu drzewo,
nie było bezpośrednio możliwe. Dlatego też sfotografowałem ich obraz, widoczny w lustrze oświetlony lampą błyskową,
aparatem cyfrowym. Przykładowo obraz dwóch wlotów rur przedstawia rys. 5 i trzech rys. 6.

Rys. 4 Widok wykopu w części przedniej komory trzeciej na tle komór drugiej i pierwszej, 2016.04.30.

Rys. 5 Widok obrazu dwóch pierwszych wlotów rur pakietu 16 prawego, 2016.04.30.

Rys. 6 Widok obrazu trzech pierwszych wlotów rur pakietu 16 prawego, 2016.04.30.

W ten sposób w pewnym sensie spełniły się moje oczekiwania, iż rury w tym pakiecie
mogą mieć związek z pakietami rur 4 otworów, usytuowanych wzdłuż linii, na której znajdują się pakiety z czterema otworami 1P, 2P
i ewentualnie z całkowicie zatkanymi otworami 3P [ 1 rys. 5].

Mimo, że nie udało mi się odkopać w trzeciej komorze wszystkich wlotów rur pakietu 16, przyjąłem,
że z dużym prawdopodobieństwem ich rozmieszczenie jest podobne do rozmieszczenia rur pakietu 16 w komorze drugiej
i że mają one związek z pakietami rur 4 otworów znajdujących się na przedpolu tej komory.
W związku z tym uzupełniłem fragment ścianki trzeciej komory, rys. 1, dodatkowymi fragmentami ścianki trzeciej komory,
o takiej długości i usytuowaniu, aby uzyskać podobny rozmiar jak komory drugiej.
Widoki rozmiarów Piwnicy, uzupełnionej o dodatkową część, z rozmiarami, przedstawia  rys. 7,
natomiast z trzema liniami pakietów 4, śladami rur pakietów 16 przedstawia rys. 8.

Rys. 7 Widok ilustrujący uzupełnienie szczątków trzeciej komory Piwnicy
o dodatkową część do rozmiarów komory drugiej.

Rys. 8 Szkic Piwnicy o trzech komorach z rozmiarami, śladami wlotów rur pakietów 16
i zaznaczonymi orientacyjnymi liniami na których usytuowane są pakiety 4 rur.

Zmodyfikowany szkic Piwnicy z trzema komorami, ze śladami: wlotów rur pakietów 16 w drugiej i trzeciej komorze,
sześcioma pakietami 4 otworów oraz ich usytuowaniem wzdłuż trzech linii i ich odległościami od Piwnicy pokazany został na  rys. 9.

Rys. 9 Widok Piwnicy z trzema komorami,
dwoma śladami wlotów rur pakietów 16 z rozmiarami i sześcioma pakietami 4 rur.

Tak więc na zmodyfikowanym szkicu znajdować się będzie  6x4 = 24 pakietów 4 otworów,
znajdujących się na trzech liniach oraz dwóch pakietów 16 rur, czyli 2x16 = 32 ich wlotów,
podobnie usytuowanych w komorze drugiej i trzeciej. Dla wizualnego opisu ( podobnie jak to uczyniłem w [1 część 50]
powiązań pomiędzy dwoma pakietami16 rur i 6 pakietami 4 otworów, zgrupowanych w trzech liniach,
skierowanych w stronę linii anten, musiałem zmodyfikować sposób ich oznaczeń.

Przypominam, że dla wykonania tak trudnego zadania, wprowadziłem w tym celu w części [1 część 50]
specjalne oznaczenia literowe L i P dla dwóch linii, które również musiałem przystosować do trzech linii.
Dla lewej linii będzie to duża litera L, dla środkowej Ś i dla prawej P, natomiast numery pakietu 4 otworów wzdłuż poszczególnych linii,
oznaczyłem symbolami P1, PŚR i P2. Widok oznaczeń w zmodyfikowanym szkicu Piwnicy ilustruje rys. 10.

Rys. 10 Widok zastosowanych oznaczeń dla zmodyfikowanego szkicu.

Spodziewając się powiązań rur w pakiecie 16, z otworami pakietów 4 otworów, położenia rur w dwóch komorach pakietów 16 otworów,
również zmodyfikowałem, wprowadzając numerację otworów w tym pakiecie od strony prawej do postaci pokazanej na rys. 11 i rys. 12.
Takie przyjęcie jest logiczne, gdyż zapewnia najkrótsze połączenia pomiędzy rurami idącymi od komór do pakietów na płaszczyźnie.
Natomiast ich wloty zgrupowane w górnym rzędzie pozostały takie same jak na szkicu [1 część 50],
znajdujące się w górnym rzędzie literą g, a w dolnym literą d.

Rys. 11 Widok trzech komór, linii pakietów 4 rur, wlotów rur pakietów 16 z ich rozmiarami.

Oznaczenia te znacznie ułatwiły mi opis powiązań, pomiędzy rurami i otworami,
jak również sporządzenie szkicu ilustrującego ich wzajemne położenia.

Rys. 12 Szkic ilustrujący położenie pakietów rur 16,
ich rozmiary, opis i kolejność numeracji wlotów rur.

Widok zastosowanych oznaczeń dla pakietów 4 otworów w komorze drugiej i trzeciej nie zmieniłem,
przedstawia je rys. 13, a same jego rozmiary rys. 14.

Rys. 13 Oznaczenia otworów w pakiecie 4 otworów.

Rys. 14 Rozmiary otworów i pakietu 4 otworów.

Dotychczasowe rozważania można podsumować. Było oczywiste, że przyjmując, iż wspomniane elementy rur i otworów,
mają związek z alternatorami, więc dwa alternatory musiały posiadać dwa komplety rur pakietów 16,
współpracujących ze swoimi rurami pakietów 4 otworów. Zostało to stwierdzone w [1 część 50] dla jednego kompletu pakietów 16
i dwóch pakietów 1L i 2L otworów 4 usytuowanych wzdłuż linii oznaczonej literą L.

Tak więc można przypuszczać, że drugi alternator znajdował się obok pierwszego i posiadał podobny zestaw rur usytuowany
na wysokości fragmentu ściany trzeciej komory. Było uzasadnione poszukiwanie w niej pakietu 16 rur.
Uwzględniając wszystkie odnalezione obiekty i wprowadzone zmiany, zmodyfikowany szkic ich usytuowania
z orientacyjnymi rozmiarami mógłby wyglądać tak jak na rys. 15.

Rys. 15 Szkic ilustrujący wzajemne rozmieszczenie sześciu pakietów 4 z otworami,
dwóch pakietów 16 rur w ściankach obiektu Piwnica z trzema komorami  z orientacyjnymi rozmiarami.

Jednak mam niedosyt, co do połączeń wszystkich wlotów rur w komorach z powodu braku możliwości ich penetracji
z poszczególnymi otworami 4 pakietów,  znajdujących się na przedpolu obiektu zwanego, początkowo Tylnym, a następnie Piwnicą.
Zaznaczam, że podane rozmiary są orientacyjne, gdyż były mierzone w nierównym, zarośniętym terenie,
nie zawsze miarką, a często tzw. krokami skalowanymi.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ część 50

Ireneusz Dobiech, kwiecień 2016 r. (zamieszczono czerwiec 2016 r.)


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2016 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka