*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


60 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


60.1. DROGA SPACEROWA
I WIDOKI ISTNIEJĄCEJ NITKI GAZOCIĄGU - CZĘŚĆ 1

W  rocznicowym tekście 56 [1] p.t. DOBRZE I ŹLE O TCR W 95 ROCZNICĘ JEJ POWSTANIA,
poinformowałem 2016.08.04 czytelników o niebezpieczeństwie, jakim może być budowa drugiego gazociągu: Rembelszczyzna - Mory
o długości około 29 km, zlokalizowanego na terenie gmin: Nieporęt, Jabłonna, miasto st. Warszawa, Łomianki, Stare Babice
i Ożarów Mazowiecki, biegnącego równolegle do kilku masztów historycznej anteny Nadajnika Babice.
Planowany termin zakończenia tej inwestycji to sierpień 2018 r.
Start robót nastąpi w 2017 r.

Mój niepokój w tej sprawie wyraziłem 18 marca 2016, w piśmie: "Obawa o pamiątki po Antenie Nadajnika Babice"
skierowanym do Redakcji Gazety Babickiej i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Pismo zostało wydrukowane w kwietniowym numerze Gazety Babickiej w postaci listu do Redakcji,
a obszerną odpowiedź od Inwestora Gaz-System S.A. otrzymałem 2016.05.12. Jej najważniejszy fragment również został wydrukowany
w czerwcowym numerze Gazety Babickiej, także w postaci listu do Redakcji, której najważniejsze zapewnienia Inwestora przytaczam:

„Na terenie gminy Stare Babice trasa gazociągu przebiegać będzie na długości ok. 5 km . Trasa została poprowadzona w taki sposób,
aby między innymi nie kolidować z fundamentami radiostacji. Gazociąg ma być zaprojektowany tak,
aby podczas realizacji nie naruszyć pozostałości po radiostacji. Zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie mają dla Pana
szczątki po historycznym obiekcie i zapewniamy nie jest naszą intencją, aby w jakikolwiek sposób ingerować w pozostałe fundamenty."

Tak więc można spodziewać się, iż w roku 2017 piękna droga spacerowa,
biegnąca równolegle do linii anteny nadawczej Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej (TCR),
na odcinku: od linii kolejowej biegnącej do Huty - do ulicy Warszawskiej, tak licznie odwiedzana, może zostać wkrótce nie tylko rozkopana,
ale miejscami również zbliżyć się niebezpiecznie do historycznych obiektów, jakie pozostały po historycznej TCR.
Dlatego też dla utrwalenia jej obecnego wyglądu, wykonałem kilkanaście zdjęć, które zamieszczam.
Zapamiętamy dzięki nim, jak wyglądało otoczenie pierwszej nitki gazociągu i będą one historyczną pamiątką.

Rozpocznę w sposób nietypowy, bo od toru kolejowego do Huty., gdyż zawsze rozpoczynam swoje wędrówki od toru kolejowego.
Wykonywałem zdjęcia wzdłuż wspomnianej drogi w punktach charakterystycznych, np. ruchomych zapór,
na wysokości szczątków anteny, takich jak odciągi, podstawy cewek, żółtych betonowych słupków prawdopodobnie umieszczonych
nad gazociągiem, metalowych żółtych rur z napisem urządzenie elektryczne, rur wentylacyjnych, wiat, "Czuwajek",  rowów,
dróg bocznych dochodzących do drogi, domów w pobliżu drogi, kęp świerków itp. Takie punkty mogą być przydatne dla identyfikacji
obiektów po wybudowaniu drugiej nitki gazociągu oraz zobrazują, w jakiej odległości pierwsza nitka gazociągu
znajduje się od szczątków obiektów anteny. Starałem się również  fotografować obiekty anteny na tle drogi,
której przebieg i rozmiary są znane, co umożliwia wizualną ocenę ich oddalenia od krawędzi dróg oraz w stosunku do szerokości drogi.
Ponieważ ilość zdjęć jest duża, ponad czterdzieści, a pragnę przedstawić na nich szczegóły,
więc muszą mieć stosunkowo duże rozmiary. Powoduje to duże objętości plików. Dlatego zdjęcia podzieliłem na grupy.

Fot. 1. Obszar terenu znajdujący się tuż przed miejscem, gdzie gazociąg przechodzi pod torem kolejowym do Huty.

Orientacyjny przebieg gazociągu, fot. 1, zaznaczają zwykle betonowe białe słupki o przekroju kwadratowym z żółtym wierzchołkiem.
Pierwszy taki słupek znajduje się w oddali tuż za znakiem kolejowym, a drugi po lewej stronie przed znakiem zakazu wjazdu
na drogę podążającą równolegle do linii anteny, w kierunku ulicy Warszawskiej. Nazywam ją rekreacyjną lub spacerową.
Droga ta od toru podąża w stronę ruchomej zapory w postaci "szlabanu", widocznej na fot. 2.

Fot. 2. Początek drogi rekreacyjnej z kolejnym słupkiem znajdującym się tuż za "szlabanem".

Słupek znajdujący się za szlabanem jest dokładniej widoczny na fot. 3.

Fot. 3. Widok wspomnianego wcześniej słupka i fragment szlabanu.

Fot. 4 Droga spacerowa podążająca w kierunku toru kolejowego, słupek, szlaban, widziane z okolicy odciągu anteny masztu czwartego.

Fot. 5. Droga spacerowa, widziana z okolicy odciągu antenowego masztu czwartego, podążająca w stronę ulicy Warszawskiej.

Fot. 6. Widok w oddali podstawy cewki masztu czwartego i przed nią jej odciągów.

Fot. 7. Słupek znajdujący się za rowem i przed podstawą pierwszej nogi masztu czwartego widoczną w głębi.

Fot. 8. Droga spacerowa podążająca w stronę ulicy Warszawskiej oraz po prawej łąka z belami skoszonej trawy,
widziane z miejsca znajdującego się tuż za rowem.

Fot. 9. Fragment terenu przylegającego do granicy łąki z lasem, z dróżką podążającą w lewo od drogi spacerowej,
znajdującą się pomiędzy wiatą rekreacyjną i "Czuwajką".

Fot. 10. Droga spacerowa, widziana z miejsca gdzie znajdują się wiata i "Czuwajka", biegnąca w stronę toru kolejowego.

Jak wspomniałem to wcześniej, zdjęcia ze względu na dobrą widoczność szczegółów obiektów anteny i ich otoczenia,
zamieszczone zostały we względnie dużych formatach, co spowodowało dużą objętość plików i konieczność podziału prezentacji zdjęć.
Dlatego zdjęcie fot. 10 kończy prezentację obiektów stowarzyszonych z masztem czwartym.

Źródła:

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/

Ireneusz Dobiech - (opublikowano 14.04.2017.)


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka