*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


51 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


51.2. O KOMPUTEROWYM MODELU
ZESPOŁU NADAJNIKA BABICKIEGO - CZĘŚĆ II

W części 1 opisane zostały dwa cząstkowe elementy komputerowego modelu Zespołu Nadajnika,
w postaci wyposażenia masztów: "skrajnego 10" Anteny drugiej i masztu "zwykłego 3" Anteny pierwszej,
będących reprezentantami fragmentów anteny o podobnej budowie: masztu "skrajnego 1" Anteny pierwszej
oraz masztów "zwykłych 2, 3, 4" Anteny Pierwszej i "7, 8, 9" Anteny drugiej.
W niniejszej części 2, opisane będą jego kolejne elementy, znacznie różniące się od już opisanych,
które nazwane zostały w części 1 jako "środkowe", gdyż ich elementy związane są z masztami rozmieszczonymi symetrycznie
wokół linii symetrii Anteny. Są to maszty "środkowy 5" Anteny pierwszej i "środkowy 6" Anteny drugiej.
Obraz widoku "z góry" tych elementów w powiększeniu, na tle całego modelowego Zespołu Nadawczego zamieszczonego w części 1,
pokazany został na rys. 1 oraz "z ukosa" na rys. 2.

Rys. 1 Widok "z góry" powiększonych modelowych obiektów stowarzyszonych z "masztami środkowymi 5 i 6".

Rys. 2 Widok "z ukosa" modelowych obiektów stowarzyszonych z "masztami środkowymi 5 i 6".

Elementy dodatkowe masztów "środkowych 5 i 6", różnią się usytuowaniem i są bardziej skomplikowane
od dotychczas rozpatrywanych w części 1, dlatego zostały opisane osobno.
Dla ułatwienia opisów pominięte zostały w dalszych rozważaniach widoki budynków i basenu elektrowni, rys. 3.
Tym ostatnim poświęcona zostanie część 3

Rys. 3 Widok "z góry" modelowych "środkowych" masztów: 5 - Anteny pierwszej i 6 - Anteny drugiej, bez obrazów budynków.

Ponieważ elementy dodatkowe tych masztów są rozmieszczone symetrycznie względem linii symetrii Anteny,
ich obrazy są wzajemnymi lustrzanymi odbiciami, dlatego może w tej części być opisany tylko jeden z nich.
Mimo takiego uproszczenia, zademonstrowanego na rys. 4, graficzna przestrzenna ilustracja opisu elementów
modelu masztu "środkowego" jest stosunkowo trudna i wymaga wyjaśnienia problemu promienników tych masztów.

Rys. 4 Widok "z góry" masztu "środkowego 5", usytuowanego przed linią symetrii Anteny i jego elementów dodatkowych.

W tym celu posłużyłem się uproszczoną, ale poszerzoną o sąsiedni "zwykły" maszt 4,
ilustracją przestrzenną współdziałania "środkowego" masztu 5 z jego elementami, przedstawioną na szkicu. rys. 5.

Rys. 5 Opisany uproszczony graficzny szkic fragmentów Anteny Nadajnika obejmujący dwa maszty: "zwykły" 4 i "środkowy" 5.

Na rys. 5, oprócz elementów dodatkowych stowarzyszonych z "środkowym" masztem 5,
celowo schematycznie pokazane zostały: przewody zasilające oraz dodatkowy element "zwykłego" masztu 4,
narysowany czerwonym kolorem, będący tzw. przewodem promieniującym, nie pokazywanym w modelu komputerowym,
ale schematycznie pokazanym na szkicu rys 11 części 1. Podłączony on jest od góry do przewodów zasilających
znajdujących się na trawersie "zwykłego" masztu 4, a od dołu do górnych zwojów jego cewki 4,
umieszczonej w odległości ok. 50 m. od jego osi. Jego cechą szczególną jest, że jest to przewód skośny,
a więc posiadający składową pionową, gdyż tylko taka ma własności emisyjne fal radiowych [1].

Było dla mnie zastanawiające dlaczego takiego przewodu nie mają maszty "środkowe 5 i 6" oraz "skrajne 1 i 10".
Problem ten nie jest nigdzie wyjaśniony, jednak uważam na podstawie moich publikacji [2],
że funkcję promienników dla masztów "środkowych 5 i 6" "przejmują" skośne wiązki przewodów zasilających,
rozpoczynające swój bieg od górnych zwojów "cewek środkowych 5 i 6"
a kończące go na trawersach masztów "środkowych 5 i 6" co demonstrują szkice na rys. 5 i rys. 6.

Rys. 6 Fragment otoczenia "środkowych" masztów 4 i 5 ze skośnymi przewodami zasilającymi,
cewkami i ich podstawami oraz wspornikami.

Ponieważ budowa wsporników przewodów zasilających, podstaw cewek i cewek jest bardzo skomplikowana,
więc w komputerowym Modelu Nadajnika potraktowana została jedynie symbolicznie.
Przybliżony ich widok w postaci szkicu pokazany został na rys. 7.
Jest charakterystyczne, że podstawy cewek są ustawione skośnie do linii anten.
Przyjmując, że sygnał z Budynku Nadajnika doprowadzony jest do dolnych zwojów cewek za pomocą tzw. Linii długiej,
takie ich ustawienie wybrano prawdopodobnie ze względu na uzyskanie najkrótszego połączenia przewodów
(narysowanych białym kolorem) doprowadzających sygnał z Budynku Nadajnika do cewek strojeniowych 5 i 6.

Rys. 7 Obraz w postaci szkicu z opisami elementów stowarzyszonych z masztami "środkowymi" 5 i 6.

Pamiętając o tych koniecznych uproszczeniach, zostaną pokazane odpowiednie obrazy, rys. 8 i rys. 9,
elementów "środkowych" masztów, zamieszczone w modelu komputerowym Zespołu Nadawczego.

Rys. 8 Widok komputerowy podstaw "środkowych" cewek 5 (z lewej) i 6 (z prawej) oraz fundamentów
z wymiarami wsporników skośnych przewodów zasilających,
podążających od górnych zwojów "środkowych" cewek 5 i 6 na trawersy masztów 5 i 6.

Rys. 9 Widok komputerowy usytuowania podstaw cewek "środkowych" z ich  podstawowymi wymiarami.

Na koniec na rys. 10 pokazane zostały w "rzucie skośnym", uzyskane z modelu komputerowego,
podstawy cewek "środkowych" z wymiarami.

Rys. 10 Przestrzenny obraz podstaw cewek "masztów środkowych"
z podstawowymi wymiarami uzyskane z modelu komputerowego.

Wydaje się, że nieco podobna sytuacja ma miejsce na początkowym i końcowym odcinku Anteny,
czyli na masztach "końcowych 1 i 10". Dla ilustracji i dyskusji tego przypadku sporządziłem szkic, rys. 11,
dla masztu "krańcowego 10" zachowując dla uproszczenia tylko dwa boczne skośne przewody zasilające.

Rys. 11 Pomocniczy szkic wykonany dla "skrajnego" masztu 10, ilustrujący jak mógł powstać "element promieniujący"
w postaci wiązki skośnych przewodów (przykładowo składającej się z dwóch przewodów bocznych.

Głębsza analiza wykazuje, że "zasilanie" przewodów odbywa się nie ze strony cewek, jak w masztach środkowych,
a od strony masztów je poprzedzających. Na szkicu są to poziome przewody zasilające (biały kolor) znajdujące się
na trawersach masztu 10. Z jego trawersu podążają w postaci skośnych wiązek (żółty kolor) do potężnych odciągów,
od których są izolowane izolatorami (kolor błękitny). Do ich izolowanej części, w punktach połączeń oznaczonych kolorem czerwonym
za pomocą przewodów, również oznaczonych kolorem czerwonym, są one połączone do górnych zwojów ich cewek.
Przewody zasilające skośne oznaczone kolorem żółtym prawdopodobnie pełniły funkcję promiennika Anteny skrajnego masztu 10.
Tak więc zaprezentowany szkic jest w gruncie rzeczy podobny do szkicu rys. 7.
Różnią się oba szkice jednak kierunkami zasilania cewek strojeniowych.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ rozdział 03 – PODSTAWOWE INFORMACJE O GŁÓWNYCH ELEMENTACH NADAJNIKA.

[2] http://www.nadajnik-babice.pl/31 PIERWSZY PRZESTRZENNY GRAFICZNY MODEL MASZTU ANTENY NADAJNIKA BABICE.

Ireneusz Dobiech, listopad 2015.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka