*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


20 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


20a JAK UZYSKAŁEM SZKIC TERENU
PRZED BUDOWĄ OSIEDLA LATCHORZEW

Obecny rozdział 20 jest nie typowy, składa się z dwóch części. W pierwszej części 20a opisuję,  jak trudna, pracochłonna i długotrwała
jest korespondencja z Urzędami. Jak również przy jej pomocy pragnę wprowadzić czytelnika w temat.
Natomiast w drugiej części 20b konfrontuję wyniki, uzyskane w rozdziale 19 na drodze analitycznej,
z uzyskanymi ze szkicu osiedla LATCHORZEW.

W paragrafie 19, wobec oświadczenia świadka budowy osiedla LATCHORZEW, iż żaden z fundamentów nóg masztu pierwszego nie znajdował się
na terenie budowy tego osiedla, należało udowodnić, że rzeczywiście domek pod adresem „Oddziału Dzieci Warszawy nr 3”,
najprawdopodobniej stoi na miejscu, gdzie był fundament nogi czwartej masztu pierwszego. A być może, jeśli mnie pamięć nie myli,
w świetle zdjęć jakie posiadam, może nawet stać na szczątkach tego fundamentu, nie całkowicie zburzonego.
Wierząc w moje obliczenia, pozostaję nadal w takim przeświadczeniu i postanowiłem szukać sposobu, aby to uwiarygodnić.
W paragrafie tym napisałem: „Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że z powodu tak dużych trudności w wyjaśnieniu usytuowania
nie istniejących fragmentów skrajnego masztu pierwszego, zwróciłem się o pomoc 2011.06.28 w tej sprawie do Władz Gminy Stare Babice.
Bowiem z własnego doświadczenia wiem, że przed budową osiedla architekt sporządza jego plan na tle zastanego terenu,
opisanego w formie graficznej. Zaznaczone są na nim wszelkie nierówności, rowy, drzewa, dróżki, słupy.
Uważałem więc, że taki sam plan jaki posiadam dla mojego osiedla, powinien powstać i się znajdować w dokumentacji Gminy.
Dysponując takim graficznym opisem terenu na którym Gmina wydała pozwolenie budowy, uzyskalibyśmy informacje jakie obiekty
na nim się znajdowały i jak były one usytuowane. A więc obiektywną wiedzę o wszystkich elementach skrajnego masztu pierwszego.”

W związku z tym wysłałem 2011.06.28 do trzech komórek: sekretariatu, architektury i promocji Gminy Stare Babice, pismo, zatytułowane:
„Prośba o kwerendę dokumentów związanych z budową Radiostacji Transatlantyckiej Babice”.
Pozwolę sobie przytoczyć to pismo, aby zapoznać czytelników z użytą argumentacją.

„Witam serdecznie. Nazywam się Ireneusz Dobiech i amatorsko zajmuję się identyfikacją i dokumentacją, wysadzonej przez Niemców
w 1945 roku, zbudowanej w 1923 roku jednej z pierwszych na świecie Nadawczej Radiostacji Transatlantyckiej Babice.
Zajmuję się tym tematem, ponieważ Radiostacja Babice była największą inwestycją radiokomunikacyjną w II Rzeczypospolitej
i jedną z najsilniejszych radiostacji w ówczesnej Europie. Zapewniała  łączność z antypodami, Rodakami w USA.
Jej bliźniacza stacja zbudowana w tym samym czasie, istniejąca i działająca do dzisiaj,  znajduje się w Szwecji w miejscowości GRIMETON
i jest cenionym, propagowanym na całym świecie zabytkiem, z uwagi na zastosowanie w obu stacjach radiowych unikalnych: elektromaszynowych Alternatorów i Anten Ernesta ALEXANDERSONA. Dlatego "nasza radiostacja" zasługuje na traktowanie jej także
jako zabytek, a ślady po niej na pamięć i ich dokumentowanie. Realizuję te funkcję od kilku lat i propaguję
na gościnnej stronie 
http://www.nadajnik-babice.pl/
Położenie Anteny i budynku Nadawczego tej Radiostacji jest ogólnie znane, dzięki pozostałościom  po ich fundamentach.
Można je obejrzeć lub zapoznać "wchodząc" na stronę
http://www.nadajnik-babice.pl/
. Jednak wiedza ta dotyczy, jeśli chodzi o maszty anteny
i jej dodatkowe elementy, tylko masztów od drugiego do dziesiątego. Nie znane jest natomiast położenie masztu pierwszego,
znajdującego się w pobliżu ulicy Dobrzańskiego, na obecnym terenie osiedla Latchorzew. Jedynymi informacjami o jego położeniu są
niezbyt dokładne mapy oraz zdjęcia jakie wykonałem, prawdopodobnie w 1985 roku, na których utrwaliłem proces burzenia
potężnych fundamentów nóg 126.5 metrowego masztu pod fundamenty budowanych domków osiedla.
Jednak wykonane zdjęcia są trudne do identyfikacji. Zdając sobie sprawę z tego, że wiedza o tej Radiostacji staje się coraz bardziej ulotna,
włożyłem i wkładam wiele wysiłku dla określenia położenia tego masztu. Ale są to jedynie oszacowania. Zwracałem  się do wielu Instytucji,
także do Archiwum Akt Nowych w Warszawie z zapytaniem, czy posiadają jakieś materiały dotyczące Radiostacji Babice.
Niestety kwerenda wykazała, że nic nie mają na ten temat. Poinformowano mnie, że być może w archiwach Urzędu,
na terenie którego ona się znajdowała, mogą się znajdować jakieś materiały. Historyczne albo współczesne. Wyobrażam sobie,
że powinny znajdować się w nich dokumenty budowy osiedla Latchorzew, wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji zezwalającej
na budowę nowego obiektu. Mogłyby być one przydatne do wzbogacenia wiedzy o usytuowaniu masztu pierwszego.
Dlatego zwracam się z prośbą o kwerendę w zasobach Urzędu, dotyczącej dokumentów budowy tej Radiostacji i budowy osiedla Latchorzew.
Z poważaniem - dr inż. Ireneusz DOBIECH, płk w st. spocz,”

Czekając na odpowiedź z Gminy STARE BABICE, kontynuowałem swoje rozważania w kolejnym paragrafie, w pierwszej kolejności dotyczące
ustalenia położenia fundamentów odciągów przewodów zasilających krańcowego masztu pierwszego. Doszedłem do wniosku,
że jeśli uda się określić w sposób wiarogodny ich położenie, zbliżone do oczekiwanych, określonych analitycznie lub ze zdjęć,
wówczas i pozostałe wnioski będzie można uznać za wiarogodne.

Po upływie ustawowego terminu dwóch miesięcy na odpowiedź, nie otrzymawszy jej, wysłałem 2011.08.06 kolejne pismo o treści:

„Witam. Dnia 2011-06-28 wysłałem do Państwa prośbę o kwerendę dokumentów dotyczących budowy osiedla LATCHORZEW.
Otrzymałem potwierdzenia otrzymania mojego pisma. Jednak do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi, od odpowiedniej komórki,
która jest władna dostarczyć  informacji o którą prosiłem  Być może, aby ułatwić poszukiwania, informuję,
że wg mnie budowa ta miała miejsce ok. 1985 - 6 roku. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź. Z poważaniem - Ireneusz Dobiech".

Otrzymałem potwierdzenie jego otrzymania, ale bez odpowiedzi. Dlatego wystosowałem 2011.08.06 kolejne pismo:
Monit w sprawie kwerendy, w którym powiadomiłem trzy komórki o ustawowych terminach na odpowiedź i uszczegółowiłem
w P.S. swoje oczekiwania, pisząc: „P.S. Dla ułatwienia ograniczam moją prośbę. Chodzi mi o plan terenu przed rozpoczęciem budowy
osiedla Latchorzew, co miało miejsce ok. 1985 r, Plan taki musiał być sporządzony i dostarczony odpowiedniemu zespołowi Gminy,
przypuszczam, że Zespołowi Zagospodarowania Przestrzennego, przed wydaniem pozwolenia rozpoczęcia budowy osiedla.”

Okazało się, że moje pismo trafiło do komórek innych Babic. Wyjaśniła mi to w piśmie z dnia 2011-09-07 08:59,
uprzejma Pani Joanna Pawłowska pisząc:
„Witam. Chciałabym poinformować Pana, że poniższy mail skierował Pan do pracowników
Urzędu Gminy w Babicach - 
powiat chrzanowski, woj. małopolskie. Z treści maila wnioskuje, że Panu chodzi
o Urząd Gminy Stare Babice:
http://www.babice-stare.waw.pl/".

Odpowiedziałem: „Witam i bardzo dziękuję za odpowiedź i wyjaśnienie mojego błędu. Życzę miłego dnia.” Ireneusz Dobiech.

Tak więc z mojej winy to pismo zostało błędnie skierowane. W tym samym dniu wysłałem pismo: „Monit w sprawie kwerendy”,
ale skierowane pod właściwe trzy adresy Gminy STARE BABICE:
sekretariat@stare-babice.waw.pl  architektura@stare-babice.waw.pl
promocja@stare-babice.waw.pl
, w którym upewniłem się, że kieruję je pod właściwy adres, pisząc:
„Dlatego uprzejmie proszę o odpowiedź,
czy obecny e:mail, który niżej przytaczam, skierowałem pod właściwy adres i do kompetentnej komórki Gminy Stare Babice.
Z poważaniem - Ireneusz Dobiech.”

W dniu 2011-09-09 11:50, komórka Gminy STARE BABICE - Architektura pisze: „Dzień dobry, Urlop i choroba nie pozwoliły mi wcześniej
odpisać, za co Pana przepraszam. Juz po pierwszym zapytaniu wertowałem wszystkie mapy i stare pozwolenia z tamtego okresu.
Niestety Śladu inwentaryzacji geodezyjnej nie ma na czymkolwiek. Zastanawiam się czy blok fundamentowy odciągu od pierwszego masztu
od ul. Hubala Dobrzańskiego (ten w narożniku lasku) nie będzie jedynym śladem prowadzącym do lokalizacji tego masztu.
Ale to zapewne jest dla Pana oczywiste , choć i ten ślad pewnie będzie niewystarczający , bo skrajne maszty mogły mieć mocniejsze
i inaczej rozstawione odciągi. Niestety nie mam niczego co by sie przydało w Pana poszukiwaniach. Pozdrawiam -
Kazimierz Steć”.

Nie zrezygnowałem i wysłałem kolejne pismo: „Szanowny Panie. Dziękuję, mimo tak długiego oczekiwania, za odpowiedź.
Chciałem zauważyć, że jest dla mnie niewiarygodne, aby nie znajdował się  się w archiwum Gminy
"Projekt Koncepcyjny Zagospodarowania Terenu Osiedla Latchorzew", podobny do tego jaki był sporządzony dla osiedla w którym mieszkam,
który zamieszczam. Zaznaczone są  na nim istniejące przed rozpoczęciem budowy: ścieżki, rowy, wzniesienia, okopy, duże kamienie,
a nawet krzewy i pojedyncze drzewa. Zaznaczam, że "Moje" Osiedle było budowane w 1967 roku, a osiedle Latchorzew w 1985 r.
Przecież jest to podstawowy dokument, na podstawie którego odpowiedni decydent wydaje pozwolenie na budowę.
Jestem zdziwiony, że takiego planu nie mógł Pan się doszukać. Uprzejmie proszę o bardziej skuteczne  poszukiwanie takiego
"Projektu Koncepcyjnego Zagospodarowania Terenu Osiedla Latchorzew", który w zupełności spełniałby moje oczekiwania.
Z poważaniem - dr inż. Ireneusz Dobiech płk w st. spocz.”

W odpowiedzi otrzymałem pismo. W dniu 2011-09-15 11:20, Architektura pisze: „Dzień dobry, Wysyłam Panu skan mapy zasadniczej
z połowy lat 90-ych na podstawie pomiarów z 80-90. Na zamknięciu ulicy Dzieci Warszawy po stronie wschodniej widnieją 
3 fundamenty w regularnym układzie kwadratu. Czwarty mógł być pod domem ozn. cyfrą3. Być może to są fundamenty pierwszej wieży.
Znajomy geodeta ma jeszcze szukać mapy zasadniczej sprzed budowy osiedla i zdjęć lotniczych z tamtego okresu.
Jak cos znajdziemy z przyjemnością to Panu wyślę. pozdrawiam - Kazimierz Steć”.

Obejrzałem przysłany szkic i w odpowiedzi wysłanej w tym samym dniu napisałem: „Witam ponownie. Obejrzałem dokładniej przysłany skan. 
Jednak nie znalazłem trzech fundamentów w regularnym układzie kwadratu. Wg moich dociekań, czwarty fundament powinien być
nie pod domkiem Dzieci Warszawy 5, a pod  domkiem Dzieci Warszawy 3. Czy mógłby Pan zaznaczyć te trzy fundamenty na szkicu?
Byłbym bardzo wdzięczny. Dodatkowo proszę podać: w jakiej skali jest wykonany ten szkic oraz czy rozpościera się aż do ul. Dobrzańskiego?
Jest to ważne, gdyż pod domkiem Armii Poznań 3 wiem na pewno, znajdował się jeden z odciągów skrajnego masztu 1.
Dlatego też wiedząc o tym, można byłoby zidentyfikować pozostałe fundamenty elementów znajdujących się za masztem 1.
Są to fundamenty elementów podstawy cewki 1 z jej odciągami, dwóch odciągów i wspornika anteny.
Ich położenie jest wg mnie zwierciadlanym odbiciem identycznych elementów, również skrajnego masztu 10, znajdującego się
w pobliżu wysypiska Mościska. Ich położenie jest mi znane. Kończąc, pozdrawiam Pana i proszę o ustosunkowanie się do tego co napisałem.
Ireneusz Dobiech.”

W dniu 2011-09-16 12:42, Architektura pisze: „Dzień dobry, Mapa większa jest w skali 1: 1000 i obejmuje ul. Hubala,
mniejsza w skali 1: 500 . Oznaczyłem na różowo to być może było lokalizacja fundamentów - prawdopodobnie osiowe wymiary
miedzy nimi to 24x24m tak wynika z mapy. Pozdrawiam - Kazimierz Steć”

Odpowiedziałem 2011.09.16: „Witam Pana serdecznie. Bardzo dziękuję za tak szybką, wyczerpującą i pozytywną odpowiedź.
Wskazane przez Pana położenia trzech fundamentów nóg masztu pierwszego są na pierwszy rzut oka zgodne z moimi oczekiwaniami.
Czy mogę mieć nadzieję, że uda się Panu odszukać podobne szkice dla terenu przylegającego do ul. Dobrzańskiego?
Gdyby to się udało, mielibyśmy pełną informację o skrajnym, nie istniejącym już maszcie pierwszym.
Jednak to co mamy jest już bardzo cenne. W związku z tym mam pytanie czy mogę, na stronie na której publikuję teksty
o Nadajniku w Babicach, wspomnieć o Pana wkładzie w identyfikację elementów nóg masztu pierwszego i zamieścić przesłane szkice?
Z przyjemnością to uczynię. Pozdrawiam Pana - Ireneusz Dobiech.”

Otrzymując odpowiedź: W dniu 2011-09-16 14:04, Architektura pisze:  „Witam ponownie, Ta mapa obejmuje tereny do ulicy Hubala.
Ale bliżej Hubala nie ma na niej juz nic więcej nawet tego fundamentu który po dzień dzisiejszy istnieje - nie pamiętam czy od konstrukcji
czy od odciągu - mogę to dzisiaj sprawdzić bo mieszkam w pobliżu. Mapy oczywiście może Pan zamieszczać do publicznego wglądu,
bo są to mapy państwowe urzędowe z tamtego okresu. Mego nazwiska nie ma potrzeby podawać, choć może Pan uczynić jak Pan uzna.
Pozdrawiam -
Kazimierz Steć”.

Tak więc dzięki mojemu uporowi, życzliwości urzędników otrzymałem częściowo satysfakcjonujący mnie szkic,
który wykorzystam do wyjaśnienia moich wątpliwości opisanych na wstępie. Uczynię to w kolejnej części.

Ireneusz Dobiech.


20b ANALIZA SZKICU OTRZYMANEGO Z GMINY STARE BABICE

Po perypetiach związanych z odnalezieniem i otrzymaniem z Architektury Gminy STARE BABICE szkicu, mogę jeden z nich zaprezentować,
rys. 1, najbardziej przydatny do rozstrzygnięcia, czy moje przewidywania dotyczące usytuowania elementów nie istniejącego
skrajnego masztu pierwszego, otrzymane na drodze analitycznych rozważań są słuszne. Szkic ten przedstawia, jak napisał przedstawiciel
Architektury Gminy STARE BABICE, Pan  Kazimierz Steć „skan”
mapy zasadniczej z połowy lat 90-ych na podstawie pomiarów z 80-90 .
Jest to
plan rozmieszczenia obiektów osiedla LATCHORZEW w okolicach ulicy HUBALA z tego okresu, sporządzony w skali 1: 1000.

Rys. 1 Szkic terenu osiedla LATCHORZEWA z lat 90

Na planie tym w pierwszej kolejności zająłem się terenem znajdującym się na zamknięciu ulicy Obrońców Dzieci Warszawy,
gdyż tam wg moich dociekań winien znajdować się maszt pierwszy. Rzeczywiście na szkicu tym widoczne są trzy kwadraty,
zaznaczone na ulepszonym rys. 2, na różowo.

Rys. 2 Ulepszony plan osiedla z rys. 1 z zaznaczonymi trzema kwadratami.

Dla ułatwienia analizy powiększyłem fragment terenu na zamknięciu ulicy Obrońców Dzieci Warszawy, przedstawiony na rys. 3.

Rys. 3 Fragment terenu na zamknięciu ulicy Obrońców Dzieci Warszawy z zaznaczonymi trzema kwadratami.

Rys. 3 został przeniesiony do programu Autocad za pomocą opcji obrazu rastrowego, a następnie po przyjęciu,
że trzy kwadraty są fundamentami nóg masztu, znormalizowany wg znanego ich rozstawu, jak wiadomo równego 24 m.
Wynik normalizacji i uzyskane rozmiary fundamentów nóg i ich rozstawy przedstawia rys. 4.

Rys. 4 Rozmiary fundamentów nóg, ich rozstawu i wkopiowany czwarty kwadrat reprezentujący fundament 4 nogi masztu 1.

Odczytane rozmiary fundamentów nóg są równe 3.8 m, czyli dokładnie takie jak określiłem je wcześniej w części 04.02, rys. 10.
Dzięki znanym rozmiarom i rozstawu nóg mogłem wrysować brakujący czwarty kwadrat będący fundamentem nogi czwartej.
Widać wyraźnie, że znajduje się on na skraju budynku oznaczonego numerem N3. Czyli usytuowany jest tak, jak wyznaczyłem położenie
nie istniejącej czwartej nogi masztu pierwszego na podstawie analitycznych rozważań, część 18 rys. 12, przytoczony jako rys. 5.

Rys. 5 (część 18 rys. 12) Położenie osi i fundamentów nóg masztu 1.

Dla sprawdzenia, gdzie usytuowana będzie na szkicu oś masztu, wykonałem podobną konstrukcją jak na rys. 5 (część 18 rys. 12),
pokazaną na rys. 6, w postaci wrysowania dwóch przekątnych łączących fundamenty nóg 1 i 4 oraz 2 i 3, które w punkcie przecięcia
wyznaczają oś masztu. Znajduje się ona podobnie jak na rys. 5 na skraju dróżki prowadzącej do osiedla.

Rys. 6  Wyznaczenie usytuowania osi masztu 1.

Tak więc z dokładnością zależną od dokładności wykonania szkicu, wizualizacji i odczytów jakie zapewnia system Google Earth,
trudnych do oszacowania, można przyjąć: iż twierdzenie świadka budowy osiedla nie jest prawdziwe, bowiem wszystkie fundamenty nóg
tego masztu idąc od ulicy DOBRZAŃSKIEGO znajdują się po lewej stronie ścieżki, a nie po prawej.
Położenia osi masztu i jego fundamentów nóg, określone na drodze analitycznej i ze szkicu terenu osiedla, są prawie takie same.
Fundament nogi czwartej rzeczywiście znajdował się w obrysie domku sąsiadującego ze ścieżką prowadzącą do osiedla,
usytuowanego na działce oznaczonej jako N3, czyli pod obecnym adresem Obrońców Dzieci Warszawy nr 3.
Dla dokładniejszego wyznaczenia położenia fundamentów nóg 1, 2 i 3, jak napisałem to w jednym z rozdziałów,
można byłoby posłużyć się wykrywaczami metali.

W następnej kolejności wykorzystania otrzymanego szkicu, rys. 2, wezmę pod uwagę przeciwny kraniec obszaru przylegającego do ścieżki,
obejmujący teren osiedla u wylotu ulicy Armii Poznań, fragment którego przedstawia rys. 7.
Znajdują się tam domki oznaczone numerami 1, 3, 5.

Rys. 7 Fragment terenu znajdującego się na zamknięciu ulicy Armii Poznań.

Na podstawie rozważań analitycznych opisanych w części 19, winny się na tym terenie znajdować: fundamenty podstawy cewki pierwszej
i odciągi przewodów masztu pierwszego. Według tych oszacowań odciągi przewodów tego masztu, część 19 fot. 2 i fot. 9,
winny się znajdować w odległości ok. 137.4 m od osi masztu.

Fot. 2 część 19.

Postępując podobnie jak w przypadku wyznaczania elementów nóg i osi masztu pierwszego, po odmierzeniu podanej odległości
od osi masztu pierwszego w kierunku określonym przez linię równoległą do linii łączącej fundamenty nóg pierwszej i drugiej,
otrzymuje się obraz przedstawiony na rys. 8.

Rys. 8 Odmierzona odległość 137.4 m od osi masztu 1.

Koniec tej linii znajduje się podobnie jak to określiłem w części 19, fot. 2, w obrysie domku mającego adres Armii Poznań 3.
Na podstawie stwierdzonej zgodności danych uzyskanych dwoma sposobami, analitycznie w rozdziale 19 i ze szkicu, można przypuszczać,
że wszystkie rozważania poczynione w rozdziale 19 w stosunku do odciągów przewodów są prawdopodobne. Można jedynie ubolewać,
że na załączonym szkicu nie zostały zaznaczone zarysy tych odciągów. Jednak rozważania zawarte w części 19, stosunkowo obszerne,
są w tej chwili jedynymi. Dlatego też na kolejnym rysunku oznaczę również położenie fundamentu podstawy cewki masztu pierwszego.
Odległość ta wyznaczona w części 19, fot. 9,  jest równa 123 m. Zaznaczoną odległość 123 m na szkicu przedstawia rys. 9.

Rys. 9 Odmierzona odległość 123 m od osi masztu 1.

Porównując rys. 9 i fot. 8 z części 19 widoczne jest bardzo duże ich podobieństwo.

Fot. 8 część 19.

Usytuowanie głównych elementów masztu pierwszego: odciągów przewodów, podstawy cewki i osi masztu na tle planu
osiedla LATCHORZEW pokazane zostały na rys. 10.

Rys. 10 Zaznaczone na szkicu osiedla Latchorzew położenia odciągów przewodów, podstawy cewki i osi masztu 1.

Z przeprowadzonych oszacowań wynika, że: zburzony fundament nogi czwartej masztu pierwszego znajdował się w obrysie domku
o adresie Obrońcy Dzieci Warszawy nr 3, odciągi jego przewodów w obrysie domku o adresie Armia Poznań nr 3,
a
podstawa cewki w obrysie domku o adresie Armia Poznań nr 1. Natomiast fundamenty nóg pierwszej i drugiej usytuowane były
poza terenem osiedla LATCHORZEW, w pobliżu drogi równoległej do linii anten, a fundament nogi trzeciej prawdopodobnie znajdował się
w obrysie działki domku o adresie WÓJCICKIEGO nr 20. Być może ich szczątki mogą jeszcze znajdować się w gruncie i jak wspomniałem,
gdyby pozostały w niech części metalowe, można byłoby je odnaleźć wykrywaczem metali.

Ireneusz Dobiech, październik 2011 r. (opublikowano w grudniu 2011 roku)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka