*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


60 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


60.3. DROGA SPACEROWA
I WIDOKI ISTNIEJĄCEJ NITKI GAZOCIĄGU - CZĘŚĆ 3

Jak to wspomniałem pod koniec części drugiej, istniejący gazociąg  za skrzyżowaniem dróg,
przebiega obok terenu Osiedla Latchorzew, na którym znajdują się domki tego osiedla i inne obiekty, takie jak drzewa,
krzewy, dróżki, słupy sieci elektrycznej. Przypominam, że na terenie tym dokumentowałem fotograficznie w 1985 r. [1 część 04.02]
proces burzenia fundamentu nogi masztu pierwszego i  odnalazłem 2009. 10.09 [1 część 21] jedyną pamiątkę po antenie,
w postaci górnej metalowej płyty nogi masztu pierwszego, którą bezmyślnie wkomponowano w miniaturkę masztu,
służącego do wieszania flagi. Wspominam o tym, gdyż na tej podstawie można oczekiwać, że na tym terenie mogą się znajdować
cenne pozostałości po antenie, które mogą być utracone podczas budowy drugiego gazociągu.

Dlatego też szczegółowo dokumentowałem fotograficznie ten teren. Rozpoczynam od fot. 24, na której jest widoczna droga w stronę Babic,
rozgraniczająca teren leśny od Osiedla, łącząca się z drogą spacerową.

Fot. 24 Z lewej widoczna jest droga spacerowa, od której odgałęzia się droga do Babic oraz pierwszy domek Osiedla.

Fot. 25 Droga spacerowa za pierwszym domkiem ze znacznikiem w postaci żółtej rury,
a więc należącym do środowiska istniejącego gazociągu.

Na zdjęciu fot. 25, jest widoczna droga spacerowa skierowana w stronę ulicy Warszawskiej. Po jej prawej stronie znajduje się
wspomniana wysoka żółta rura, z pewnością należąca do wyposażenia gazociągu, a po lewej plac zabaw dla dzieci.

Fot. 26 Znacznik rurowy z fot. 25 z tabliczką ostrzegającą.

Jak można wnioskować z naklejki znajdującej się na rurze, fot. 26, ma ona związek z siecią elektryczną,
a przycisk umieszczony niżej, może służyć do sygnalizacji lub wyłączenia napięcia sieci.

Fot. 27 Droga spacerowa, widziana z wysokości pierwszej "Czuwajki", podążająca w stronę toru kolejowego.

Zdjęcie fot. 27 przedstawia, oprócz drogi spacerowej w stronę toru kolejowego, trzy elementy związane z gazociągiem:
na pierwszym planie słupek, za nim z boku żółtą rurę z poprzeczką wykonaną również z rur, prawdopodobnie służącą
do wentylacji i przewietrzania wnętrza obudowy istniejącego gazociągu i w oddali znacznik rurowy z fot. 26.

Fot. 28 Widok terenu ze słupkiem i w głębi domków Osiedla, a z prawej fragmentu pierwszej "Czuwajki".

Fot. 29 Droga spacerowa podążająca w stronę toru kolejowego, widziana z poziomu pierwszej "Czuwajki",
pierwszy domek Osiedla i obok niego słupek.

Fot. 30 Droga spacerowa podążająca w kierunku toru kolejowego, widziana z poziomu grupy świerków, pokazanych na fot. 31.

Grupę świerków widocznych, na zdjęciu fot. 31, znajdujących się między ogrodzeniem kolejnego domku Osiedla
i prawą krawędzią drogi spacerowej, przyjąłem jako znacznik informujący, co zdjęcie fot. 30 przedstawia.
Widać na nim  po lewej słupek i po prawej pierwszą "Czuwajkę".

Fot. 31 Początek grupy świerków znajdującej się przed ogrodzeniem domku Osiedla,
usytuowanej między drogą spacerową i ogrodzeniem domku.

Fot. 32 Końcowy fragment grupy świerków i droga spacerowa w stronę toru kolejowego.

Fot. 33 Odgałęzienie dróżki do Osiedla od drogi spacerowej i fragment podwójnego słupa sieci elektrycznej.

Fot. 34 Droga spacerowa podążająca w stronę ulicy Hubala-Dobrzańskiego, widziana z odgałęzienia dróżki z fot. 33.

Fot. 35 Droga spacerowa podążająca w stronę toru kolejowego widziana  z odgałęzienia dróżki z fot. 33.

Fot. 36 Droga spacerowa skierowana w stronę ulicy Hubala-Dobrzańskiego,
widziana z poziomu słupa sieci elektrycznej z podpórką, widocznego na fot. 35.

Fot. 37 Droga spacerowa skierowana w stronę ulicy Hubala-Dobrzańskiego,
widziana z poziomu pojedynczego słupa sieci elektrycznej z fot. 36.

Fot. 38 Wylot drogi spacerowej na ulicę Hubala-Dobrzańskiego,
widziany z poziomu słupa podwójnego sieci elektrycznej, widocznego na fot. 37.

Na zdjęciu fot. 38 z prawej strony, widoczny jest po prawej stronie w głębi, słupek identyfikujący istniejący gazociąg.

Fot. 39 Wlot drogi spacerowej i widok słupka oraz „szlabanu” widziane od ulicy mjr. Hubala-Dobrzańskiego.

Fot. 40 Ulica Hubala-Dobrzańskiego ze słupkiem widziane od strony "szlabanu".

Na zdjęciu fot. 39 wykonanym z ulicy Hubala-Dobrzańskiego, widoczne są: "szlaban" zamykający drogę spacerową
oraz ostatni znajdujący przy nim słupek identyfikujący gazociąg. Natomiast na zdjęciu fot. 40, wykonanym z poziomu szlabanu,
widoczny jest za jezdną ulicy "Hubala" w oddali, nie związany z anteną. kolejny słupek identyfikujący gazociąg.

Reasumując; komplet zdjęć zamieszczonych w trzech częściach, przedstawia widoki terenów,
znajdujących się pomiędzy tzw. drogą spacerową lub jak ją również nazywam rekreacyjną, a obiektami anteny nadawczej,
a właściwie ich szczątkami, na których przebiega pierwsza nitka gazociągu. Umożliwią one śledzenie budowy drugiej nitki gazociągu
i ocenę po jej zbudowaniu, czy wspomniane historyczne obiekty nie zostały uszkodzone lub zniszczone.

Źródła:

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/

Ireneusz Dobiech - (opublikowano 02.07.2017.)


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka