*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


65 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


65. BARDZO ORYGINALNE INFORMACJE HISTORYCZNE O PTCR.

W mojej pracy dotyczącej dokumentacji PTCR niekiedy wykorzystywałem materiały od Internautów.
Były to najczęściej obrazy, które umożliwiały mi pozyskiwanie danych technicznych jej obiektów.
Ostatnio otrzymałem w dniu 
17 grudnia 2017 od Pana Grzegorza Słomczyńskiego wiadomość zatytułowaną "Porównanie",
w której napisał, że dość przykre jest porównanie, na fotografiach: przedwojennych i powojennych informacji o PTCR,
znajdujących się na stronach polskich i zagranicznych. Postanowiłem zapoznać internautów z  treścią tej wiadomości.
Zanim przejdę do jej prezentacji, warto przypomnieć, że pierwszą wiadomością jaką od Niego otrzymałem,
był mail z 2010.09.03, który przytaczam:

Szanowny Panie, Pełen uznania dla Pana pracy dokumentacyjnej, której efekt z zafascynowaniem oglądam na stronach
http://www.nadajnik-babice.pl/
 przesyłam linki do zdjęć masztów zamieszczonych na stronie http://www.zemat.com/1944/ (jeśli Pan ich nie zna).
Zdjęcie zrobione 12 sierpnia 1944 tuż przed godziną 10:05 
http://home.comcast.net/~zemat/images/fullsize/100-12-08-44.JPG

i zdjęcie zrobione około pół minuty później http://home.comcast.net/~zemat/images/fullsize/101-12-08-44.JPG
Pana adres odnalazłem na stronie absolwent.traugutt.net. Mam nadzieję, że trafiłem na Właściwego Ireneusza Dobiecha.
W załączeniu: maszty jak na dłoni. Zdjęcie z budynkami sztucznie powiększyłem dwukrotnie.

Pozdrawiam Pana, Grzegorz Słomczyński

Próba wykorzystania podanych adresów skończyła się niepowodzeniem, gdyż obecnie podane dwa ostatnie linki w Internecie są nie aktywne.
Potwierdza to, że należy na bieżąco wykonywać kopie interesujących nas  plików, gdyż w Internecie nie ma nic trwałego.
Dlatego posłużyłem się pierwszym linkiem bardziej ogólnym 
http://www.zemat.com/1944/, z którego korzystałem kilka lat wcześniej.
Jest to zbiór zdjęć, 
potocznie zwany zdjęciami Luftwaffe z okresu Powstania Warszawskiego,
których dysponentem jest Pan Sylvester Korotynski. Zwróciłem się do dysponenta z prośbą o pozwolenie wykorzystania jednego ze zdjęć.
Otrzymałem od Pana Sylvestra Korotynskiego pozytywną odpowiedź, z pewnymi wymaganiami,
więc mogłem interesujące mnie zdjęcia zamieścić. Jedno z nich, przedstawia widok wszystkich jeszcze stojących masztów,
w bardzo dogodnym położeniu, bo bez zniekształceń poziomych, spowodowanych ukośnym wykonanie zdjęcia.
Fragment tego zdjęcia wykorzystałem w
http://www.nadajnik-babice.pl/ 
część 15. DŁUGOŚĆ ANTENY OSZACOWANA ZE ZDJĘĆ fot.1.

Całe szczęście, że redagując niniejszy tekst stwierdziłem, że jednak w moich archiwach zachowały się pliki,
o których wspomina Pan Grzegorz Słomczyński. Są to następujące obrazy: Fot. 1 Pierwszy Obraz 100-12-08-44 nsmail-1372.jpg,
na którym pokazane są: teren Fortu Babice i wszystkie maszty antenowe Nadajnika Babice, na drugim Fot. 2 Obraz 100-12-08- 44
powiększony nsmail-1373.jpg widać w zbliżeniu fragment Fortu z budynkami Nadajnika Babice i na trzecim Fot. 3
Obraz 101-12-08 44 nsmail-1374.jpg  wykonany czasowo nieco później, przedstawiony jest widoki Osiedla Boernerowo i Fortu Wawrzyszew.

Fot. 1 Obraz 100-12-08-44 nsmail-1372.jpg

Fot. 2 Obraz 100-12-08- 44 powiększony nsmail-1373.jpg

Fot. 3 Obraz 101-12-08 44 nsmail-1374.jpg

Następną wiadomość od Pana Grzegorza otrzymałem 2010.09.07, w której zakomunikował mi: "Naniosłem na ortofotomapę Warszawy, fot 4,
położenie fundamentów pierwszego skrajnego masztu anteny Nadajnika Babice ze zdjęcia wykonanego w 1944.07.12”,
(widocznego na wcześniej pokazanym zdjęciu Fot. 1 Obraz 100-12-08-44 nsmail-1372.jpg.).
Zrobiłem to jednak dość pobieżnie i za dokładność nie ręczę.

Fot. 4 Fragmenty terenu na którym widoczne są w postaci kropek,
ślady czterech fundamentów nóg krańcowego masztu pierwszego, naniesione na ortofotomapę Warszawy.

Dokładniej zagadnienie to opisane jest na stronie http://www.nadajnik-babice.pl/
część 19. ROZWAŻANIA O USYTUOWANIU ELEMENTÓW ANTENY SKRAJNYCH MASZTÓW.

Po tym wstępie przypominającym pierwsze kontakty z Panem Grzegorzem Słomczyńskim,
wracam do ostatniej otrzymanej od Niego wiadomości, zatytułowanej "Porównanie" z 17. 12.2017:

Szanowny Panie, Jeszcze dość przykre porównanie na fotografiach: przedwojennej i powojennej ze stron:
http://www.zilionis.lt/history/prw/polskie-radio-wilno-ludzie-nierozpoznani/index.php?foto=43&klb=p 
http://fotopolska.eu/Transatlantycka_Centrala_Radiotelegraficzna_Warszawa
Zastanawiam się czy na tej stronie http://www.zilionis.lt/history/prw/polskie-radio-wilno-ludzie-nierozpoznani/index.php?p
nie ma więcej zdjęć z Babic. 

Pozdrawiam Pana, Grzegorz Słomczyński

Po przejrzeniu treści w zbiorach z podanymi linkami, stwierdziłem, że znajdują się w nich wiadomości związane z PTCR,
bardzo cenne, warte do upublicznienia. Dwa podane adresy mają związek z Panem  ZILIONIS,em SIGITAS,em z Litwy,
dokumentującym od wielu lat wiadomości o Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia. Znamy się od 2009.05.09,
gdy otrzymałem od Niego wiadomość jako użytkownika serwisu "Odkrywca.pl". Szczegóły tej znajomości i pozwolenie
na wykorzystanie interesujących mnie zdjęć opisałem na
. http://www.nadajnik-babice.pl/
część 
04.08  CENNE HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE ZNALEZISKA ŚLADÓW PO ANTENIE.

Natomiast adres trzeci zawiera zdjęcia związane z Polską Transatlantycką Centralą Radiotelegraficzną
znajdujące się na stronie "Fotopolska.eu". Ponieważ miałem zamiar zamieścić obrazy z tej kolekcji,
zwróciłem się z prośbą o pozwolenie na niekomercyjne ich wykorzystanie. Otrzymałem 2018.05.01 bardzo szybko pozytywną odpowiedź:

Dobry wieczór, proszę skorzystać ze zdjęć - będziemy wdzięczni za podanie źródła.
Życzę odnalezienia wielu ciekawych materiałów związanych z tą centralą transatlantycką.

Pozdrawiam Piotr Herba fotopolska.eu

Tak więc mogłem zamieścić na stronie http://www.nadajnik-babice.pl/ wiadomość "Porównanie" z 2017.12.17
i wybrane zdjęcia tematycznie związane z PTCR.

W pierwszym rzędzie zamieszczam dwa zdjęcia podobne tematycznie, ale wykonane w różnym czasie fot. 5 i fot. 7.
Na zdjęciach tych widzimy fragment pulpitu Nadajnika Babice i siedzące przy nim osoby.
Na fot. 5 przy pulpicie siedzi żołnierz niemiecki, natomiast na fot. 6 stoją za pulpitem dwaj niemieccy żołnierze,
zdjęcia pochodzą z fotopolska.eu, a na fot. 7 (Źródło prw01.045-vilnius-radio-wilno.)
przy tym samym pulpicie siedzą dwie osoby nierozpoznane i stoi za nim trzecia Mieczysław Galski.

Fot. 5 Żołnierz niemiecki przy pulpicie Nadajnika Babice, 1944 r. Porównanie 17 grudnia 2017 21:31

Fot. 6 Żołnierze niemieccy przy pulpicie Nadajnika Babice, 1944 r. Porównanie 17 grudnia 2017 21:31

Fot. 7 Widok trzech osób przy pulpicie Nadajnika Babice,
osoba oznaczona nr 3 mieczyslaw-galski , Źródło prw01.045-vilnius-radio-wilno.

Radio i TV na Litwie > Strony historyczne > Radiofonia wileńska 1927-1939 > Rozgłośnia wileńska PR > Osoby nierozpoznane >

W kolejnej wiadomości od Pana Grzegorza Słomczyńskiego z 2018.04.18. którą przytaczam:

Szanowny Panie, W nawiązaniu do Pana rozdziału dwudziestego (http://www.nadajnik-babice.pl),
o szkicu otrzymanym z Urzędu Gminy Stare Babice, przesyłam zdjęcia lotnicze ze strony Urzędu Miasta st. Warszawy
z widocznymi fundamentami masztu pierwszego wykonane w różnych latach.
http://fotopolska.eu/Transatlantycka_Centrala_Radiotelegraficzna_Warszawa
Ciekawe są nasadzenia innego gatunku drzew w kształcie rzymskiej liczby XXV. Gdyby komuś chodziło o uczczenie dwudziestopięciolecia PRL,
to oznaczałoby, że las został posadzony w roku 1969. Ale to są tylko moje domysły.
Co ciekawe, na zdjęciach lotniczych oraz satelitarnych z XXI wieku, te drzewa są już niewidoczne.

Pozdrawiam Pana serdecznie, Grzegorz Słomczyński

Są to zdjęcia, które demonstrują widoki zmian  terenu, na którym jest obecnie osiedle Latchorzew,
a gdzie był skrajny maszt pierwszy anteny nadawczej Nadajnika Babice.

Fot. 8 Ślady czterech fundamentów nóg anteny skrajnego masztu pierwszego
i widok "Nasadzenie w lesie w kształcie XXV (25 lat PRL)” lata 1976 – 1977".

Fot.  9 Widok w zbliżeniu zdjęcia fot. 8.

Fot. 10 Zaznaczone miejsce, gdzie są jeszcze widoczne pozostałości fundamentów
masztu pierwszego oraz widok Osiedla Groty ok. 1982 r.

Fot. 11  Osiedle Latchorzew w trakcie budowy, ok. 1987 r.

Przytoczone historyczne zdjęcia mają ścisły związek z częścią
29. KONFRONTACJA WYNIKÓW POMIARÓW USYTUOWANIA ELEMENTÓW MASZTU DZIESIĄTEGO
na stronie
http://www.nadajnik-babice.pl/

Ireneusz Dobiech, kwiecień 2018 r. (opublikowano 12.06.2018.)


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2018 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka