*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


14 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


14 - ZDJĘCIA ZNALEZIONYCH FRAGMENTÓW ELEMENTÓW NADAJNIKA

Podczas penetracji terenu, gdzie znajdowały się Budynek Nadajnika i maszty jego anteny odnalazłem,
względnie otrzymałem od Internautów, zdjęcia odnalezionych fragmentów elementów należących do tych urządzeń.
Część z nich już prezentowałem dokumentując ślady po tych urządzeniach.
Jednak uważam za celowe zgromadzenie zdjęć tych unikalnych fragmentów w jednym miejscu.
Szczególnie cenne są zdjęcia tych elementów, których przeznaczenie jest znane i wiemy do czego służyły.
Kilka z nich posiada napisy z treści których, można określić, czy należą do alternatora czy też do anteny,
względnie na podstawie analizy innych posiadanych zdjęć można to wywnioskować. Uważam, że także nie bez znaczenia są zdjęcia
tych elementów, o których wiemy do jakich urządzeń należały, czy do anteny, czy do konkretnej podstawy cewki,
ale nie znamy ich przeznaczenia. Bowiem, jak wielokrotnie tego doświadczyłem, w miarę upływu czasu zagłębiania się
w nierozpoznane zagadnienie, jak również ofiarności i zaangażowaniu Internautów, udaje się wyjaśnić wiele spraw nie znanych na początku.

W pierwszej kolejności zaprezentuję zdjęcia jakie otrzymałem od Internauty, który wyraził zgodę na ich wykorzystanie.

Zestaw 1.

Zestaw 1 przedstawia zdjęcia fragmentów dwóch technicznych tabliczek urządzeń produkowanych przez firmę General Electric.
Z napisu w górnej części pierwszego zdjęcia można wnioskować, iż jest to tabliczka informująca na jakim terytorium dane urządzenie
opatentowano. Natomiast drugie zdjęcie przedstawia widok metryki jaka prawdopodobnie znajdowała się na Tablicy Sterującej.

Zestaw 2.

Zestaw 3.

Zestaw 4.

Jest to prawdopodobnie pokrywa jakiegoś urządzenia z już nieczytelną nazwą firmy.

Zestaw 5.

Pierwsze zdjęcie przedstawia płytkę informującą w jakim kierunku należy pokręcić element wykonawczy
dla podwyższenia lub obniżenia napięcia. Na mosiężnych blaszkach z napisami znajdują się instrukcje i numer.

Fot. 1 Przykładowy widok fragmentu opisu na płycie skali napięcia ze zestawu 5 z napisem i numerem.

Natomiast drugie zdjęcie z pewnością związane jest z alternatorem i przedstawia skalę umożliwiającą odczyt ilości obrotów jego dysku.
Skala obejmuje przedział od zera do trzydziestu tysięcy obrotów na minutę.
W dolnej jej części umieszczony jest znak firmowy z napisem, napis i numer.

Fot. 2 Znak patentowy z napisem i numerem na skali obrotów z zestawu 5.

Zestaw 6.

Pierwsze zdjęcie z zestawu przedstawia prawdopodobnie gniazdo bezpiecznikowe.

Zestaw 7.

Zestaw 8.

Fot. 3 Widok w zbliżeniu okrągłej płytki z pierwszego zdjęcia Zestawu 8, z napisem firmowym i numerem.

Fot. 4 Firmowa Tabliczka znamionowa opornika z zestawu 8 w zbliżeniu.

Zestaw 9.

Zestaw 10.

Drugie zdjęcie z zestawu 9 i zdjęcia z Zestawu 10 przedstawiają prawdopodobnie węzły połączeniowe wykorzystywane
do podwieszania przewodów zasilających właściwe anteny na trawersach masztów, albo do mocowania odciągów.

Natomiast zdjęcia z Zestawu 11 przedstawiają zdjęcia części rozebranych uchwytów do mocowania z pewnością przewodów zasilających.
Kompletny taki uchwyt z kawałkiem przewodu pokazany został na pierwszym zdjęciu Zestawu 13.

Zestaw 11.

Fot. 5 Widok w zbliżeniu głównej części uchwytu z Zestawu 11 z numerem patentu i napisami.

Na pierwszym zdjęciu Zestawu 12 widzimy miedzianą linę utworzoną z ok. 12 miedzianych drutów.
Pozwala ono oszacować jej średnicę równą ok. 8 mm. Jak podano to w amerykańskim opisie dotyczącym Nadajnika [1],
podobną średnicę równą 5/16 cala miały antenowe przewody promieniujące.
Natomiast drugie zdjęcie z Zestawu 12 może być fragmentem przewodu antenowego złożonego z kilku drutów rozpiętych na kołowej rozpórce.
Taki sposób jest stosowany przy przewodach znajdujących się pod bardzo wysokim potencjałem dla zapobieżenia wyładowaniom koronowym.
Będę jeszcze o tym pisał.

Zestaw 12.

Zestaw 13.

Kolejne zdjęcia z Zestawów 14,15,16 pokazują elementy izolujące i również zapobiegające wyładowaniom koronowym.

Zestaw 14.

Pierwsze zdjęcie z Zestawu 14 ilustruje mocowanie ceramicznego rurkowego izolatora.
Fragment takiego izolatora znalazłem i sfotografowałem 2009.06.12 w pobliżu linii symetrii anteny Nadajnika.

Zestaw 15. Fragment izolatora znalezionego 2009.06.12  w pobliżu linii symetrii.

Zestaw 16.

Na zestawie 16 pokazane są aluminiowe ekrany w kształcie kół zapobiegające wyładowaniom koronowym.
Stosowanie takich ekranów lub w postaci dodatkowych przewodów, o czym wspominałem wcześniej,
ekranujących było niezbędne, gdyż napięcie występujące w antenie osiągało 180000 woltów.

Połączone elementy r26 z Zestawu 13 i r16 z Zestawu 16 przedstawia Fot. 6.

Fot. 6 Widok połączonych elementów:  uchwytu z kawałkiem wielożyłowej linki przewodu zasilającego,
cięgna, izolatora z oprawą przeciw koronową.

Przytoczę to co napisano na ten temat we wspomnianym amerykańskim opracowaniu z 1924 roku [1].
Przewody zasilające antenowe przewody promieniujące, podwieszone były na porcelanowych izolatorach typu rurkowego
na poprzecznych dźwigarach. Izolatory posiadały końcówki wykonane ze stali i galwanizowane.
Były wyposażone w aluminiowe elementy zapobiegające wyładowaniom koronowym i deszczowe osłony na obu ich końcach.
Dwa takie izolatory połączone były szeregowo i miały długość 1.35 metra (53 cali).

Takie zestawy izolatorów pokazane są na zdjęciach: fot. 7a i fot. 7b.

Fot. 7a Widok zestawów izolatorów w Nadajniku Babice.

Na zdjęciu fot. 7a pokazałem wycięty fragment ze zdjęcia fot. 2 zamieszczonego w części 04.08.
Są to zestawy izolatorów zainstalowanych na wspornikach przewodów zasilających antenę w pobliżu linii symetrii.
Widoczne są one również na fot. 3 części 04.08 oraz na zdjęciu współczesnym, fot. 7b, przedstawiającym górną część masztu bliźniaczego
do Nadajnika w Babicach, Nadajnika w Grimeton.
Zamieszczam to zdjęcie za pozwoleniem jego wykonawcy, Pana Marcina Borkowskiego. Zamieszczone zostało w [2].

Fot. 7b Ilustracja połączenia cewki z przewodem promieniującym w Radiostacji Grimeton [2].

Na tym bardzo unikalnym zdjęciu widoczne są bardzo wyraźnie: zespoły izolatorów, elementy ekranujące zapobiegające wyładowaniom
koronowym i ochraniające izolator przed deszczem oraz sposoby łączenia cewki z anteną przy pomocy wspominanych wcześniej
wielo drutowych przewodów z okrągłymi rozpórkami.

P.S. Oprócz pokazanych w niniejszej części zdjęć odnalezionych fragmentów elementów Nadajnika,
 zamieszczał będę w następnych częściach zdjęcia innych jego elementów, również napiszę kilka zdań o wyładowaniu koronowym.

[1]Trans-oceanic Radio Station-Warsaw, Poland, January 3, 1924. IRE (obecnie IEEE)
    Proceedings of the Institute of Electrical Engineers Volume 13, Issue 5, October 1925.

[2] http://www.werttrew.fora.pl/ Temat postu: Grimeton - bliźniaczka Babic

Ireneusz Dobiech, 2011 (styczeń - maj)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka