*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


23 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


23 LINIA MASZTÓW ANTENY NADAJNIKA BABICE, A AMERYKA

Bardzo często spotykam się z sugestiami, że antena nadawcza Nadajnika w Babicach usytuowana została w kierunku
od południowego zachodu (S – W) do północnego wschodu (N – E) nie przypadkowo.
Uważano, że takie usytuowanie anten wynikało stąd,
iż antena Nadajnika Babice ma kierunkową charakterystykę promieniowania i dla zapewnienia maksymalnej skuteczności łączności
ze Stanami Zjednoczonymi, jej maksymalna wartość promieniowania powinna być skierowana we wskazanym kierunku,
gdyż wówczas osiąga się najkrótszą drogę sygnału radiowego z Polski do USA.
Ponieważ nie nie znalazłem informacji w jakim stopniu taka sugestia jest prawdziwa,
postanowiłem problem ten w sposób przybliżony zilustrować graficznie na siatce geograficznej.

Rys. 1 Widok siatki geograficznej z granicami obszarów Polski i Stanów Zjednoczonych A.P.,
ich punktami środkowymi i prostej przez nie poprowadzonej.

Dlatego też postanowiłem ten problem pogłębić, w sposób przybliżony przedstawić graficznie na siatce geograficznej i spopularyzować.
Polska leży w strefie czasu środkowo europejskiego, określonego wg czasu słonecznego południka 15° długości geograficznej wschodniej
(czas zimowy), na półkuli północnej wschodniej. Natomiast Stany Zjednoczone A.P. leżą na półkuli północnej zachodniej.
Nie znalazłem danych dotyczących jednoznacznych i dla mnie przydatnych granic geograficznych USA.
Dlatego wiedząc, iż przyjęcie przybliżonych granic geograficznych obu państw nie ma większego znaczenia,
określiłem je posługując się mapami znajdującymi się w Atlasie Kieszonkowym, Trzaski, Eberta i Michalskiego, wyd. II, z 1951 [3].

Wykorzystując mapę Polski, str. 2, określiłem orientacyjne granice obszaru Polski. Przyjąłem, że teren Polski leży między 48°N a 55°N
szerokości geograficznej północnej oraz między 14°E a 24°E długości geograficznej wschodniej.
Te graniczne wartości zaznaczone zostały na rys.1 kolorem niebieskim z prawej strony.

Podobnie wykorzystując mapkę Stany Zjednoczone A.P. na str. 22, wyznaczyłem orientacyjne granice obszaru Stanów Zjednoczonych A.P.
Przyjąłem następujące graniczne wartości: 27°N a 48°N szerokości geograficznej północnej oraz 60°W a 125°W długości geograficznej zachodniej.
Takie graniczne wartości zaznaczone zostały na rys.1 kolorem niebieskim z lewej strony.

Nanosząc tak określone granice obu krajów na siatkę geograficzną półkuli północnej, rys. 1, oznaczone kolorem niebieskim,
otrzymałem wielkość i położenie obszarów obu Państw, oznaczone kolorem żółtym.

Dla przybliżonego wyznaczenia kierunku domniemanej linii anteny Nadajnika Babice określiłem punkty środkowe wyznaczonych obszarów.
Środek Polski przyjąłem, że znajduje się w punkcie o współrzędnych: szerokość geograficzna ok. 52°N i długość geograficzna ok. 19°E,
a dla USA współrzędnymi: szerokość geograficzna 37°N i długość geograficzna 90°W. Położenie i wartości współrzędnych punktów środkowych
obu Państw pokazane i podane są na dole rys. 1.

Przeprowadzając przez te punkty prostą, rys. 1, otrzymamy orientacyjną linię, oznaczoną kolorem zielonym,
która określa kierunek domniemanej anteny Nadajnika Babice. Rzeczywiście jest ona skierowana z Polski od północnego wschodu
do północnego zachodu. Długość i kierunek linii poprowadzonej przez punkty środkowe obu Państw, rys. 2,
są odpowiednio równe ok. 8250 km i 316 stopni [4].

Rys. 2 Przebieg i dane linii łączącej Polskę i Stany Zjednoczone A.P., na tle mapy Google Earth [4].

Natomiast odpowiednie wielkości linii, poprowadzonej z punktu środkowego dla Polski, do Nowego Jorku,
o współrzędnych 40°N i 74°W, rys. 3, odpowiednio wynoszą ok. 6813 km. i 300 stopni, rys. 4.
 

Rys. 3 Współrzędne Nowego Jorku i przebieg linii łączącej Polskę i Nowy Jork, na tle mapy Google Earth [4]. 

Rys. 4 Przebieg i dane linii łączącej Polskę i Nowy Jork, na tle mapy Google Earth [4].

Należy zauważyć, że zmierzony przy pomocy kompasu i względem dróg, rzeczywisty kierunek linii anteny Nadajnika Babice,
rys. 5, (część 18 rys. 1), jest równy ok. 211°E  lub (211-180) °W= 31°W .

Rys. 5 Przebieg i dane linii łączącej „nogi 1 i 2” masztów antenowych od 2 do 6 [4].

Rys. 6 Widok siatki geograficznej z granicami obszarów Polski i Stanów Zjednoczonych A.P.,
ich punktami środkowymi i przeprowadzonej przez nie prostej, oraz prostej o rzeczywistym kierunku linii anten Nadajnika Babice.

Linię poprowadzoną z punktu środkowego Polski o takim kierunku, oznaczoną kolorem czerwonym przedstawia rys. 6.
Prosta ta jak widać wcale nie trafia w obszar Stanów Zjednoczonych A.P. Uzyskany wynik jest zaskakujący,
podobnie jak schemat rozmieszczenia dwunastu nadawczych wielostrojenowych anten stacji RCA, Rys. 7,
z których większość przeznaczona była do łączności z Europą [5].  Są one rozmieszczone promieniście po okręgu.
Anteny do łączności z Polską i z Włochami są obok siebie i skierowane ku górze. Obok anteny „włoskiej” znajduje się antena „szwedzka”,
następnie „niemiecka”, ‘francuska”, i „angielska”. Nie wiem jak uzyskane wyniki zinterpretować. Jednak dzięki tej konstrukcji graficznej,
poznaliśmy przybliżone parametry linii, łączących Polskę z Nowym Jorkiem i środkowym punktem Stanów Zjednoczonych A.P.

Rys.  7 Schemat systemu anten wielostrojeniowych firmy RCA do łączności z całym światem.

The Book of Radio, Charles William Taussing 1922, Page 312-327 [5].

P.S. Temat był dla mnie bardzo trudny. Proszę o wyrozumiałość za zastosowane przybliżenia i ewentualne dostrzeżone nieścisłości.

[1]Raczek J. B.: Boernerowo i jego świątynia. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006.

[2] Przegląd Telekomunikacyjny, nr 7/ 2010.

[3] ATLAS KIESZONKOWY, Trzaski, Eberta i Michalskiego, wyd. II, z 1951.

[4]  Grafika i wizualizacja Google Earth.

[5] The Book of Radio, Charles William Taussing 1922, Page 312-327.

Ireneusz Dobiech, marzec 2012 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka