*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


54 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


54. NOWE INFORMACJE O USYTUOWANIU
ANTENY ODBIORCZEJ TCR

W mojej publikacji [1] (48. USYTUOWANIE CZĘŚCI ODBIORCZEJ TCR), posłużyłem się dostępnymi informacjami
dotyczącymi położenia Stacji Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim i skierowania jej anteny w stronę miejscowość SIESTRZEŃ.
Po pewnym czasie 2015.02.18 otrzymałem prywatną wiadomość od Pana Andrzeja Grzegorzewskiego, której fragmenty przytaczam:

„Szanowny Panie Ireneuszu.
Będąc pod wielkim wrażeniem Pana dokonań w sprawie TCR (ale i samego przedsięwzięcia)
dziękuję Panu serdecznie za błyskawiczną reakcję na moje poszukiwania Pańskiego kontaktu.
Dlaczego?
W grudniu 1981 r., a więc tuż po ogłoszeniu stanu wojennego, przeprowadziłem się wraz z rodziną,
z Błonia do Grodziska Mazowieckiego, do bloku (jednego z trzech wtedy zbudowanych) nowopowstającego osiedla Kopernik.
W bezpośrednim sąsiedztwie bloku, w kierunku zachodnim, znajdował się, na noszącej ślady ogrodzenia parceli,
zdewastowany jednopiętrowy, prostokątny jasny budynek na bardzo wysokim podpiwniczeniu, a obok tego budynku,
w kierunku wschodnim, w odległości kilkunastu metrów, okrągłe, też o średnicy kilkunastu metrów, zalane wodą zagłębienie w ziemi
na kształt fosy z regularnym wyniesieniem pośrodku jak wysepka, na którym (tak mi się teraz wydaje) widniały ślady posadowienia
jakiejś konstrukcji. Całość zagłębienia obsadzona była jednym kręgiem drzew. Ze ściany tego budynku zwisały jakieś przewody.
W początkowym okresie budynek był zamknięty (chyba stalowe drzwi na kłódkę), podobnie zejście do piwnic, potem otwarty,
ale nic w nim nie było. Czy okna miały szyby - nie pamiętam, ale odnoszę wrażenie, że kubatura w jakiś sposób była zamknięta.
Zarówno moja pamięć, jak i pamięć mojej żony mówią, że jest to taki sam budynek, tylko w gorszym stanie,
jak ten widniejący na zdjęciu USA (zdjęcie budynku w stanie wykończonym).

Na wjeździe na posesję od strony ulicy Królewskiej/szosy warszawskiej istniały murowane obramowania/
słupy bramy wjazdowej a po prawej stronie wjazdu stał parterowy, murowany, w stylu jak budynek główny,
o jasnym tynku z poziomym boniowaniem, spory budynek o charakterze stróżówki.
Wtedy domyślałem się, że są to pozostałości jakiejś instalacji o charakterze wojskowym, co w tamtym czasie nie było sprzyjające
do drążenia tematu. Żona powiada, że pamięta, iż mówiło się, że jest to pozostałość radiostacji, ale to "mówiło się"
mogło być bardziej moim mówieniem niż ludzi z zewnątrz.
Podczas rozbudowy osiedla wszystkie wymienione elementy posesji wraz z ogrodzeniem zostały sukcesywnie zniszczone,
z wyjątkiem kilku drzew okalających opisywane zagłębienie, niektórych drzew rosnących na wschodniej granicy posesji
i resztek grabowego parkanu od strony ulicy Królewskiej. W każdym razie miejsce dokładnie pamiętam."

W dalszych naszych kontaktach Pan Andrzej zwrócił się z bardzo piękną inicjatywą uzupełnienia wiadomości
o Stacji Odbiorczej TCR, SO TCR, lub jak ją nazywają amerykanie Polskiej Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej, PTSR.
Zaproponował mi przesyłanie uzyskanych informacji o SO TCR na mój adres internetowy.
Dowiedziałem się, że blok do którego się przeprowadził znajduje się w pobliżu bloku mieszkalnego z adresem Kopernika 11. 
Chętnie z zaoferowanej oferty skorzystałem, mając nadzieję pozyskania nowych danych o SO TCR.

Dnia 2015.03.02 otrzymałem zapowiadane informacje:

Panie Ireneuszu.
Na mapie Google, którą Panu przesłałem 27.02.2015 r. kontury budynków - stacja odbiorcza i wartownia z filarami bramy - stróżówka
istnieje do dziś (czarne), ślady ogrodzenia terenu opisane jako "granica posesji" (niebieskie), miejsce fosy - dwa centryczne okręgi (czarne)
i opisy tych miejsc (czerwone) - zostały wrysowane przeze mnie. Źródłem jest moja pamięć z czasu początków "Osiedla Kopernik".
Jestem pewny, że jest to dokładne (ślady ogrodzenia jedynie od strony wschodniej i południowej) odzwierciedlenie stanu w 1981-82 r.

Przesłany mi widok przez Pana Andrzeja na Mapie Google Earth, otoczenia terenu,
gdzie mieszkał i wrysowanych konturów, jaki zapamiętał, przedstawiam na  rys. 1.

Rys. 1 Kopia obrazu z zaznaczonymi konturami budynku Stacji Odbiorczej TCR w Grodzisku Mazowieckim.

W kolejnej przesłanej mi wiadomości napisał:

„Do plików dołączam również "moją" lokalizację Stacji Odbiorczej przy obecnej ulicy Królewskiej i Szkolnej w Grodzisku Mazowieckim.
Pozycja budynku stacji/dawnej szkoły i zaznaczonej "fosy" jest pewna. Blok mieszkalny został wybudowany dokładnie na miejscu budynku stacji.
Na tej posesji zachował się jeszcze mały budynek, o którym się mówi jako o stróżówce. Wcześniej nie pamiętałem o nim Panu napisać.
Wykonałem także kilka zdjęć, na których spróbuję zaznaczyć opisywane miejsca i prześlę Panu w kolejnym mailu.".

Usytuowanie obu obiektów wg uzyskanych informacji zilustrowałem na mapach Google Earth, rys. 2,
przypuszczalnego nie istniejącego budynku dawnej szkoły Czerwonego Dworu, o którym wspominałem w [1] oraz istniejącego Stróżówki,
na tle punktów charakterystycznych róg ul. Kopernika i Szkolnej oraz początku ul. Radiowej.

Rys. 2 Przypuszczalne miejsce SO TCR i istniejącej Stróżówki wraz z punktami charakterystycznymi.

Odczytane, za pomocą narzędzi map Google Earth współrzędne obu budynków, rys. 3 i rys. 4, są następujące:
Stacji Odbiorczej – Szerokość geograficzna 52°06′ 25.77″ N i długość geograficzna 20°38′12.58″ E,
Stróżówki, zwanej niekiedy wartownią - Szerokość geograficzna 52°06′24.61″N i  długość geograficzna 20°38′12.43″E.

Dla przypomnienia podaję współrzędne położenia willi Czerwony Dwór, w której mieściła się Stacja Odbiorcza,
wykorzystane we wspomnianym tekście [1, część 48], jako rejon obecnej ul. Radiowej  52°06′23″N i 20°38′19″E .
Jak widać różnica między tymi danymi jest niewielka.

Rys. 3 Informacje o położeniu SO TCR.

Rys. 4 Informacje o położeniu Stróżówki SO TCR.

Podobnie jak uzyskane skorygowane dane położenia SO TCR, uzyskałem również skorygowane informacje
dotyczące jej głównej anteny falowej lub Beverage,a. Pochodzą one z artykułu "Grodzisk Mazowiecki Centrum Radiokomunikacyjne
II Rzeczypospolitej", opracowanego przez Jerzego Kucharskiego, prawdopodobnie zamieszczonego w Gazecie POGORIA,
jaki mi udostępnił Pan Łukasz Nowacki, za pośrednictwem Pana Andrzeja Grzegorzewskiego.
Czytamy w nim, że "w Centrali Odbiorczej wybudowano też antenę o dużym zysku, systemu Beverage'a o długości około 16,2 km.,
skierowaną dokładnie na Nowy Jork (w stronę wsi PAROLE
)".

Tak więc informacja podana w tym artykule różni się od tej, jaką posłużyłem się w moim artykule znajdującym się w [1]
o którym wspomniałem na początku, dla usytuowania anteny falowej w stronę miejscowości Siestrzeń.
Jest bardziej obszerna, zawiera bowiem dane o długości anteny Beverage’a
i o kierunku anteny różniącego się od przyjętego w moim artykule.

Dlatego też wykonam podobne konstrukcje dla określenia kierunku anteny w stronę wsi Parole.
Położenie Grodziska Mazowieckiego i miejscowości Parole na mapie współczesnej i trasa do nich pokazane zostały na rys. 5.

Rys. 5 Trasa prowadząca z Grodziska Mazowieckiego do miejscowości Parole.[3]

Długość przebytej drogi wynosi 15.7 km., a więc jest zbliżona do długości anteny Beverage’a równej 16.2 km.
Stąd wniosek, że ewentualnych śladów po antenie należy szukać wzdłuż i okolicy drogi, prowadzącej do tej miejscowości.

Posługując się mapami Google Earth, na rys. 6 oznaczyłem oba rozpatrywane kierunki usytuowania anteny falowej
w stronę miejscowości Siestrzeń oraz miejscowości Parole.

Rys. 6 Zaznaczone kierunki usytuowania anteny falowej z SO do miejscowości Siestrzeń i Parole.

Rys. 7 Odczytane współrzędne miejscowości Parole.

Rys. 8 Odległość i kierunek usytuowania anteny falowej od Stacji Odbiorczej do miejscowości Parole.

Współrzędne miejscowości Parole, określone na mapie Google Earth, rys. 7, były równe: szerokość geograficzna 52°02′17.85″ N
i długość geograficzna  20°48
57.54 E, natomiast wielkości odczytane z rys. 8 wynosiły: odległość od SO TCR znajdującej się
w Grodzisku Mazowieckim do miejscowości Parole 14528.86 m. i kierunek prostej łączącej obie miejscowości 301.92 stopni.

Ponieważ kierunek usytuowania anteny falowej z Stacji Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim
w stronę miejscowości Siestrzeń [1], był równy 136.59 stopni, czyli (136.59 + 180) stopni = 315.59 stopni,
a więc różnica pomiędzy rozpatrywanymi kierunkami usytuowania anteny jest równa (315.59 – 301.92) stopni = 13.67 stopni.

Dla oceny który kierunek anteny falowej jest bardziej wiarogodny, posłużę się konstrukcją przedstawioną wcześniej
(Opis takich konstrukcji opisałem w [1] część 23) pokazaną na rys. 9. Przedstawia on ortodromę, czyli linię środkową
o najkrótszej długości z punktu środkowego Polski do Nowego Yorku. Długość tej linii jest równa 6813.51 km .,
a kierunek 308.18 stopni, czyli jest znacznie bliższy kierunkowi wyznaczonemu na rys. 8.
Różnica wynosi kilka stopni (308.18 – 301.92) stopni = 6.26 stopni.

Rys. 9 Przebieg i dane linii łączącej Polskę i Nowy York., na tle mapy Google Earth.

Natomiast posługując się ortodromą jaką wyznaczyłem wcześniej [1] dla punktów środkowych obu państw, rys. 10,
odpowiednie wielkości są równe: odległość ok. 8250 km i 316.46 stopni.
Jest zastanawiające, że kierunek tej ortodromy różni się znacznie od kierunku skierowania anteny  w stronę miejscowości Parole,
ale jest bliski kierunkowi anteny w stronę miejscowości Siestrzeń. Różnica ta wynosi (316.46 - 315.59) stopni = 0.87 stopni.

Rys. 10. Przebieg i dane linii łączącej Polskę i Stany Zjednoczone A.P., na tle mapy Google Earth.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że rzeczywiście antena falowa w Grodzisku Mazowieckim,
zainstalowana w Stacji Odbiorczej była skierowana w stronę Nowego Yorku i miejscowości Parole,
co zapewniało maksymalną czułość odbioru sygnałów radiowych nadawanych z Nowego Yorku.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ 

[2] Grafika i wizualizacja Mapy Google Earth.

[3] http://www.zumi.pl

[4] Artykuł "Grodzisk Mazowiecki Centrum Radiokomunikacyjne II Rzeczypospolitej", Jerzego Kucharskiego,
    prawdopodobnie zamieszczonego w Gazecie POGORIA.

Ireneusz Dobiech, marzec 2016 r. (zamieszczono maj 2016 r.)


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2016 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka