MENUSTRONA GŁÓWNAKANCELARIA PARAFIALNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNENABOŻEŃSTWADUSZPASTERZEDOM PARAFIALNYCMENTARZEOBELISK NA RYNKUHISTORIA PARAFIIPATRONI PARAFIIGALERIALINKIGRUPY PARAFIALNERODZINNE ŚW. NIEDZIELIMINISTRANCIBIELANKIDOMOWY KOŚCIÓŁCHÓR PARAFIALNYSCHOLA


WIELKA SOBOTA 2012

Wigilia Zmartwychwstania

W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje się mszy świętych. Główny ołtarz pozostaje obnażony.
Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu.
Zgodnie ze starym polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta
- ministranci, harcerze, na wsiach niekiedy także strażacy w galowym umundurowaniu.
Wierni przychodzą do świątyń, w których kapłani błogosławią pokarmy przeznaczone
na świąteczny stół, czyli tzw. święcone (święconkę) - kończy się przecież czas postu.
Modlitewna zaduma panuje do późnych godzin popołudniowych.

Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych
jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony
do tabernakulum, umieszczaną w niektórych grobach figurę Chrystusa zdjętego z krzyża
należy przykryć białym płótnem; tuż obok pojawia się posąg Zmartwychwstałego.
Gasną światła - wigilia jest przecież oczekiwaniem.
Łacińskiemu słowu vigilare odpowiada polskie czuwać.

Wigilia paschalna

Bogata liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiącej centralny fragment Triduum,
składa się z czterech zasadniczych części. Obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
rozpoczynają się po zapadnięciu zmroku. Tym silniejszą wymowę zyskują obrzędy
tzw. lucernańum, czyli liturgia światła. Przed kościołem rozpala się ognisko,
którego płomienie zostają poświęcone przez kapłana, ubranego w białe, radosne szaty.
Następnie trzeba przygotować dużą, wielkanocną świecę, sporządzoną z prawdziwego wosku
- tzw. paschał. Wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega.
Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków"
- kapłan żłobi na świecy znak krzyża lub wytycza pięć punktów, umieszczając w nich duże gwoździe,
symbolizujące pięć ran Jezusa. Na paschale widnieją również litery A i Ω, (alfa i omega)
oraz data roczna. Zapalenie paschału, oznaczającego osobę Chrystusa, czyli Światłość Świata,
uzmysławia nam raz jeszcze, że dokonała się Pascha, przejście (łacińskie transitus) z mroku do jasności,
ze śmierci do życia. W uroczystej procesji paschał zostaje wniesiony do świątyni
i umieszczony w ozdobnym świeczniku. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: „Światło Chrystusa"
i odpowiedzi wiernych: „Bogu niech będą dzięki" - zgromadzeni mogą zapalić swe świece
od świętego płomienia. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego
(łacińskie Exsultet), czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana.
W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą.
Pierwsze siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu. Przypominają one ważne momenty
w całej historii zbawienia. Śledzimy zatem opis stworzenia świata (Rdz 1,2-2,2), zachowanie Abrahama,
od którego Bóg zażądał ofiary z syna (Rdz 22,1-18) oraz przejście przez Morze Czerwone
(Wj 14,15-15,1). O wielkiej miłości Boga, zawarciu przymierza i skuteczności słowa Bożego
mówią urywki Księgi proroka Izajasza (Iz 54,4a,5-14 i Iz 55,1-11).
Fragment Księgi Barucha zawiera pouczenia, których respektowanie zapewnia pokój na wieki
(Ba 3,9-15.32-4,4). Cykl czytań starotestamentowych kończy się Bożą obietnicą
oczyszczenia i przemiany człowieka: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę
do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała" (Ez 36,16-17a.l8-28).
W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza w dzwony, celebrans intonuje hymn
Chwała na wysokości Bogu. Następujące potem czytanie z Listu do Rzymian, zwane Epistoły,
poucza o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
(Rz 6,3-11). Po radosnym Alleluja, odśpiewanym po raz pierwszy od czterdziestu dni,
wysłuchujemy tzw. Ewangelii o pustym grobie (Łk 24,1-12 albo Mt 28,1-10 lub też Mk 16,1-7).
Liturgię słowa zamyka homilia.

    

    

    

    

Kolejna, trzecia już część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona jest tajemnicom
sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną otwiera odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych,
podkreślającej jedność całego Kościoła. Celebrans poświęca wodę chrzcielną - tradycja zaleca,
aby dokonało się to przy włożeniu paschału do naczynia z wodą; tekst błogosławieństwa
przypomina odradzającą moc wody. Teraz dokonać można obrzędów chrztu - pierwotny Kościół
udzielał tego sakramentu tylko w czasie Wigilii Paschalnej. Na pamiątkę dawano neofitom
zastygłe krople wosku spływającego z paschału; później z wosku wyrabiano medaliki
z wyobrażeniem baranka - tzw. agnuski. Wszyscy zgromadzeni w świątyni odnawiają
przyrzeczenia chrzcielne: wyznają swą wiarę i wyrzekają się szatana.
Zostają oni również pokropieni wodą święconą. Liturgię chrzcielną kończy modlitwa wiernych.

Przebieg liturgii eucharystycznej nie odbiega w swym zasadniczym kształcie od typowego
toku mszy świętej. Uroczystości Wigilii Paschalnej ukoronowane są komunią
i uroczystym błogosławieństwem; słowa rozesłania wzbogaca się o dwukrotne,
kunsztowne w melodii Alleluja. Ostatnim akcentem jest wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej,
która w warunkach polskich bywa przenoszona na niedzielny poranek.

zdjęcia: Adam Klimek i Michał Starnowski


WIELKI CZWARTEK 2012


WIELKI PIĄTEK 2012


WIELKI SOBOTA 2012


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 2012
© 2009-2012 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color