MENUSTRONA GŁÓWNAKANCELARIA PARAFIALNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNESŁOWO NA NIEDZIELĘNABOŻEŃSTWADUSZPASTERZEDOM PARAFIALNYCMENTARZEOBELISK NA RYNKUHISTORIA PARAFIIPATRONI PARAFIIGALERIALINKIPRZYG. DO BIERZMOWANIAGRUPY PARAFIALNERODZINNE ŚW. NIEDZIELIMINISTRANCIBIELANKIDOMOWY KOŚCIÓŁCHÓR PARAFIALNYSCHOLAGALILEA

  statystyka


OGŁOSZENIA PARAFIALNEOGŁOSZENIA PARAFIALNE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.2020.

 1. Przypominamy, że Jego Eminencja Ksiądz Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do odwołania i zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

 2. Msze święte odprawiane będą w naszej parafii w niedzielę według porządku niedzielnego, w tygodniu według porządku tygodniowego - Ograniczamy możliwość uczestnictwa we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny - z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 5 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. (Dziennik Ustaw z dnia 24 marca 2020 roku; poz.522; pkt.4).

 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.  W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w czasie Mszy św. (przypominamy o możliwości obecności tylko 5 osób). Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa. Z racji epidemii w pierwszą sobotę miesiąca wizyta do chorych zostaje zawieszona.

 4. Z racji pierwszej soboty miesiąca, na końcu ogłoszeń parafialnych załączamy rozważania wspólnoty modlitewnej na pierwszą sobotę miesiąca.

 5. Następna niedziela to Niedziela Palmowa. Zgodnie ze wskazaniami obrzęd poświęcenia palm został odwołany.

 6. Kancelaria Parafialna czynna w poniedziałek i piątek od godz. 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.30. W sprawach pogrzebowych prosimy o kontakt po Mszy św. porannej lub wieczornej.

 7. Kurs przedmałżeński do odwołania obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem będzie odbywał się zdalnie, zapisy online: kursprzedmalzenskibabice@gmail.com Konferencje od 31.03.2020 w każdy wtorek godz.19.00.

 8. Mając nadzieje, iż z końcem kwietnia obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zostaną złagodzone i dzieci wrócą do szkoły, terminy Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy tej uroczystości pozostają bez zmian. Jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie odpowiednie decyzje zostaną podjęte z końcem kwietnia.

 9. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

 10. Zmarli Parafianie:  Śp. Jerzy Myśliwiec, Śp. Anna Krasicka, Śp. Danuta Kłudkiewicz, Śp. Idzi Merta. Proszą o modlitwę…

Trzecia Tajemnica Światła

Głoszenie Królestwa Bożego i Wzywanie do Nawrócenia.

Maryjo, dziś, w pierwszą sobotę miesiąca w okresie Wielkiego Postu, pragnę z Tobą
rozważyć trzecią tajemnicę światła: głoszenie Królestwa Bożego i wezwania do nawrócenia.
Twój Syn przyszedł na świat, by wypełnić wolę Ojca i zbawić człowieka. By za człowieka umrzeć na krzyżu,
a potem zmartwychwstać. Ale najpierw, zanim oddał życie, przemierzał ziemie Izraela,
nauczał i wzywał do nawrócenia. Wzywał do nawrócenia, by ludzie przyjęli dar zbawienia,
jaki mieli otrzymać, by Jego łaska nie pozostała wobec nich daremna. I wielu było takich,
którzy się nawracali, którzy przyjmowali naukę o Królestwie Bożym z radością i wdzięcznością.
Ale wielu pozostawało wobec niej obojętnych.

Tak też jest i dzisiaj. Wielu pragnie iść za Jezusem i wielu woli układać sobie życie po swojemu,
z dala od Niego. A Ty Maryjo za Twoim Synem wołasz każdego, by się nawrócił, by nie zatracił siebie.

Jezus nawołując do nawrócenia używał nieraz bardzo mocnych słów, ale robił to z miłości,
z troski o człowieka. Z miłości mówił do faryzeuszy: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy!" (Mt 23,23a). Bo pragnął ich nawrócenia. I z miłości napominał słuchaczy,
że nie umieją odczytywać znaków czasu: "Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się
na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie:
"Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu
nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?»" (Łk 12, 54-57).

Epidemia dotarła do Polski w okresie Wielkiego Postu. I zamknięto galerie handlowe, restauracje
i kawiarnie, kluby, kina i teatry. Na ulicach zrobiło się pusto, nie ma rozbawionych, rozkrzyczanych grupek.
Jakby Pan Bóg sam upomniał się o właściwe przeżycie tego świętego czasu łaski.
Ode mnie zależy, czy dobrze wykorzystam ten czas dany mi przez Boga, czy przeżyję go w skupieniu,
czy spróbuję się nawrócić. Minęło już pięć tygodni. Jak je wykorzystałem? Pomóż mi, proszę,
Maryjo bym nie zmarnował przynajmniej Wielkiego Tygodnia.

Jezus chciał, by Jego uczniowie umieli rozpoznawać znaki czasu.
Chce, bym i ja umiał je rozpoznawać i odczytywać. Naucz mnie tego, proszę, moja Matko.

Pan Bóg przemawia do ludzi nie tylko przez swoje Słowo, nie tylko przez innych ludzi,
ale także przez znaki. Bóg daje człowiekowi znaki. A Twój Syn, Maryjo, każe nam odczytywać
dane nam znaki. Kiedyś ludzie żyli w obecności Boga. Wszystko, co ich spotkało starali się interpretować
i zrozumieć w świetle wiary. Gdy w Mediolanie wybuchła zaraza, to św. Karol Boromeusz
organizował nabożeństwa i pokutne procesje. I epidemia ustała. Gdy potop Szwedzki zalewał Polskę,
to ojciec Augustyn Kordecki obchodził mury Jasnej Góry z Najświętszym Sakramentem.
I Szwedzi od Jasnej Góry odstąpili. Gdy po zamachu święty Jan Paweł II znajdował się w szpitalu,
poprosił, by przyniesiono mu tam wszystkie dokumenty dotyczące objawień w Fatimie
- wiedział, że zamach akurat w dniu 13 maja nie był przypadkiem i że to Ty, Maryjo,
uratowałaś mu życie.  Święty Karol Boromeusz, ojciec Augustyn Kordecki, święty Jan Paweł II
byli ludźmi wiary. Umieli odczytywać znaki. Wiedzieli, że światem nie rządzą przypadki, ale Pan Bóg.
A ja? Ja człowiek XXI wieku? Czy ja tak naprawdę wierzę? Czy tak naprawdę wierzę,
że moje życie, mój los, są w ręku Boga?

Dziś Europę i świat ogarnęła pandemia koronowirusa. Staram się przed nim zabezpieczyć
by nie zarazić siebie i innych. Ale czy staram się zobaczyć, odczytać w tej tragedii znak Boga?
Czy staram się odczytać, co Pan Bóg chce mi powiedzieć? Czy przypadkiem nie myślę, że Pan Bóg
nie ma tu nic do rzeczy? Owszem, może modlę się o to, by nam pomógł. Ale czy tak naprawdę,
w głębi serca nie myślę, że wszystko i tak zależy głównie od nas, ludzi? A Jezus mówi: "Obłudnicy,
umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?" (Łk 12,56).

Maryjo, pragnę zrozumieć zaistniałą sytuację w świetle wiary, tak, jak Twój Syn chce bym ją zrozumiał.
Więc najpierw chcę zobaczyć co sam Jezus mówił o Jemu współczesnych tragediach:
"W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu,
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie».” (Łk 13, 1-5) Więc mam odczytać obecną sytuację jako wezwanie
Pana Jezusa do nawrócenia. Przede wszystkim mojego. Ale też do troski o innych.
By innym dopomóc w nawróceniu. Maryjo, proszę, pomóż mi się nawrócić i powiedz,
jak mogę wspierać innych.

Moja Matko, jak zapowiedziałaś w Fatimie,10 grudnia 1925 roku przybyłaś razem ze swoim Synem
do siostry Łucji i prosiłaś, i Jezus prosił, o odprawianie nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca
w intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu.
By w ten sposób uratować świat.

Lecz ludzie Ciebie, Maryjo nie posłuchali i - jak zapowiedziałaś w Fatimie
- wybuchła druga wojna światowa. A potem Rosja rozszerzyła swoje błędne nauki po świecie.
Dziś parady gejowskie maszerują kilka razy w roku we wszystkich chyba państwach Europy.
Dziś aborcja w większości tych państw jest zalegalizowana.

Dziś obrażamy Boga bardziej niż w ubiegłym stuleciu. A siostra Łucja w liście do z 12 maja 1982 r.
do św. Jana Pawła II pisała: "Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w Orędziu,
jesteśmy świadkami jego spełnienia, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami.
A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy,
że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu,
nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd.
I nie mówmy, że to Bóg tak nas karze; przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę.
Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogą, szanując wolność,
jaką nam podarował; dlatego to ludzie ponoszą odpowiedzialność."

A co dzisiaj robią ludzie? Dziś nie tylko ludzie grzeszą tak jak w Sodomie i Gomorze.
Dziś takie grzechy w ogóle nie są uważane za grzech, gorzej: pozwala się na ich promocję.
Kiedyś Twój Syn wyrzucał miastom, które się nie nawróciły «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!
Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze
i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego.
Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie» (Mt 11, 21-24).

Obecny świat doszedł chyba do granic bezbożności. Tajemnica nieprawości - jak nazwał ją
święty Jan Paweł II - osiągnęła chyba apogeum. W świetle prawa nie tylko zabija się nienarodzone dzieci.
W niektórych państwach Europy można zabijać także dzieci po narodzeniu.
Już nie tylko dozwolona jest pomoc w samobójstwie (bo jak inaczej nazwać eutanazję),
ale sądy potrafią nakazać morderstwo ciężko chorych osób wbrew ich woli.
Czy może być straszniejsze już nie prawo, a prawne bezprawie? Jeśli sami zabijamy w Polsce troje,
a w Europie chyba setki jeśli nie tysiące dzieci dziennie i wielu z nas niewiele to obchodzi,
to dlaczego nagle martwimy się, gdy choroba zabija nieporównanie mniej?
Czy nie tylko dlatego, że może dotknąć również nas?

Panie, zasłużyliśmy na karę. Ale Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył.
"Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci" (Ne 9,17).
Wierzę, że przebaczysz nam winy, nawrócisz nas.

Maryjo, wiem, że bardzo Cię obrażamy i ranimy. I że nie zasługujemy na Twoje wstawiennictwo.
Ale wiem też, że Ty mimo wszystko nas kochasz. I że pragniesz nas uratować.
W Tobie, Maryjo jest ratunek. Powiedziałaś Łucji, że ostatecznie Twoje Serce zwycięży.
Więc proszę, uratuj nas. Wiem, potrzebujesz naszej pomocy. W Sodomie nie znalazło się
dziesięciu sprawiedliwych. Nie wiem Maryjo ile świętych, oddanych Tobie Twoich dzieci potrzebujesz,
aby uratować świat. Pewnie wobec dzisiejszych grzechów potrzeba ich więcej.
Ale jeśli ich nawet brakuje, to Ty potrafisz największego grzesznika szybko doprowadzisz do świętości.
Więc uczyń nas świętymi i uratuj nas, Maryjo. Wiem, Maryjo - jestem grzeszny.
I wiem, że sam nie potrafię się zmienić. Ale Ty wszystko możesz. Więc przyjmij mnie i uczyń cud
- uczyń ze mnie świętego, byś mogła się mną posłużyć ratując świat.
Wiem, że musiałby to być wielki cud i że nie zasługuje na taką łaskę. Ale przecież mnie kochasz
i pragniesz uratować ginący w grzechach świat. I wszystko możesz uprosić u Syna.
Więc jeśli tylko mogę się przydać, jeszcze raz Cię proszę: weź mnie, uczyń mnie świętym i użyj mnie,
by ludzie nawrócili się do Twojego Syna. By Go pokochali. I by Ciebie poznali i pokochali.

Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie grzechy. Przede wszystkim moje.
I wybacz grzechy tym, którzy promują zło. Wybacz im, bo nie wiedzą, komu w ten sposób służą.
I nawróć ich, by zobaczyli całe zło swojego grzechu i uwierzyli w Ciebie.
W tym czasie pandemii mogę tylko powtórzyć za prorokiem: "Lecz Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim,
co na nas przyszło. Tyś bowiem postąpił słusznie, myśmy natomiast zawinili.” (Ne 9, 33)
Ale pragnę też modlić się słowami, jakich nauczyłeś świętą siostrę Faustynę: "Miej miłosierdzie dla nas
i świata całego!” Wysłuchaj, Panie tego błagania! Tak "Panie, sprawiedliwe są Twoje wyroki,
dotknąłeś nas słusznie." (por. Ps 119,75)  Ale Ty Panie jesteś "miłosierny i litościwy, cierpliwy,
bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę" (Wj 34,6b-7a), więc "przebaczysz winy nasze
i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem" (Wj 34,9b).

I Ciebie, Maryjo, pragnę błagać dziś słowami, jakimi modlił się do Ciebie święty Jan Paweł II
25 marca 1984 roku:

"O, Niepokalane Serce! Pomóż nam odeprzeć groźbę zła, które tak łatwo zakorzenia się
w sercach ludzi współczesnych, a którego nieobliczalne skutki ciążą już dziś nad naszym życiem
i zdają zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny, od niewyobrażalnego samozniszczenia, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od chwili poczęcia, wybaw nas!
Od nienawiści i poniżania godności synów Bożych, wybaw nas!
Od wszelkiej niesprawiedliwości w życiu społecznym,
narodowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od pochopnego deptania przykazań Bożych, wybaw nas!
Od prób zacierania w ludzkich sercach prawdy samego Boga, wybaw nas!
Od utraty świadomości dobra i zła, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! wybaw nas!
O Matko Chrystusa, przyjmij to wołanie brzemienne cierpieniem wszystkich ludzi!
Brzemienne cierpieniem całych społeczeństw!
Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata",
grzech w każdej postaci.
Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskończona moc zbawcza Odkupienia:
moc miłosiernej Miłości! Niech ona powstrzyma zło! Niech przemieni sumienia!
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu ukaże się wszystkim światło Nadziei!"

Maryjo, moja Matko i Królowo! Królowo Polski! Królowo nieba i ziemi! Matko Miłosierdzia!
Ty wszystko możesz. Wysłuchaj modlitwy, jaką zanosił do Ciebie Totus Tuus święty Jan Paweł II.
I wysłuchaj też mojej znaczącej mniej niż ziarnko piasku modlitwy.
Uratuj Polskę, uratuj świat od całego zła, jakie nam zagraża. Przede wszystkim od zła moralnego,
od grzechu. Ale też od skutków grzechu: najpierw wiecznych, ale też doczesnych i tych,
których doświadczamy już teraz. Wstawiaj się za nami u Twojego Syna,
by raczył przebaczyć nam grzechy. "O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo."

Panie Jezu, "tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie.
Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy." (Dn 3,29)
Ale proszę: "Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgląd na święte Twe imię
nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia” (Dn 3,34-35a)
"Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie." (Dn 2,39a).
Daj nam usłyszeć Twoje słowa, które niegdyś przez proroka wypowiedziałeś do Izraela:
"Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich.
Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie.
Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu.
I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić,
których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego." (Oz 14, 5-8).

Panie Jezu, przed swoją męką modliłeś się za nas do Ojca:
"A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie". (J 17,19)
Oddałeś za nas swoje życie. Więc ufam, że nie pozwolisz, byśmy zginęli. Ufam, że zatrzymasz pandemię
i że "uświęcisz nas w prawdzie", że pomożesz nam porzucić grzechy i uczynisz nas świętymi.
I będziemy Ci dziękować i wielbić Ciebie. I razem ze świętym Judą wołać:
"Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi
wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen." (Jud 24).IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22.03.2020.

 1. Zwracamy się do Wszystkich Parafian z apelem o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom, które są do nas kierowane  przez władze państwowe i kościelne, w duchu roztropności i troski o dobro wspólne.

 2. Dzisiaj Msze św. odbędą się według porządku niedzielnego. Z uwagi na bezwzględne nakazy służb sanitarnych oraz zarządzeń kościelnych liczba uczestników nie może przekraczać 50 osób.

 3. Prosimy serdecznie wszystkich o skorzystanie z dyspensy Księdza Kardynała i pozostanie w domach - zwłaszcza dotyczy to starszych, chorych oraz dzieci i młodzieży. Prosimy serdecznie, by we Mszach uczestniczyli tylko zamawiający poszczególne intencje mszalne, a w Mszach pogrzebowych tylko najbliższa rodzina.

 4. W dni powszednie Msze św. sprawowane będą o godz. 8.00 i 18.00.

 5. Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią ograniczającą wspólne gromadzenie się odwołujemy dotychczasowe spotkania wszystkich grup formacyjnych i modlitewnych: - nie odbędą się także nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Zachęcamy do rodzinnego odprawiania tych nabożeństw.

 6. W środę obchodzić będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. odprawione będą o godz. 8.00 i 18.00.

 7. Zachęcamy wszystkich do gorliwej modlitwy w gronie rodzinnym. Módlmy się także za całą służbę zdrowia: lekarzy, pielęgniarki, za personel medyczny - o bezpieczną pracę dla nich i siły. Kapłani modlą się za wszystkich codziennie o godz. 20.30 odmawiając różaniec, zachęcamy serdecznie, by w tej porze połączyć swoją modlitwę z ich błagalnym wołaniem, oby dobry Bóg uchroni nas wszystkich od konsekwencji epidemii.

 8. Kancelaria parafialna czynna będzie według dotychczasowych godzin.

 9. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy w zakupach, odbiorze leków lub przesyłek czy załatwieniu sprawy, jeśli wiedzą Państwo o osobie, której przyda się taka pomoc na terenie Parafii - prosimy o kontakt i pozostawienie informacji w zakrystii, kancelarii lub pod numerem telefonu parafialnego: 22.722-90-45; 603-921-259 - chcemy pomóc.

 10. W ostatnim czasie odeszli od nas do wieczności: śp. Adolf Prokopowicz, śp. Barbara Lachowska, śp. Stefan Bogucki, śp. Bernard Bożyk. W pokornej modlitwie polecajmy Ich Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15.03.2020.

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Wspólnoty!

To już trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Planowaliśmy ten czas realizować może inaczej,
by przygotować się jak najlepiej na wielki dzień Paschy Pana.
Przychodzi nam jednak przeżywać obecne dni w warunkach,
jakich nasze pokolenie nigdy nie doświadczyło. Nad światem zawisło widmo pandemii,
której powagę i śmiertelne niebezpieczeństwo poznajemy z dnia na dzień coraz wyraźniej.

Nie wiemy, co nam przyniosą nadchodzące dni, ale wiemy, że jedno jest pewne:
wszystko
jest w rękach Boga. On jeden jest Panem życia i śmierci. Od Niego zależy los każdego człowieka
i społeczeństw. Dlatego wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami w wierze, rozproszonymi po okręgu ziemi,
zanosimy błagalne wołanie: «Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami».

Mobilizujemy dzisiaj nasze siły, korzystamy z wiedzy, budzimy w sobie poczucie braterstwa
z innymi i odpowiedzialności za nich. Chcemy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy,
by zminimalizować skutki epidemii i pomyślnie przetrwać trudny czas.

Kościół, który zawsze stawia na pierwszym miejscu prawdziwe dobro człowieka,
wzywa nas dzisiaj do solidarności w walce z epidemią.
Dla większości z nas polegać będzie ona przede wszystkim na bezwzględnym podporządkowaniu się
zarządzeniom kierujących życiem narodu.

Zapewne wszyscy znają już postanowienia Pana Premiera, Ministra Zdrowia
i zespołu koordynującego do walki z zaistniałą sytuacją, a także decyzje Biskupów,
dostosowujące życie Obywateli w tym Wspólnot parafialnych do rozporządzeń władzy.

Jako proboszcz - odpowiedzialny za parafię
- proszę Was gorąco Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii
do bezwzględnego przestrzegania tych zaleceń
i nielekceważenia wszelkich postanowień.

Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz mając na uwadze dobro duchowe wiernych
Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski,
niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2
Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar,
podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym,
którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
pracownikom służby zdrowia.

Ksiądz Kardynał prosi wiernych o skorzystanie
z dyspensy oraz zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej
za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Podczas sprawowanej liturgii mszalnej w świątyni,
prosimy o zachowanie niektórych wskazań,
dających zabezpieczenie przed możliwością zakażenia:

a. zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę  (na lewą,  a prawą przyjmujemy), prosimy, by w ten sposób udzieloną Komunię spożyć przy  kapłanie. Jest to równie godna forma czci,  a daje jednocześnine pewien komfort bezpieczeństwa dla osob pozostałych, także dla udzielających Komunię św.  Dla osób, które pragną przyjąć Eucharystię w tradycyjny sposób będzie także wyznaczony kapłan,

b. znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy wobec najbliżej stojących, bez podawania rąk,

c. cześć Krzyżowi należy oddawać przez  głęboki ukłon, bez kontaktu bezpośredniego.

Poza tym:

a. w konfesjonałach nałożone są folie ochronne na kratki,

b. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

c. kapłani przed rozpoczęciem liturgii (i po jej zakończeniu) zobowiązani są do dokładnego mycia rąk, korzystania z płynów odkażających i kierowania się zasadami higieny.

Jednocześnie:

 1. Zostają zawieszone wszystkie nabożeństwa sprawowane wspólnie: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Prosimy serdecznie o ich gorliwe odmawianie w gronie rodzinnym.

 2. Odwołujemy wizyty u chorych z wyjątkiem osób zagrożonych ciężką chorobą lub śmiercią.

 3. Odwołujemy rekolekcje wielkopostne i wszystkie spotkania grup oraz wspólnot parafialnych.

 4. Msze święte w naszej parafii w niedzielę i dni powszednie odprawiane będą według dotychczasowego porządku - z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie tego zobowiązania.

 5. Zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

 6. Zwracamy się do Wszystkich Parafian z apelem o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom, które są do nas kierowane w tych dniach przez władze państwowe i kościelne, w duchu roztropności i troski o dobro wspólne. Od tego w jaki sposób będziemy postępować zależeć będzie czy Święta Wielkanocne spędzimy w kwarantannie czy też świętując w kościele i w naszych domach.

W Ewangelii na III niedzielę Wielkiego Postu słyszymy o niezwykłym spotkaniu Pana Jezusa
z Samarytanką przy studni Jakuba. Niech i nasze spotkanie z Chrystusem, dzisiaj i w najbliższych dniach,
będzie
podobne do tamtego: spotkanie osobiste, a nie w wielkim tłumie.
Poczujemy jeszcze mocniej, że dla Zbawiciela każdy z nas - nawet z tak poplątanym życiem,
jak życie tamtej kobiety - jest ważny. Każdemu Jezus chce otworzyć źródło
tryskające ku życiu wiecznemu, byśmy ze świata niespełnionych pragnień przeszli kiedyś do życia
w obfitości szczęścia.

Zjednoczmy nasze serca i bądźmy umocnieni łaską Ducha Świętego w naszej Wspólnocie.II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.03.2020.

 1. Przypominamy, że Droga Krzyżowa w naszym kościele odprawiana jest w każdy piątek o godz. 17.00 i 19.30. Natomiast nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17.00. Do udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach serdecznie zachęcamy.

 2. Zapraszamy do Arki na spotkanie wspólnoty młodzieżowej w dniu dzisiejszym o godz. 19:00. Tematem spotkania będzie: "Jak dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu?".

 3. Od jutra tj. od 9 marca do 11 marca włącznie będą trwały - w ramach zajęć szkolnych - rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkół Podstawowych.

 4. W najbliższą sobotę tj. 14 marca kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Prosimy o przekazanie tej informacji rodzinom i bezpośrednio zainteresowanym.

 5. Wszystkich pragnących poznawać Boga objawiającego się w swoim Słowie i poszerzać swoja wiedzę biblijną zapraszamy na rozpoczynające się w naszej wspólnocie parafialnej wykłady biblijne. Tematem tegorocznych wykładów będzie Ewangelia wg św. Marka. Wykłady poprowadzi ks. dr Marek Pawlak razem ze Wspólnotą Rodzinnego Świętowania Niedzieli. Pierwsze spotkanie odbędzie się za tydzień, w niedzielę 15 marca, o godz. 19.00 w Domu Parafialnym " Arka" - WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.

 6. Zapraszamy na kolejny Wieczór dla kobiet pt. Kobiety w Ewangeliach - 14 marca w godz. 17.00-20.30 domu parafialnym. W trakcie spotkanie odbędzie się wykład, dyskusja, modlitwa, kolacja. Wstęp wolny, ale warunkiem uczestnictwa są zapisy pod nr tel. podanym na ulotce znajdującej się na stoliku z prasą - WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.

 7. Informujemy, że  w naszej w parafii od 31 marca rozpocznie się kurs przedmałżeński. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o przybycie na spotkanie 31 marca br. (wtorek) na godz. 19.00 do domu parafialnego ARKA.

 8. Każdy kto chciałby wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego proszony jest o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej celem dokonania zapisu na karty wstępu na uroczystą beatyfikację 7 czerwca 2020 w Warszawie. Niniejsze zapisy w parafii będziemy prowadzić do dnia 20 marca 2020 roku.

 9. Rozpoczęliśmy remont schodów na chór kościelny. Jak widać po rozebranych schodach i materiale z rozbiórki, remont był bardzo konieczny. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 10. Polecamy modlitwie zmarłych: śp. Mariannę Gęsiejewską, śp. Jana Witkowskiego, śp. Wiesława Pieniek. "Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…"I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.03.2020.

 1. Dzisiejsza niedziela to niedziela miesięcznej adoracji. Jednak ze względu na nabożeństwo Gorzkie Żale nie będzie już wystawienia po Mszy św. o 11.30. Zapraszamy na nabożeństwo wielkopostne na godz. 17.00.

 2. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Jest to dla nas czas duchowej przemiany. Przypominamy, że Droga Krzyżowa w naszym kościele odprawiana jest w każdy piątek o godz. 17.00 i 19.30. Natomiast nabożeństwo Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17.00. Do udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach serdecznie zachęcamy.

 3. Jutro o godz. 19.00 w kościele spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do sakramentu Pierwszej Komunii św.

 4. Wspólnota Kół  Żywego Różańca serdecznie zaprasza wszystkich członków na spotkanie Wspólnoty Różańcowej, które odbędzie się w środę 4 marca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym ARKA. Mile widziane osoby, które  pragną wstąpić do Wspólnoty.

 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Z tej racji we czwartek Wspólnota Kół Żywego Różańca zaprasza na Mszę świętą o godz. 18.00 sprawowaną w intencji Jej członków i Rodzin. Natomiast po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna za naszą Ojczyznę, nasze rodziny i kapłanów. Adoracja zakończy się apelem o godz. 21.00.

 6. W pierwszy piątek spowiedź pół godziny przed Mszą św. Natomiast w pierwszą sobotę Wspólnota modlitewna zaprasza po Mszy św. porannej na rozważania różańcowe.

 7. Informujemy, że w naszej parafii od 31 marca rozpocznie się kurs przedmałżeński. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o przybycie na spotkanie 31 marca br. (wtorek) na godz. 19.00 do domu parafialnego ARKA. Kurs koordynuje Ks. Tomasz Paśko.

 8. Z racji dnia skupienia dla wszystkich wikariuszy naszej Archidiecezji jakie będzie miało miejsce w pierwszą sobotę miesiąca marca, kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w drugą sobotę miesiąca tj. 14 marca. Prosimy o przekazanie tej informacji rodzinom i bezpośrednio zainteresowanym.

 9. Zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty młodzieżowej w niedzielę - 8 marca o godz. 19:00. Tematem spotkania będzie: "Jak dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu?".

 10. Zapraszamy Rodziców ministrantów naszej parafii na spotkanie w środę - 11 marca o godz. 19:00 w domu parafialnym "Arka". Obecność zainteresowanych obowiązkowa.

 11. Wspólnota Kół Żywego Różańca zaprasza  na wspólne wyjście do kina Luna na film: "Najświętsze Serce". Piękny fabularny film o czci i kulce Najświętszego Serca Pana Jezusa. Seans 3 marca br. o godz. 18.30. Cena biletu 10 zł. Możliwość nabycia biletów i bliższe informacje u Pani Teresy, która oczekuje pod chórem.

 12. Każdy, kto chciałby wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego proszony jest o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej celem dokonania zapisu na karty wstępu na uroczystą beatyfikację 7 czerwca 2020 w Warszawie. Niniejsze zapisy w parafii będziemy prowadzić do dnia 20 marca 2020 roku.

 13. Informujemy, że wielkopostne rekolekcje szkolne dla dzieci ze szkół podstawowych będą miały miejsce w naszej parafii w dniach od 9 do 11 marca.

 14. Rekolekcje parafialne dla dorosłych rozpoczną się w piątą niedzielę Wielkiego Postu (29 marca) i potrwają do środy (1 kwietnia) włącznie.

 15. Pragniemy poinformować, że od czwartku (5 marca) rozpoczniemy bardzo konieczny remont schodów na chór kościelny. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 16. Polecamy modlitwie zmarłych: śp. Janinę Łuczak, śp. Alicję Łuczak, śp. Joannę Mrugalską. "Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…"

PODZIĘKOWANIA DLA KS. MICHAŁA PŁOSZAJSKIEGO

W związku z objęciem nowych obowiązków kapelana Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wyrażamy serdeczne podziękowania
Ks. dr Michałowi Płoszajskiemu za Jego dotychczasową posługę duszpasterską
w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Starych Babicach,
życząc błogosławieństwa Bożego na nowym odcinku służby Panu Bogu i Ludziom.
Zapewniamy o modlitewnej wdzięczności i pamięci - kapłani i parafianie.

  © 2009-2020 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color