WIELKI PIĄTEK 2018 R.

STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ


W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek na sprawowaniu męki i śmierci Pana Naszego, Jezusa Chrystusa.

Świątynia pozbawiona jest wszelkich ozdób.
Odkryty ołtarz przypomina nam, że Kościół nie sprawuje dzisiaj Mszy św.
Dlatego w Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana.
Po niej nastąpi uroczysta adoracja Krzyża Naszego Zbawiciela.
Na koniec Komunia święta, którą przyjmiemy z konsekrowanych Hostii podczas wczorajszej Wieczerzy Pańskiej.
Liturgię zakończymy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do grobu,
adorując Go dzisiaj i przez cały jutrzejszy dzień, aż do Wigilii Paschalnej.

Po procesji wejścia Kapłan w ornacie koloru czerwonego, oznaczającego mękę Chrystusa,
podejdzie do stopni ołtarza i padnie na twarz. Oznacza to nasze upokorzenie się wobec śmierci krzyżowej Jezusa,
której przyczyną są nasze grzechy, ale również oznacza to ból i smutek całego Kościoła.
W tym czasie każdy z nas klęcząc, będzie modlił się o miłosierdzie dla siebie i najbliższych.
Liturgia rozpocznie się w ciszy wypełnionej naszą żarliwą modlitwą.

Usłyszymy proroctwo Izajasza, który na siedem wieków przed męką Jezusa szczegółowo ją zapowiada.
To Jezus jest tym Sługą, który sam oddaje swoje życie za życie świata.
On dźwiga ciężary grzechów ludzkości, by je przybić do krzyża.
W ten sposób droga krzyża nie jest ślepa ale prowadząca do chwały nieba.

Drugie czytanie ukazuje Chrystusa jako prawdziwą Ofiarę i wiecznego Kapłana.
On usprawiedliwił każdego człowieka. Daje udział w tym zbawieniu tym, którzy Go słuchają.
Zbliżamy się zatem z ufnością do tronu łaski, którym jest zwycięski Krzyż Zbawiciela.

Usłyszymy opis męki Pana Jezusa, którą relacjonuje św. Jan.
Patrzy na zbawcze wydarzenia oczyma dojrzałej wiary.
Chciejmy zobaczyć i doświadczyć Jezusa Kapłana, Mesjasza, Syna Bożego i Światłość Świata.
Wreszcie przebite Boże Serce, jako zdrój miłosierdzia, które nie chce nas osądzić ale zbawić.

Dzisiejsza modlitwa powszechna ma szczególny charakter i jest rozbudowana.
Będziemy prosili Boga, by zbawienie, które wysłużył Jezus na krzyżu, było przyjęte przez każdego.
Obejmiemy intencje Kościoła, papieża, duchowieństwa, katechumenów, rządzących państwami,
wyznawców różnych religii, niewierzących oraz wszystkich strapionych i cierpiących.

Po każdym wezwaniu będzie chwila ciszy przeznaczona na naszą modlitwę.
Polecajmy wtedy konkretne osoby i sprawy Panu Bogu. Następnie celebrans wypowie modlitwę w naszym imieniu.
Każdorazowe "Amen" niech będzie świadomym włączeniem się w tę modlitwę. Powstańmy.

Rozpoczynamy centralny moment dzisiejszej liturgii - adorację Krzyża.
Krzyż jest znakiem zwycięstwa, z którego płynie mądrość i wiara. Na nim zawisło zbawienie nasze i całego świata.

Kapłan trzykrotnie ukaże nam krzyż wypowiadając antyfonę. Wszyscy będziemy na nią odpowiadać:
"Pójdźmy z pokłonem" i klękając, w ciszy oddamy cześć Zbawicielowi.
Następnie podchodząc do Krzyża ucałujemy go. Najpierw podejdzie celebrans, potem kapłani,
lektorzy, ministranci, bielanki i wszyscy wierni.
Podchodzimy w dwóch rzędach główną nawą, a powracać nawami bocznymi.
Za adorację i ucałowanie Krzyża można uzyskać odpust zupełny.
Złożone ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Od Krzyża Kościół prowadzi nas do Komunii św.
Ukazuje nam przez to, że istnieje ścisły związek między Ofiarą na Krzyżu, a Eucharystią.
Jesteśmy na uczcie Baranka, który daje się nam cały. To jest Jego Ciało, to jest Jego Krew, na pokarm dla nas.
Kapłan ukazuje nam już nie drzewo krzyża, ale uwielbionego i zwycięskiego Jezusa.
Karmiąc się Nim, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Zbliżmy się więc z wiarą do Niego.
Tak jak wczoraj, podchodzimy procesyjnie, przyklękając przed przyjęciem Komunii św.

Na zakończenie liturgii przeniesiemy Jezusa Eucharystycznego do grobu.
Nasza uwaga skupia się właśnie na Nim. Chociaż jest to grób, to przenika go żywa obecność Boga.
Trwajmy z Jezusem umęczonym, ukrzyżowanym i pogrzebanym.
Dlatego dziś i jutro przed krzyżem przyklękamy.

Adoracja Jezusa w grobie do godz. 22.00.
Jutro rozpoczniemy jutrznią o godz. 7.30 i adoracją trwającą do Wigilii Paschalnej o godz. 19.00,
na którą przynosimy świece. Błogosławieństwo pokarmów w świątyni od godz. 8.00 do 16.00.

fot. Michał Starnowski i Adam Klimek


STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ
  statystyka

© 2009-2018 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color