WIELKI CZWARTEK 2020 R.

STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ


WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

09.04.2020. GODZ. 18.00 - KORONAWIRUS

Dzisiejszym dniem, tj. 9 kwietnia 2020 roku rozpoczęliśmy najważniejsze trzy dni okresu liturgicznego w Kościele.
Trzy dni z Chrystusem ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym.
Są one przeżywane jako jedno wydarzenie zbawcze, jako jedna tajemnica paschalna.
Jest ona przecież fundamentem życia Kościoła i każdego chrześcijanina, każdej chrześcijańskiej rodziny.
Tajemnica ta zaprasza każdego z nas do osobistego przeżywania wydarzeń zbawczych,
a tym samym do przejścia ze śmierci do nowego życia.

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia,
które mówią, że we Mszy św. i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób oraz celebrans
i posługujący (w minimalnej liczbie), Wielki Czwartek - Msza św. Krzyżma została odprawiona o godz. 18:00
bez udziału ludu i duchowieństwa. Nasza Wspólnota zapewniła transmisję on-line,
dzięki której było można łączyć się duchowo z całą wspólnotą parafialną.

W tym roku Msza św. Wieczerzy Pańskiej odbyła się bez obmycia nóg,
pominięto też procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości, a Najświętszy Sakrament pozostał w tabernakulum.

fot. Michał Starnowski


STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ
  statystyka

© 2009-2020 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color