W ROCZNICĘ ŚMIERCI WÓJTA GMINY

STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ


8 marca 2015 roku minęła 20-ta rocznica śmierci śp. Stanisława Zająca - Wójta Gminy Stare Babice w latach 1990-1995.

W tej intencji o godz. 11.30  w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach
została odprawiona Msza święta 
w której uczestniczyli: rodzina i znajomi zmarłego oraz Władze Samorządowe
szczebla powiatowego i gminnego. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych, które wystawiły:
Gmina Stare Babice, Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
oraz Ochotnicze Straże Pożarne ze Starych Babic i Borzęcina Dużego.
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Grzegorz Kozicki - Proboszcz Parafii Babice.

Fot. Adam Klimek


Stanisław Zając - Wójt Gminy Stare Babice w latach 1990-1995.
Był działaczem w Związku Ogrodniczym i Banku Ogrodniczym, a także współzałożycielem  NSZZ RI „S” w Babicach.
Działał w Komitecie Obywatelskim "Solidarni". W pierwszych wyborach samorządowych w 1990r.
był przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej.

Stach, tak go nazywali koledzy, posiadał silną osobowość, był odważny i zdecydowany w swoim działaniu.
Szczery i otwarty działacz, współpracownik, człowiek znający potrzeby  mieszkańców gminy.
Mieszkał z żoną i synem w Zielonkach Parceli, gdzie pracował we własnym gospodarstwie rolno-ogrodniczym.

Posiadał wyróżniające cechy przywódcze. W 1990 roku  został  wójtem Gminy Stare Babice
- nowego rodzącego się dopiero samorządu. Urząd ten sprawował z wielką pasją i werwą.
Świetnie zarządzał i kierował gminą, dużo wymagał od podległych mu pracowników, ale jeszcze więcej od siebie.

Dzięki  własnej inicjatywie  i odważnemu podejmowaniu wyzwań, stworzył wizje przyszłości gminy,
opracowując kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  i plan gospodarki wodno-ściekowej.
Ostatnie pięć lat swojego życia poświęcił pracy w samorządzie swojej  gminy,  realizował cele osiągając znakomite rezultaty:
zgazyfikował gminę, rozbudował sieć wodociągów, wybudował nową szkołę podstawową w Borzęcinie Dużym,
rozbudował budynek biurowy Urzędu Gminy w St. Babicach, rozpoczął budowę ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym
oraz budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Starych Babicach.

Mimo, że od dnia śmierci Stanisława Zająca  minęło 20 lat, to pamięć o nim jest ciągle żywa,
ponieważ był człowiekiem wyjątkowym, szanowanym i lubianym. Ci którzy go znali i podziwiali, 
zapamiętali  jako człowieka energicznego, zdecydowanego i  stanowczego w swoim działaniu,
a  jednocześnie posiadającego na co dzień  niezwykłą pogodę ducha i  poczucie humoru.
W kontaktach międzyludzkich był bardzo bezpośredni i otwarty.
Zostawił po sobie niepowtarzalne wspomnienia, do których chętnie wszyscy powracają.

Stanisław Zając zmarł 8 marca 1995 roku. Funkcję wójta pełnił  przez 5 lat.
Dowodem wdzięczności pamięci i szacunku dla niego,  w pierwszą  rocznice śmierci, odsłonięto tablice pamiątkową
z jego wizerunkiem w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy, którą nadano jego imieniem.
Jego postać, osobowość jest i pozostanie w sercach żywych.

tekst wspomnieniowy i zdjęcie Stanisława Zająca
pochodzi ze strony internetowej Gminy Stare Babice


STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ
  statystyka

© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color