KORONAWIRUS - KOMUNIKAT

STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ


KORONAWIRUS - KOMUNIKAT

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Wspólnoty!

To już trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Planowaliśmy ten czas realizować może inaczej,
by przygotować się jak najlepiej na wielki dzień Paschy Pana. Przychodzi nam jednak przeżywać obecne dni w warunkach,
jakich nasze pokolenie nigdy nie doświadczyło. Nad światem zawisło widmo pandemii,
której powagę i śmiertelne niebezpieczeństwo poznajemy z dnia na dzień coraz wyraźniej.

Nie wiemy, co nam przyniosą nadchodzące dni, ale wiemy, że jedno jest pewne: wszystko jest w rękach Boga.
On jeden jest Panem życia i śmierci. Od Niego zależy los każdego człowieka i społeczeństw.
Dlatego wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami w wierze, rozproszonymi po okręgu ziemi, zanosimy błagalne wołanie:
«Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami».

Mobilizujemy dzisiaj nasze siły, korzystamy z wiedzy, budzimy w sobie poczucie braterstwa z innymi i odpowiedzialności za nich.
Chcemy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, by zminimalizować skutki epidemii i pomyślnie przetrwać trudny czas.

Kościół, który zawsze stawia na pierwszym miejscu prawdziwe dobro człowieka,
wzywa nas dzisiaj do solidarności w walce z epidemią. Dla większości z nas polegać będzie ona przede wszystkim
na bezwzględnym podporządkowaniu się zarządzeniom kierujących życiem narodu.

Zapewne wszyscy znają już postanowienia Pana Premiera, Ministra Zdrowia i zespołu koordynującego
do walki z zaistniałą sytuacją, a także decyzje Biskupów, dostosowujące życie Obywateli w tym Wspólnot parafialnych
do rozporządzeń władzy.

Jako proboszcz - odpowiedzialny za parafię - proszę Was gorąco Drodzy Parafianie
i Sympatycy naszej parafii do bezwzględnego przestrzegania tych zaleceń
i nielekceważenia wszelkich postanowień.

Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej
oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia,
zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
osobom, które czują obawę przed zarażeniem, pracownikom służby zdrowia.

Ksiądz Kardynał prosi wiernych o skorzystanie z dyspensy oraz zachęca do uczestnictwa
w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Podczas sprawowanej liturgii mszalnej w świątyni, prosimy o zachowanie niektórych wskazań,
dających zabezpieczenie przed możliwością zakażenia:

a. zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę  (na lewą,  a prawą przyjmujemy), prosimy, by w ten sposób udzieloną Komunię spożyć przy  kapłanie. Jest to równie godna forma czci,  a daje jednocześnine pewien komfort bezpieczeństwa dla osob pozostałych, także dla udzielających Komunię św.  Dla osób, które pragną przyjąć Eucharystię w tradycyjny sposób będzie także wyznaczony kapłan,

b. znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy wobec najbliżej stojących, bez podawania rąk,

c. cześć Krzyżowi należy oddawać przez  głęboki ukłon, bez kontaktu bezpośredniego.

Poza tym:

a. w konfesjonałach nałożone są folie ochronne na kratki,

b. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

c. kapłani przed rozpoczęciem liturgii (i po jej zakończeniu) zobowiązani są do dokładnego mycia rąk, korzystania z płynów odkażających i kierowania się zasadami higieny.

Jednocześnie:

  1. Zostają zawieszone wszystkie nabożeństwa sprawowane wspólnie: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Prosimy serdecznie o ich gorliwe odmawianie w gronie rodzinnym.

  2. Odwołujemy wizyty u chorych z wyjątkiem osób zagrożonych ciężką chorobą lub śmiercią.

  3. Odwołujemy rekolekcje wielkopostne i wszystkie spotkania grup oraz wspólnot parafialnych.

  4. Msze święte w naszej parafii w niedzielę i dni powszednie odprawiane będą według dotychczasowego porządku - z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie tego zobowiązania.

  5. Zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

  6. Zwracamy się do Wszystkich Parafian z apelem o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom, które są do nas kierowane w tych dniach przez władze państwowe i kościelne, w duchu roztropności i troski o dobro wspólne. Od tego w jaki sposób będziemy postępować zależeć będzie czy Święta Wielkanocne spędzimy w kwarantannie czy też świętując w kościele i w naszych domach.

W Ewangelii na III niedzielę Wielkiego Postu słyszymy o niezwykłym spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba.
Niech i nasze spotkanie z Chrystusem, dzisiaj i w najbliższych dniach, będzie
podobne do tamtego:
spotkanie osobiste, a nie w wielkim tłumie. Poczujemy jeszcze mocniej, że dla Zbawiciela każdy z nas
- nawet z tak poplątanym życiem, jak życie tamtej kobiety - jest ważny.
Każdemu Jezus chce otworzyć źródło tryskające ku życiu wiecznemu,
byśmy ze świata niespełnionych pragnień przeszli kiedyś do życia w obfitości szczęścia.

Zjednoczmy nasze serca i bądźmy umocnieni łaską Ducha Świętego w naszej Wspólnocie.


Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

z dnia 13 marca 2020 roku.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca,
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej
następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

3. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

4. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

5. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

Kazimierz Kardynał Nycz - Arcybiskup Metropolita WarszawskiSTRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ
  statystyka

© 2009-2020 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color