DOROCZNA ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU

STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ


W dniach 2, 3, 4 stycznia 2015 roku w babickim kościele
odprawiane było nabożeństwo dorocznej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W  piątek i sobotę Msze św. były odprawiane o godz. 7.30, 9.30 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 wierni mogli wziąć udział
w wystawieniu Najświętszego Sakramentu i prywatnej adoracji do godz. 17.45.

O  godz. 15.00 odprawiana była Koronka do Miłosierdzia Bożego, w której wzięły udział
m. in. Panie z Kółek Żywego Różańca, członkowie Akcji Katolickiej, Kościoła Domowego
oraz młodzież, bielanki, ministranci i wszyscy wierni.

Trzeciego dnia, tj w niedzielę 4 stycznia 2014 roku po każdej Mszy św.
wierni mieli możliwość wziąć udział w indywidualnej adoracji.
Podobnie jak w dwóch poprzednich dniach, o godz. 15.00 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Wszystkie nauki podczas tego tzw. Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa
wygłaszał Ks. Jan Latoń SAC - Pallotyn z pobliskiego Ołtarzewa (Ożarowa Maz.).

Michał Starnowski
fot. Adam Klimek i Michał Starnowski


STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ
  statystyka

© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color