MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


ZEBRANIE
STRUKTUR POWIATOWYCH HDK-PCK

18 listopada 2011 roku o godz. 18.00 z inicjatywy Włodzimierza Żabki - Prezesa Zarządu Rejonowego PCK
w Błoniu,  w siedzibie HDK-PCK „Strażak” w Błoniu, przy ul. Piłsudskiego 2/4
odbyło się zebranie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
Klubów HDK-PCK, które funkcjonują na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

I tak HDK-PCK „CZERWONY PŁOMYK” w Lesznie reprezentowali: Michał Piotrowski i Edward Grzegorek,
HDK-PCK „MAKSYMILIAN” w Kampinosie reprezentował Ryszard Zdanowski,
HDK-PCK w Łomiankach reprezentowali: Jan Grądzki i Wojciech Próba;
HDK-PCK „STRAŻAK” w Błoniu reprezentowali: Piotr Jakub Pniewski i Czesław Cieślak,
HDK-PCK „DONUM VITEA” w Ożarowie Maz. reprezentował: Lech Toruszewski,
a MK HDK-PCK „FLORIAN” (Stare Babice-Izabelin) reprezentowali: Michał Starnowski i Marek Wilczyński.


na zdjęciu od lewej: Michał Starnowski, Ryszard Zdanowski, Wojciech Próba, Marek Wilczyński, Włodzimierz Żabka,
Jan Grądzki, Michał Piotrowski, Edward Grzegorek

Prowadzący zebranie Włodzimierz Żabka przekazał pisemne informacje i druki dot. HDK
oraz poinformował zebranych o fakcie, iż 20 września 2011 roku nastąpiła zmiana Statutu PCK.
Najważniejszą zmianą, jaką wprowadził nowy Statut jest skrócenie kadencji dotychczasowych
struktur podstawowych. I tak do dnia 31 grudnia 2011 roku wszystkie kluby muszą przeprowadzić
zjazdy gminne, w trakcie których muszą wybrać nowe władze HDK-PCK.
Nowe Zarządy klubów mają być pięcioosobowe (do pięciu członków Zarządu),
zaś Komisje Rewizyjne powinny być trzyosobowe (do trzech członków).
Każdy z Zarządów musi wybrać dwóch delegatów na Zjazd Rejonowy (Powiatowy),
który zgodnie ze Statutem powinien odbyć się do końca lutego 2012 roku.

Włodzmierz Żabka przypomniał również o przesłaniu sprawozdań za IV kwartał 2012 roku
i o organizowaniu akcji krwiodawstwa. W trakcie zebrania Prezes Rejonowy zaprosił zebranych
na Pielgrzymkę do Niepokalanowa, która odbędzie się 8 grudnia br.
oraz do Kościoła pw. Narodzenia Pańskiego w Błoniu przy ul. Powstańców 8, gdzie 11 grudnia br.
podczas Uroczystej Mszy Świętej zostaną zainstalowane Relikwie Św. Maksymiliana Kolbe.
Prezes przekazał również dane kontaktowe Kapelana Krajowego HDK-PCK
– płk. ks. Kanonika Zenona Surmy (602-808-606) i przypomniał, że w wymienionym powyżej kościele
w Błoniu w każdy II czwartek miesiąca odbywają się Msze Święte w intencji krwiodawców.

W dalszej części Zebrania w wolnych wnioskach omówiono przeprowadzanie i terminarz Akcji Krwiodawstwa
w 2012 roku. Postulowano, aby terminarz poszczególnych akcji w gminach nie pokrywał się z innymi.
Prezesi Klubów przekazali wstępne terminy akcji zaplanowanych na 2012 rok.
Poruszanym w tej części zebrania tematem była również możliwość finansowania i wspomagania
działalności klubów. Prezesi poszczególnych Klubów podzielili się z innymi swoimi doświadczeniami.

fot. i słowo pisane: Michał Starnowski


www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2014 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color