MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


JESIENNA AKCJA W LATCHORZEWIE

Szósta, a zarazem ostatnia w tym roku Akcja Krwiodawstwa,
która została zorganizowana przez Nasz Klub odbyła się 25 listopada 2012 roku.
Czerwony ambulans tym razem stanął przy markecie "LIDL" w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej 214.

Tak oto udało nam się uczcić Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,
które przypadają w dniach 22-26 listopada.

Na Nasze hasło odpowiedziały 42 osoby, które oddali łącznie 18,900 ml. krwi.
[chętnych było więcej (49), niestety z różnych przyczyn nie mogły one oddać w tym dniu krwi.]

Ładna, jak na tą porę aura, zachmurzone, ale nie deszczowe niebo oraz ogrzewany namiot pneumatyczny
użyczony przez borzęcińskich strażaków sprawiły, że listopadową akcję wspominać będziemy dobrze.
Wprawdzie stoły, gdzie wypełniano ankiety stały na dworze, ale tłoczone dmuchawą do namiotu ciepło
wydostawał się przez namiotowe otwory i grzało plecach tych, którzy przyszli oddać swoją krew.

Serdecznie podziękowania składamy Strażakom ze Starych Babic i Borzęcina Dużego,
oraz Urzędowi Gminy Stare Babice za wsparcie medialne.
Jak zawsze dziękujemy również Księżom ze wszystkich Parafii (z obydwu gmin)
oraz innym, bez których Nasza babicka akcja nie mogłaby się odbyć.

          

Już niedługo na naszej stronie zamieścimy informację o zaplanowanych akcjach na nowy, 2013 rok.
oraz kilka słów, które podsumują Naszą działalność.

Ruszajcie z Nami ratować ludzie życie i nie zapominajcie o Nas.
Można Nas znaleźć nas na łamach lokalnej prasy, albo na facebooku.

fot. Michał Starnowski


Zarząd Klubu zwraca się w tym miejscu również z gorącą prośbą o wsparcie finansowe,
które pozwoli rozwijać działalność statutową stowarzyszenia. Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa
zawsze łączy się z poniesieniem kosztów, na których pokrycie niestety Zarząd środków nie ma.
Wprawdzie ustalono wysokość składek członkowskich, ale jest to niewielka kwota w stosunku do potrzeb.
Jeżeli ktoś z Was miałby życzenie, to podajemy numer konta:
74 1020 1055 0000 9802 0147 7686 z dopiskiem MK HDK PCK FLORIAN.

słowo pisane: Michał Starnowski


www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2014 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color