MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


ZBIÓRKA KRWI I SZPIKU KOSTNEGO

W niedzielę, 16 czerwca 2013 roku na parkingu przy Urzędzie Gminy w Izabelinie
odbyła się kolejna w tym roku Akcja Krwiodawstwa, którą zorganizowali
członkowie Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi "Florian".
I w sumie można byłoby na tej skromnej informacji artykuł ten zakończyć, gdyby nie fakt,
że izabelińska akcja znacznie różniła się od tych poprzednich.

Ale pod początku. Akcję zaplanowano od 9.00 do 13.00, ale tuż przed godz. 8.00
do organizatorów dotarła wieść, że oddelegowany do Izabelina czerwony ambulans zepsuł się,
a innych wolnych, które mogłyby przyjechać w zastępstwie w tym dniu nie ma i nie będzie.
Jedyną alternatywą, którą wysunięto było… przeprowadzenie akcji stacjonarnej, czyli akcji,
która odbyłaby się w jednym z wytypowanych do tego budynków.
W sumie Centrum Kultury w Izabelinie jest miejscem do tego odpowiednim,
ale niestety w tym samym czasie wewnątrz odbywały się tam XV Izabelińskie Spotkania z Książką.
Na szczęście z odsieczą przybyli izabelińscy Strażacy, którzy "alarmowo" w swojej remizie przy ul. Matejki 33
przygotowali jedno z dwóch swoich pomieszczeń świetlicowych.
I tak oto o godz. 9.00 "Ekipa z Saskiej" rozłożyła polowe siedzenia
oraz pozostałe elementy wyposażenia medyczno-biurowego w izabelińskiej strażnicy i rozpoczął się pobór krwi.

Pozostała jeszcze sprawa niemniej ważna, bo na gminnym parkingu przy 3-go maja 42
pozostał strażacki samochód z OSP Laski i kuchnia polowa z wyśmienitą grochówką ufundowaną
przez firmę TOBŁYSK S.C. Wywóz Nieczystości Tadeusz i Krystyna Nowik, Dariusz Kowalik z Izabelina
oraz przede wszystkim biały namiot, w którym po raz pierwszy „FLORIAN” wraz z Fundacją DKMS
i Centrum Medycznym "ARNICA" ze Starych Babic (ul. Rynek 10)
zorganizował akcję rejestracji dawców szpiku kostnego.
Pod namiotem Panie z CM Arnica miały czuwać nad prawidłowym i sterylnym
pobieraniem wymazów z policzków (jest to jedna z dwóch metod poboru).
Nadmienić należy, że przy okazji można było zapoznać się również z ofertą medyczną
tej babickiej, nowej przychodni.

Ostatecznie zdecydowano, że połączona akcja (krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku kostnego)
odbywać się będzie dwutorowo, zaś dawców, którzy zjawią się na gminnym parkingu kierować będzie się
do siedziby OSP, oddalonej od Urzędu o zaledwie 300 metrów.

I tak dzięki zaangażowaniu organizatorów i osób współuczestniczących, obydwie akcje do samego końca,
czyli do godz. 13.00, przebiegały nader sprawnie. Do strażnicy OSP, gdzie trwał pobór krwi zgłosiło się 30 osób,
z czego 21 oddało krew (prawie 10 litrów), zaś do białego namiotu na urzędowym parkingu przybyło 19 osób,
które zdecydowały się zostać potencjalnymi dawcami szpiku kostnego.


Następna akcja poboru krwi i rejestracji dawców szpiku kostnego odbędzie się na zakończenie wakacji.
Zapamiętajcie i zapiszcie w kalendarzach, notesach i komórkach datę 1 września 2013 roku.
W ostatnie wakacyjne, niedzielne przedpołudnie połączona akcja
odbędzie się na Rynku w Starych Babicach.


Zarząd Klubu zwraca się w tym miejscu również z gorącą prośbą o wsparcie finansowe,
które pozwoli rozwijać działalność statutową stowarzyszenia. Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa
zawsze łączy się z poniesieniem kosztów, na których pokrycie niestety Zarząd środków nie ma.
Wprawdzie ustalono wysokość składek członkowskich, ale jest to niewielka kwota w stosunku do potrzeb.
Jeżeli ktoś z Was miałby życzenie, to podajemy numer konta:
74 1020 1055 0000 9802 0147 7686 z dopiskiem MK HDK PCK FLORIAN.

słowo pisane i zdjęcia: Michał Starnowski


www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2014 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color