MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


AKCJA NA HASŁO "MAREK KŁOS"

10 czerwca 2012 roku na parkingu obok Urzędu Gminy Izabelin
z inicjatywy naszego Międzygminnego Klubu HDK PCK „FLORIAN” w godz. 9.00 - 13.00
 odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Akcja przygotowana została na hasło "Marek Kłos".
Pan Marek, to chory na białaczkę, 49 -letni mieszkaniec Lasek, dlatego też zależało nam,
aby i ta akcja, podobnie jak poprzednie, zakończyła się powodzeniem.
"Ratować ludzie życia", to motto wszystkich krwiodawców,  nic więc dziwnego,
że i tym razem krwiodawcy nie zawiedli i na nasze hasło odpowiedziało 40 osób,
z czego 36 oddało łącznie 16,200 ml tego drogocennego płynu.
Tak oto po raz drugi akcja, która została zorganizowana na terenie Gminy Izabelin zakończyła się sukcesem.

Wśród wielu Krwiodawców, którzy przybyli do Izabelina znaleźli się Policjanci,
w tym I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkom. Robert Stojak.
Nie zabrakło też strażaków OSP z Izabelina, Lasek i Starych Babic oraz mieszkańców.
Dużą grupę stanowili mieszkańcy Lasek oraz rodzina i znajomi Pana Marka.
Na urzędowy parking przybył również współorganizator akcji,
Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski wraz z córką.

Nie sposób w tym miejscu nie wymienić tych, którzy przyczynili się do rozpropagowania tejże akcji
i dopomogli w jej organizacji. Niewątpliwie należy tu wymienić Księży ze wszystkich Parafii (z obydwu gmin),
wspomnianego powyżej Wójta Witolda Malarowskiego i Jego współpracowników
oraz Dyrekcję i pracowników Centrum Kultury Izabelin.
Gorące podziękowania składamy również Starostwu Warszawskiemu Zachodniemu
i Gminie Stare Babice za rozpropagowanie informacji o Naszej akcji,
Strażaczkom i Strażakom z Izabelina i Lasek za przygotowanie wyśmienitej grochówki
oraz innym, bez których Nasza izabelińska akcja nie mogłaby się odbyć.


wśród wielu Krwiodawców, którzy przybyli do Izabelina znaleźli się również Policjanci,
w tym I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkom. Robert Stojak (pierwszy z lewej)


Wójt Gminy Izabelin - Witold Malarowski (z lewej)
i Wiceprezes MK HDK PCK "FLORIAN" Marek Wilczyński


była też grochówka, która przygotowana została przez druhnę i druhów z OSP Izabelin,
a rozdawana była przez członków OSP Laski

fot. Jacek Pokorski & Michał Starnowski


Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w następnej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się
26 sierpnia 2012 roku (niedziela) godz. 9.00 - 13.00 na Rynku w Starych Babicach.


Zarząd Klubu zwraca się w tym miejscu również z gorącą prośbą o wsparcie finansowe,
które pozwoli rozwijać działalność statutową stowarzyszenia. Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa
zawsze łączy się z poniesieniem kosztów, na których pokrycie niestety Zarząd środków nie ma.
Wprawdzie ustalono wysokość składek członkowskich, ale jest to niewielka kwota w stosunku do potrzeb.
Jeżeli ktoś z Was miałby życzenie, to podajemy numer konta:
74 1020 1055 0000 9802 0147 7686 z dopiskiem MK HDK PCK FLORIAN.

słowo pisane: Michał Starnowski


www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2014 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color