MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


AKCJA W BORZĘCINIE DUŻYM

W niedzielę, 12 kwietnia 2015 roku
na parkingu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym
babicko-izabelińscy krwiodawcy oddali ponad 12 litrów krwi.
Będąc na Akcji można było przy okazji przyjrzeć się z bliska nowemu budynkowi strażackiej remizy.

Czerwony ambulans otworzył swe podwoje o godz. 9.00
i sukcesywnie przyjmował Krwiodawców aż do godz. 13.00.

Na krwiodawcze hasło Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN"
odpowiedziało 30 osób, a weryfikacji lekarskiej 28 z Nich oddało ten drogocenny płyn.

Następna Nasza Akcja odbędzie się w 28 czerwca 2015 roku w Izabelinie. Już dziś zapraszamy.

Serdeczne podziękowania składamy
Panu Krzysztofowi Szubie -
właścicielowi borzęcińskiego Baru "Pod Akcją", za wsparcie,
a w szczególności za przygotowanie posiłków dla Ekipy z "Czerwonego Ambulansu".

Dziękujemy Księżom z okolicznych Parafii, Urzędom Gmin (Stare Babice i Izabelin)
i Starostwu Powiatowemu Warszawskiemu Zachodniemu,
jak również Administratorom lokalnych stron internetowych za rozpropagowanie informacji
o Naszej Akcji Krwiodawstwa.

słowo pisane i zdjęcia: Michał Starnowski


www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color