"GONIEC BABICKI" - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY - ZAPRASZAMY DO LEKTURY

  stat4u
HISTORIAPOMYSŁ DORASTAŁ , AŻ W KOŃCU WYDAŁ OWOC

"GONIEC BABICKI", zrodził się jako efekt pomysłu kilku osób,
wyczuwających na niwie naszej małej ojczyzny (gminy) miejsce dla tego typu inicjatywy.

Nie jest to więc twór będący wynikiem działania jakiegoś podmiotu grupowego
o jasno określonych celach samorządowych, czy "politycznych",
wręcz przeciwnie, otwierać ma się na każdą myśl, opinię, komentarz płynący od tych,
którzy zechcą zaistnieć na łamach niniejszego pisma.

Jest też "GONIEC BABICKI" kontynuacją w wymiarze drukowanym
Babickiego Portalika Internetowego www.babice.waw.pl ,
stworzonego i administrowanego od wielu lat przez Michała Starnowskiego.
Portalik ten już na dobre zagościł w wielu domach na terenie naszej gminy,
jako nośnik informacji szybkiej i wizualnie bardzo przystępnej.
Mamy nadzieję, że z "Gońcem" będzie podobnie.
Forma drukowana zapewni dodatkowo szersze spectrum w opisie otaczających
nas zdarzeń oraz rozbuduje treść przekazywanych wiadomości.

       

"GONIEC BABICKI" nie jest w żaden sposób dotowany z zewnątrz,
dlatego gorąco zachęcamy do reklamowania się na naszych łamach i w internecie.
Fundusze zgromadzone z reklam i ogłoszeń pomogą nam pokryć koszty wydruku.
Firmy, jak i osoby fizyczne zachęcamy również do wsparcia finansowego naszej gazety.
Kontakt telefoniczny:
796-920-796HISTORIA, TO MY I NASZE ARTYKUŁY© 2010-2021 " firestarmedia"