AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW BORZĘCINA

Herb miejscowości Stare Babice28 maja 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbyło się zebranie mieszkańców
Borzęcina Dużego i Borzęcina Małego.
Przy stole prezydialnym usiedli organizatorzy: borzęcińscy Radni: Tadeusz Wiśniewski i Krzysztof Szuba,
Sołtysi: Ewa Majkowska i Wojciech Wiśniewski oraz goście: Z-ca Wójta Marcin Zając,
Kierownicy gminnych Referatów i przedstawiciele firmy Eko-Babice.

Na zebraniu poruszano szereg spraw dotyczących jakości życia, z czego dużo czasu poświęcono na sprawy
dotyczące budowanej kanalizacji tj. przedłużających się terminów wykonania robót lub odwrotnie
- nie wprowadzania firm na teren budowy. Na te pytania odpowiadali przedstawiciele GPK "Eko-Babice",
i choć starali się odpowiadać na pytania jak najlepiej, to obiektywnie patrząc nie byli w tym tak "profesjonalni"
jak dotychczasowi przedstawiciele, tj. Pan Ordakowski i reszta, którzy do tej pory pojawiali się na sołeckich zebraniach.
Szczegółowiej został rozwinięty problem i przedłużające się procedury dotyczące ul. Kosmowskiej.
(na dzień dzisiejszy (15.06.2013.) prace w terenie już zostały rozpoczęte.

Mówiono również o stanie dróg, w tym o wiecznych kałużach przy cmentarzu na ul. Warszawskiej (580),
masakrycznym stanie nawierzchni ul. Sobieskiego (718) - tej w stronę Ożarowa Maz. oraz powiatowej ulicy Poprzecznej.

W dalszej części rozmawiano o nowej ustawie śmieciowej, jej niedoskonałościach i niejasnościach w jej wprowadzaniu.
Mówiono też o scaleniach i odrolnieniach oraz procedurach, jakich mieszkańcy muszą dopełnić.
Poruszono też temat kolei szynowej, której ewentualny przebieg planowany jest przez Borzęcin Duży i teren Gminy Stare Babice.

Wiele mówiono o stanie i przepustowości rowów, które podlegają Gminnej Spółce Wodnej "Babice",
- w tych tematach głos zabierał Z-ca Wójta Gminy Stare Babice, a jako, że na zebraniu nie były obecne
(nie były powiadomione) Przewodnicząca i Z-ca Przewodniczącej GSW "Babice" ustalono,
że w sprawie stanu rowów i działalności GSW "Babice" zostanie zorganizowane oddzielne zebranie.

Michał Starnowski - FIRESTARMEDIA


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka