AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW BABIC

Herb miejscowości Stare Babice4 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie mieszkańców Starych Babic i okolic z Władzami Gminy Stare Babice.

Na zebraniu, którego organizatorami byli Sołtys Starych Babic Lucyna Skrzeczkowska wraz z Radą Sołecką
oraz babiccy Radni Katarzyna Gąsowska i Tomasz Szuba obecni byli również wybrani Kierownicy gminnych referatów
oraz przedstawiciel Policji (Dzielnicowy) i Straży Gminnej. Wielu przybyło również mieszkańców.

Zebranie rozpoczęła Sołtys Lucyna Skrzeczkowska, która przywitała mieszkańców i wszystkich tych,
którzy zasiedli przy stole prezydialnym. Sołtys przywitała również Redakcję Gońca Babickiego,
a wspominamy o tym, ponieważ na oficjalnych gminnych zebraniach Redaktorów Gońca zazwyczaj się nie wita :-)


od lewej: Radny Tomasz Szuba i babicki Dzielnicowy asp. Marek Koperski

Po oficjalnym rozpoczęciu mikrofon przejął Radny Tomasz Szuba, który prowadził dalszą część zebrania,
udzielał głosu mieszkańcom i rozpoczynał kolejne bloki tematyczne.

Na pierwszy ogień poszedł temat "O ŚMIECIACH".
Wprowadzanie nowych zasad segregacji i odbioru śmieci od kilku miesięcy budzi wiele emocji.
W związku z powyższym wiele było też indywidualnych zapytań o częstotliwościach wywozów, wielkościach pojemników, itd.
Mieszkańcy zwrócili się też z wnioskiem do Urzędu, aby na gminnej stronie internetowej zamieszczono treść podpisanej umowy
z firmą, która wygrała przetarg. Na zapytanie o wywóz gabarytów, Kierownik ROŚ odpowiedział, że w bieżącym roku
wywóz gabarytów będzie realizowany w II półroczu, zaś w latach następnych w I półroczu.
Nowością będzie też "punkt odbioru odpadów wszelakich" (wyprodukowanych przez Nas nadwyżek, elektroniki lub gabarytów).
Punkt ten będzie zorganizowany na składowisku przy ul. Mizikowskiego w Starych Babicach (droga odchodząca od ul. Kutrzeby).

Następnymi omawianymi tematami były sprawy bezpieczeństwa,
a mianowicie tematy poruszające działalność Straży Gminnej i Policji.
Poruszano więc sprawy dotyczące fotoradarów, niewidocznych w terenie patrolów, niedostatecznej liczby kontroli drogowych
oraz psich odchodów i ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

Tak oto rozmowa płynnie przeszła na tematy związane z drogami i ich jakością.
Poruszano m. in. sprawy ulicy Ożarowskiej, Wieruchowskiej, czyli problemów mieszkańców po budowie kanalizacji
i Izabelińskiej (brak chodników i stanu jezdni)
oraz Pohulanki (stanu jezdni i wykupu gruntów pod chodnik na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza, gdzie chodnika dotąd nie ma).

Poruszano również tematy niekoszonych działek i problemów z wyegzekwowaniem prawa w tej sprawie
od wielu Naszych mieszkańców, niekorzystaniem przez rowerzystów ze ścieżek rowerowych na ulicy Warszawskiej
i związanymi z tym zagrożeniami w ruchu drogowym.

Na zebraniu znalazł się również mieszkaniec Borzęcina z ulicy Kosmowskiej.
Zapytał On zaczepnie Wójta, kiedy ostatnio był w tamtych okolicach (na ulicy Kosmowskiej)??
(wszystkim chyba znany jest zły stan techniczny tamtej drogi i wciąż odkładane terminy rozpoczęcie prac kanalizacyjnych).
Odpowiedzi niestety nie usłyszał, za to Wójt zdążył Mu z sobie tylko znaną gracją odpowiedzieć, żeby mieszkaniec Go nie egzaminował.
Wójta z opresji i dalszej pyskówki wybawił dopiero Jego Zastępca, który przedstawił ogólny stan zaawansowania prac.
Mieszkańca odesłał też do Zarządu Dróg Powiatowych i GPK "Eko-Babice" w celu uzyskania wyczerpujących odpowiedzi.

W dalszej części zebrania poruszano tematy związane z krótkimi zanikami prądu (podobno w bieżącym roku
pruszkowski Zakład Energetyczny ma podcinać gałęzie drzew, które "wchodząc" w energetyczne linki robią krótkie spięcia),
poruszono sprawę oświetlenia (a raczej problemów z oświetleniem) ulicy Krętej i Krótkiej,
braku ścieżki rowerowej na ul. Sikorskiego i niedostatecznego odwodnienia tejże ulicy.
Wprawdzie mieszkaniec pytał się o odwodnienie ul. Sikorskiego w części kwirynowskiej,
a otrzymał od Wójta odpowiedź dot. części klaudyńskiej, ale to już tylko drobny szczegół.

Mówiono również o modernizacji części Rynku, a mianowicie o przebudowie terenu wokół nowego budynku komunalnego,
wykonaniu ścieżki, zieleńca i parkingu za kościołem.

Wójt oznajmił również, że ma pomysł (koncepcję) jak zmodernizować (zreformować) komunikację miejską bez pogorszenia jej jakości,
przy jednoczesnym obniżeniu obecnych kosztów. Potrwa to jednak jeszcze kilka lat.

Basenu nie będzie, nie będzie tam też szkoły - poinformował Wójt, - gmina ma w zamyśle ponownie sprzedać ten teren.
Za to Gmina będzie budować wielofunkcyjny obiekt (w tym Szkołę) w Zielonkach na ul. Południowej (między stawami, a boiskami).

Na zakończenie spotkania ustalono, że w sprawie odrolnień zostanie zorganizowane oddzielne zebranie.

Michał Starnowski - FIRESTARMEDIA


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka