<<< BABICKI PORTALIK INTERNETOWY, CZYLI KTO Z KIM, KIEDY, GDZIE I DLACZEGO >>>


Herb miejscowości Stare Babice

ZAPISY DO SZKOŁY

Herb miejscowości Stare Babice


FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI


SZKOŁA PODSTAWOWA W BABICACH INFORMUJE


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


<<< JEŚLI REKLAMA, TO TYLKO W BABICKIM PORTALIKU INTERNETOWYM >>>

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40 informuje,
że w terminie od 1.03.2010. do 31.03.2010. będą prowadzone w  szkole zapisy dzieci :

 

- z rocznika 2004 – do oddziału przedszkolnego „0”

- z rocznika 2003 – do klasy pierwszej

- zgodnie z ustawą o systemie oświaty Dyrektor Szkoły może przyjąć do klasy pierwszej dzieci 6-cio letnie (rocznik 2004),

jeżeli pozwolą mu na to warunki organizacyjne tj. lokalowe.

 

Warunkiem przyjęcia dzieci 6-cio letnich do klasy pierwszej jest złożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia o tym,
że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym. Dzieci 6-cio letnie, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym mogą być zapisane
do klasy pierwszej po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

W roku szkolnym 2010/11 utworzone będą klasy: I a (muzyczna), I b (ekologiczna) i klasy ogólne.

 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły „szkoła jest dostępna dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły” (Rozdział II § 2 pkt 1),
do którego należą następujące miejscowości: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Janów, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków,
Stare Babice, Zielonki Parcela, Zielonki Wieś. Dzieci zamieszkałe w miejscowościach innych niż wyżej wymienione nie będą zapisywane na listę uczniów.

 

 

Zasady zapisu:

 

Dziecko zapisywane jest do szkoły przez rodzica, który w wypełnionym wniosku winien wskazać klasę, do jakiej chciałby aby dziecko było przyjęte.
Maksymalna liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 26 osób, z możliwie równym podziałem na chłopców i dziewczynki (13 + 13).

Składane przez rodziców wnioski będą numerowane według kolejności wpływu do sekretariatu. Podziału dzieci na poszczególne klasy dokona Dyrektor Szkoły
w kwietniu po zakończeniu zapisów. W zależności od liczby złożonych wniosków (o przyjęcie do klasy pierwszej) przez rodziców dzieci 6-cio letnich
utworzona zostanie dla nich, bądź odrębna klasa pierwsza, bądź zostaną rozmieszczeni w klasach z dziećmi 7 letnimi.

 

Zapisów dzieci  dokonują rodzice w sekretariacie szkoły począwszy od dnia 1.03.2010. w godzinach od 8.10 – 16.00.

 

Dokumenty wymagane przy zapisach:

 

     1)    dowody osobiste obydwojga rodziców,

     2)    skrócony akt urodzenia dziecka – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

 

Listy dzieci zapisanych do poszczególnych klas  zostaną ogłoszone 30.04.2010. Zebrania organizacyjne odbędą się odpowiednio:

     - oddziały przedszkolne „0”  - 12.05.2010.     godz. 18.00

     - klasy pierwsze                  - 13.05.2010.     godz. 18.00

informacja na podstawie danych
ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicachznasz ciekawy temat, zobaczyłeś coś, usłyszałeś:

napisz: babice@babice.waw.pl na gadu-gadu:  zadzwoń: 0-796-920-796


© 2005-2010 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color


GALERIA - ZDJĘCIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

PLAN MIEJSCOWOŚCI