FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


ZAPISY DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach ul. Polna 40 prowadzi zapisy dzieci
na rok szkolny 2008 / 2009

* do oddziału przedszkolnego "0" - z rocznika 2002; * do klasy pierwszej - z rocznika 2001

Zapisów można dokonywać w okresie od 03.03.2008 r. do 31.03.2008 r w godz. 8.10 - 16.00

W roku szkolnym 2008 / 2009 przewiduje się utworzenie trzech oddziałów przedszkolnych
oraz czterech oddziałów klas pierwszych.

Klasy pierwsze: muzyczna (Ia); ekologiczna (Ib); integracyjna (Ic); ogólna (Id).

Szkoła jest dostępna dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach:
Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Janów, Klaudyn, Kwirynów,
Latchorzew, Lipków, Stare Babice, Zielonki Parcela, Zielonki Wieś.

Dzieci zamieszkałe w miejscowościach innych niż wyżej wymienione
nie będą zapisywane na listę uczniów.

Wszyscy rodzice chcący zgłosić przyjęcie dziecka do szkoły, proszeni są o pojawienie się
z dowodem osobistym obydwojga rodziców w sekretariacie szkoły oraz skróconym aktem urodzenia
dziecka - dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.


Również Przedszkole w Starych Babicach prosi o pobieranie kart zgłoszeń w celu zapisania dziecka
do przedszkola. Karty można pobrać w sekretariacie przedszkola. Wypełnione karty należy składać
od 3 marca do dyrekcji placówki do dnia 31 marca 2008 roku.

Informacje o przyjęciu dzieci do Przedszkola w Starych Babicach będą umieszczone na tablicy ogłoszeń
w dniu 11 kwietnia 2008 roku po uprzednim rozpatrzeniu kart przez Komisję rekrutującą
dzieci do przedszkola.

ADMIN