AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

WALNE ZEBRANIE W OSP BORZĘCIN D.

Herb miejscowości Stare Babice23 marca 2013 roku Strażacy - Ochotnicy z Borzęcina Dużego podsumowali rok 2012.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając,
Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Błoniu - mł. bryg. Michał Starnowski,
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - Paweł Janiszewski, Radni z Borzęcina - Tadeusz Wiśniewski i Krzysztof Szuba,
przedstawiciele (delegacje) z OSP Stare Babice i OSP Izabelin
oraz członkowie honorowi OSP Borzęcin Duży - dh Wacław Dziudzi i dh Sylwester Krauze.
Przewodniczącym Zebrania został wybrany Radny Tadeusz Wiśniewski, a protokolantem dh Mateusz Chruściński (Sekretarz OSP).

Sprawozdanie z działalności straży za rok 2012 wygłosił Prezes OSP Wojciech Wiśniewski.
W swoim wystąpieniu nadmienił, że OSP Borzęcin Duży liczy 30 osób, tj. członków czynnych i młodzieżowej drużyny pożarniczej.
W roku sprawozdawczym (2012 roku) OSP wyjeżdżała do 73 akcji ratowniczo - gaśniczych,
w tym do 34 pożarów, 34 innych miejscowych zagrożeń i do 5 alarmów fałszywych.
W 2012 roku najwięcej do akcji wyjeżdżali: dh Mateusz Chruściński (44 razy), Kamil Nowicki (42 razy), dh Marcin Dziudzi (37 razy).
Obecnie OSP wyposażona jest w trzy samochody ratowniczo - gaśnicze, tj. "ciężkiego-gaśniczego" Jelcza 420,
"średniego-gaśniczego" Stara 266 i samochód specjalny ratownictwa drogowego marki Fiat Ducato.
W 2012 roku OSP z budżetu gminy i dotacji KRUS i KSRG zakupiła umundurowanie i sprzęt pożarniczy,
niezbędny do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik OSP dh Robert Tomaszewski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Michał Siudziński,
ogół strażaków udzielił też absolutorium Zarządowi za rok 2012.
W wolnych wnioskach głos zabierał Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
i Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP. Pośród wielu spraw, w tym również tych,
dotyczących codziennego życia mieszkańców Borzęcina, dużo mówiono o przyszłości OSP.

Warto więc nadmienić, że najbliższe lata, to wyburzenie starej i budowa nowej strażnicy.
W 2013 roku planuje się sprzedać część (strażacko-sołecko-gminnych gruntów - tych zlokalizowanych przy ulicy Wodnisko)
oraz wykonanie planów i projektu nowej strażnicy. Już w tegorocznym budżecie U.G. 70 tysięcy złotych
przeznaczono na wykonanie tych właśnie prac planistycznych.
W roku 2014 planowane jest wyburzenie starej strażnicy i za pieniądze pozyskane ze sprzedaży
 ww. areałów planowana jest budowa nowego obiektu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
 OSP Borzęcin Duży prawdopodobnie w bieżącym roku wzbogaci się również
o nowy "średni" wóz ratowniczo - gaśniczy, który zastąpi wysłużonego Star 266.
Obecnie Zarząd OSP przygotowuje wnioski do WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki,
która w 30% może zostać w późniejszych latach umorzona.

Wszelkie plany dot. rozwoju borzęcińskiej OSP są akceptowane i wspomagane działaniami babickiego samorządu gminnego.

fot. Marta Kopeć, info. firestarmedia


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka