FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


WALNE ZEBRANIE W OSP

25 marca 2006 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, na którym podsumowano działalność OSP za miniony rok oraz wybrano Władze OSP na następne 5 lat.

W głosowaniu jawnym  strażacy na następną kadencję jednogłośnie wybrali:

Prezes OSP

I V-ce Prezes - Naczelnik OSP

Z-ca Naczelnika OSP

Skarbnik OSP

Gospodarz OSP

Sekretarz OSP

Członek Zarządu OSP

- dh Wojciech Wiśniewski

 - dh Marcin Dziudzi

- dh Paweł Felisiak

- dh Robert Tomaszewski

- dh Michał Kopeć

- dh Sylwia Dąbrowska

- dh Jarosław Koniec

Podczas zebrania Pani Wójt wręczyła Dyplom i skromną nagrodę pieniężną druhowi Wacławowi Dziudzi za 52 -letnią działalność w szeregach OSP ora 30 lat pełnienia funkcji Konserwatora sprzętu ppoż. i Gospodarza OSP. Gratulujemy.

Strażacy z OSP Borzęcin otrzymali również deskę ortopedyczną niezbędną podczas ewakuacji ludzi ze strefy niebezpiecznej (w tym z wypadków). Sprzęt na ręce Prezesa i Naczelnika OSP przekazała Pani Wójt.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Władz Samorządowych w osobach:

Radnego Tadeusza Wiśniewskiego,

Pani V-ce Wójt Jolanty Stępniak,

przedstawiciele Jednostek OSP ze Starych Babic i Izabelina.

MICHAŁ