FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


WALNE ZEBRANIE W OSP - 2008

1 marca 2008 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starych Babicach odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze, na którym podsumowano
działalność OSP za miniony rok.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Władz Samorządowych
w osobach: V-ce Wójta Jolanty Stępniak, wielu Radnych
Panie: Lucynę Molak i Paulinę Ostrowską,
Panów: Stanisława Lesisza, Jerzego Piętochy, Leszka Poborczyka,
Waldemara Szelenbauma, Witolda Maziarza, Tomasza Szuby,
Tomasza Druzda. Na zebranie przybyli też: Przedstawiciel
Prezesa Powiatowego ZOSP R.P. (Prezes Gminny ZOSP w Izabelinie)
st. bryg. Edward Gierski, Dowódca JRG Błonie
mł. bryg. Jacek Jodłowski, były Dowódca JRG 11 Warszawa
bryg. Jerzy Słomski, Kapelan Gminny z Izabelina
ks. Józef Buchajewicz, Wieloletni Redaktor Naczelny czasopisma
"Strażak" Ludwik Kotoński oraz wielu innych znamienitych gości
oraz przedstawiciele Jednostek OSP z Izabelina i Lasek.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Edwarda Gierskiego.

Strażacy w swoich sprawozdaniach przedstawili swoje osiągnięcia
w roku 2007 oraz zaproponowali swój plan działania na 2008 rok.
Sprawozdanie Prezesa OSP Mirosława Lisieckiego było poparte
wzorem roku ubiegłego pokazem multimedialnym, co bardzo ułatwiło
zebranym zapoznanie się z działalnością OSP. Wiele mówiono
o nurtujących problemach, czyli o budowie (rozbudowie) strażnicy,
problemie z własnością drogi i zakupie nowego samochodu
gaśniczego. W tej sprawie głos zabierali zaproszeni goście,
w tym Pani Wójt Jolanta Stępniak. Dh Włodzmierz Sulwiński
przedstawił sprawozdanie Skarbnika, a dh Maciej Błaszczyk
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Strażacy jednogłośnie udzielili
absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. Całe zebranie było
nagrywane przez Marcina Jaskólskiego i już niedługo będzie
dostępne na stronie Bliznego - www.blizne.eu
Miłym akcentem było przyjęcie w poczet członków honorowych OSP
Radnego Tomasza Szuby, którego pradziad był jednym z założycieli
straży w 1916 roku. Radny Szuba dał się poznać jako człowiek,
który swoim działaniem w Radzie Gminy wspiera dążenia strażaków
do lepszego wyposażenia w samochody i sprzęt, a co za tym idzie
do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice.
Na zakończenie zebrani obejrzeli specjalnie przygotowany
film prezentujący udział OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych
w 2007 roku (patrz obok)


ZDJĘCIA Z WALNEGO ZEBRANIA
W NOWEJ GALERII ZNAJDZIESZ TUTAJ


Zapraszamy również na oficjalną stronę internetową

 Babickiej Straży www.ospbabice.waw.pl


SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA W MARCU 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA W MARCU 2007 ROKU

zdjęcia: Michał S.trażak

ZDJĘCIA Z WALNEGO ZEBRANIA
W NOWEJ GALERII ZNAJDZIESZ TUTAJ


ZAPRASZAMY NA FILM 

 

film: Damian Lisiecki i Przemek Kukułowicz


GALERIA - ZDJĘCIA

AKTUALNOŚCI

STRAŻ POŻARNA


ADMIN