AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW

Herb miejscowości Stare Babice


Uroczyste podpisanie umów w Starostwie PWZ

W dniu 20 stycznia br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
odbyło się  uroczyste podpisanie i przekazanie umów przedstawicielom organizacji,
które w drodze konkursu uzyskały środki finansowe na realizację  zadań w zakresie:

1. prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

2. prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet
    w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej,
    będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na początku spotkania w kilku słowach wszystkich zgromadzonych przywitał starosta Jan Żychliński,
ponadto w spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Paweł Białecki, Jolanta Stępniak - Członek Zarządu PWZ,
Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych którym przyznano dotacje.

Pani Jolanta Stępniak, która przewodniczyła pracom komisji konkursowej omówiła zasady i tryb przeprowadzenia konkursu,
a także szczegółowe kryteria oceny ofert. Poinformowała również, iż w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs
wpłynęło 8 ofert na realizacje pierwszego zadania, w tym jedna nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.
Na realizacje drugiego zadania wpłynęła tylko 1 oferta.

Dotacje na prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymało:

1. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (Blizne Jasińskiego)

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (Laski)

3.  Stowarzyszenie „Razem” w Błoniu

4. Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

5.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola Błonie”

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

7. Fundacja Pomoc Rodzinie Łomianki

Dotacje na prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej,
będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymało:

1. Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na wsparcie Domu Samotnej Matki w Laskach.

Dużym sukcesem jest fakt, iż na terenie każdej gminy powiatu warszawskiego zachodniego
działa placówka wsparcia dziennego dla dzieci.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
prowadzenie placówek wsparcie dziennego zostało powierzone gminom.
Pomimo zmiany przepisów biorąc pod uwagę dobro dzieci,
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować działalność placówek także w 2012 roku.

informacja z PWZ: Iwona Kołodyńska-Adamczyk

AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2012 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka