POWRÓT

" WYNIKI SONDY "

Na pytanie: Jak sądzisz, czy "Babickie Sąsiadki" to ?

Zdania są podzielone.

22 głosy oddano jednak na odpowiedź prawidłową.

A w maju ? - wybierz swój herb. Szczegóły w aktualnościach.

Czy "Babickie Sąsiadki" to:
Parafialne Kółko Różańcowe (4) 10% 10%
Zespół Artystyczno - Wokalny (22) 56% 56%
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów (13) 33% 33%

Łącznie oddano 39 głosów
 

ADMIN