FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

I choć wakacje w pełni
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz
zwołał XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy.
Stawili się na nią niemalże wszyscy Panie i Panowie Radni.
Zabrakło tylko jednej osoby. Tematami Sesji były zaś :

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
    Stare Babcie w roku 2008.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego
    wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu
    do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
    dla pracowników Straży Gminnej Gminy Stare Babice.

I znów emocje były spore, a pytania szczegółowe.
Na prawie wszystkie odpowiadał Wójt Gminy Krzysztof Turek.

Widocznie Jego argumenty były przekonywujące,
skoro Radni jednogłośnie przegłosowali obydwie złożone uchwały.


Więcej pieniędzy dołożono m. in. na zakup nowego fabrycznie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 z przeznaczeniem dla OSP Stare Babice.

Radni przegłosowali również dotację dla Policjantów wynikającą z przepracowania nadgodzin na terenie Naszej Gminy w formach m. in. patrolów pieszych. Klarowną całość sprawozdania Policji do wglądu można uzyskać w Referacie Komunalnym - pok. nr 2.

Rozmawiano też z Komendantem Straży Gminnej na temat przyjęć i ewentualnych zakupów sprzętowo - samochodowych. Jego osobę zaprezentujemy jednak nieco później z uwagi na fakt, że Komendant czeka jeszcze na pewne poświadczenia. Domyślmy się, że chodzi tu o KGP.

Na koniec Wójt Gminy przedstawił Radnym aktualne, najważniejsze działania Gminy Stare Babice w okresie od ostatniej Sesji ( w czerwcu) oraz potwierdził, że notarialnie teren z basenem jest już GMINNY.


ADMIN