FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


POLICJA

AKTUALNOŚCI

STRAŻ POŻARNA


PRACA W POLICJI

materiał pobrano ze strony KPP Stare Babice - http://kppbabice.policja.waw.pl

 Informacja skierowana do grona młodych osób chętnych do odbycia służby kandydackiej
w Policji w garnizonie stołecznym.

Służba kandydacka umożliwia odbycie zastępczej służby wojskowej, a po jej zakończeniu
przyjęcie w szeregi Policji na stałe. Procedurę kwalifikacyjną prowadzi Sekcja ds. doboru kadr
Komendy Stołecznej Policji. Przyjmowanie podań o przyjcie do służby kandydackiej
w Oddziale Prewencji Policji prowadzone jest w sposób ciągły.

 

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE

PROWADZI REKRUTACJĘ DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI

W WARSZAWIE.

Przyjęcia poborowych do służby w Komendzie Stołecznej Policji będą realizowane
w pięciu terminach:

 • 11 lutego 2008 r.

 • 14 kwietnia 2008 r.

 • 14 lipca 2008 r.

 • 13 października 2008 r.

 • 15 grudnia 2008 r.

 

Młodzi mężczyźni zainteresowani odbyciem tego rodzaju służby powinni spełniać
następujące wymagania:

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność i nieposzlakowana opinia

 • wysoka sprawność fizyczna i psychiczna

 • wykształcenie min. średnie

 • bardzo dobry stan zdrowia ( kat A)

 • przynależność ewidencyjna do WKU w Warszawie, Garwolinie, Grójcu, Nowym Dworze
  Mazowieckim lub Mińsku Mazowieckim

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonów:

 • 022 603 65 68
 • 022 603 63 34

oraz w siedzibie Sekcji ds. Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji
Warszawa, Aleja Solidarności 126

WYMAGANE DOKUMENTY:

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r.)

 • Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji

 • Wypełniony Kwestionariusz Osobowy (tutaj druk w pdf)

 • Odręcznie napisany życiorys

 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  – kserokopie (oryginały do wglądu)

 • Dowód osobisty i książeczka wojskowa – kserokopie

(oryginały do wglądu)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SĄ
DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI:
www.policja.waw.pl

Wszyscy, którzy w trakcie służby uznają, że chcą związać swoje losy z zawodem policjanta
będą mieli możliwość ubiegania się o pozostanie w Policji zdobywając w ten sposób stałą,
ciekawą pracę.

Po odbyciu rocznej służby w oddziale prewencji młodzi ludzie mają ułatwioną drogę do podjęcia
służby zawodowej w szeregach policji.

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach

 

 

ADMIN