FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


POLICJA

AKTUALNOŚCI

STRAŻ POŻARNA


POSZUKIWANI

materiał pobrano ze strony KPP Stare Babice - http://kppbabice.policja.waw.pl

Poszukiwani Krzysztof i Mariusz Sałacińscy

Dwóch członków tzw. „grupy ożarowskiej” poszukują kryminalni ze Starych Babic. Krzysztof i Mariusz Sałacińscy ściągani są listami gończymi wydanymi przez prokuraturę krajową za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami w znacznych ilościach. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanych proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Starych Babicach tel. (0-22) 752-80-00 lub (0-22) 604-32-22 bądź z najbliższą jednostką Policji.

Krzysztof Sałaciński (ur. 08.06.1978 r., zam. Płochocin Osiedle, ul. Mostowa) poszukiwany jest przez policjantów sekcji kryminalnej komendy w Starych Babicach na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę krajową za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym określanej jako „grupa ożarowska” mającej na celu m.in. obrót środkami odurzającymi w znacznych ilościach.

Jego brat Mariusz Sałaciński (ur. 09.08.1980 r., zam. Płochocin Osiedle, ul. Mostowa) Mężczyzna poszukiwany jest również listem gończym wydanym przez prokuraturę krajową za udział w obrocie środkami odurzającymi w znacznych ilościach.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanych mężczyzn proszony jest o bezzwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Starych Babicach tel. (0-22) 752-80-00 bądź z najbliższą jednostką Policji tel. 997 lub 112. Za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk).

ak, ego

 

ADMIN