AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

POLICJA PODSUMOWAŁA ROK 2012

Herb miejscowości Stare BabiceW poniedziałek, 5 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 276,
w obecności przedstawicieli Władz Samorządowych Szczebla Powiatowego i Gminnego,
Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, współdziałających z Policją Prokuratorów, Strażaków
oraz przedstawicieli innych służb i inspekcji, Komendant Powiatowy Policji - nadkom. Hubert Kowalczewski
podsumował działalność kierowanej przez siebie jednostki za 2011 rok.

W odprawie uczestniczyli również Komendanci Komisariatów z terenu PWZ, Naczelnicy Wydziałów KPP
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych i Pracownicy Cywilni zatrudnieni
w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Można było posłuchać o działalności prewencyjnej, wykroczeniach nieletnich i wymuszeniach rozbójniczych.
Podczas referowania nie zabrakło również podsumowania zdarzeń, które wydarzyły się na drogach.
W 130 wypadkach do których doszło na terenie PWZ,  rannych zostało 172 osoby, zaś 15 ofiar było śmiertelnych.
Na terenie Naszej gminy w 13 wypadkach rannych zostało 21 osób. Nie było na szczęście ofiar śmiertelnych.

W końcowym podsumowaniu Komendant podziękował władzom powiatowym i samorządom lokalnym za wsparcie
materiałowo - finansowe udzielane Komendzie Powiatowej Policji, które w 2011 roku wyniosło 1 333 162,00 zł.
W zdecydowanej większości były to środki błońskie, w związku z budową nowego komisariatu,
ale również Gmina Stare Babice dofinansowała KPP w wysokości 84 620,00 złotych.

Komendant Hubert Kowalczewski odniósł się również do problemów z obsługą numeru 112.
Policjanci zdają sobie sprawę z problemów związanych z jego obsługą (w związku z uwarunkowaniami technicznymi),
jednak optymistycznym jest fakt, że już niebawem numer ten będzie obsługiwało
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie przy ul. Młynarskiej.

Na zakończenie m. in. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
Jerzy Misiak podziękowali Policjantom za dotychczasową pracę i efektywne działania.

Jak napisali Policjanci na swojej stronie internetowej BEZPOŚREDNI LINK - INFORMACJA Z OPRAWY
- "Policjanci ze swojej strony zapewniają, że kolejny rok będzie równie pracowity,
a bezpieczeństwo mieszkańców nadal będzie głównym priorytetem pracy Policji".

fot. nadkom. Grzegorz Sokołowski - KPP Stare Babice


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2012 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka