<<< BABICKI PORTALIK INTERNETOWY, CZYLI KTO Z KIM, KIEDY, GDZIE I DLACZEGO >>>


Herb miejscowości Stare Babice

ODDAJ KREW W WAKACJE

Herb miejscowości Stare Babice


FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI


MK HDK PCK "FLORIAN" ZAPRASZA


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


<<< JEŚLI REKLAMA, TO TYLKO W BABICKIM PORTALIKU INTERNETOWYM I W GOŃCU BABICKIM >>>

ZNAJDŹ 30 MINUT NA ODDANIE KRWI W WAKACJE - URATUJ  ŻYCIE

najbliższa akcja krwiodawstwa odbędzie się 21 sierpnia 2011 roku w godz. 10.00 - 14.00.

podczas Odpustu w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Lipkowie przy ul. Jakubowicza 120

Jak każdego roku zbliżające się wakacje niosą radość z nadchodzącego wypoczynku. Niestety sezon urlopowy przynosi także zagrożenie życia ludzkiego!

Dlatego, że: Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi - to 2 dawców - to Wy!
Każdego dnia potrzeba ponad 1.000 litrów krwi - to aż 2.000 dawców.
Zwykle podczas operacji zużywa się ok. 2 litrów krwi, przy przeszczepach potrzeba 10 – 15 litrów.

Czy wiesz że ? Wystarczy chcieć. Wystarczy 30 minut. Wystarczy mieć dowód osobisty. Należy zjeść lekkie bezbiałkowe śniadanie.
Jednorazowo oddaje się zaledwie 450 mililitrów krwi.

W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych na drogach wiodących do turystycznych regionów kraju zwiększa zapotrzebowanie
na ten najcenniejszy i niezastąpiony lek. Dodatkowo zapotrzebowanie na krew rośnie w tym okresie z powodu zwiększonej liczby wypadków
podczas prac polowych w rolnictwie. Przestarzały sprzęt, brak wymaganych osłon ruchomych części maszyn i ostre narzędzia,
to najkrótsza droga do poważnych urazów, których następstwem często bywa potrzeba przetoczenia krwi. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tu dzieci.

Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców, ponieważ wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości,
w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość dzielenia się "cząstką siebie".
Wyjazdowe pobory krwi, prowadzone w ambulansach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i Polskiego Czerwonego Krzyża,
nie są w stanie zrównoważyć rosnącego zapotrzebowania na tę wyjątkową "płynną tkankę" bez odpowiedniego nagłośnienia problemu w mediach.

ZASADY KRWIODAWSTWA

Kto może oddać krew? Każdy kto:

* jest w wieku od 18 do 65 lat;
* waży powyżej 50 kg;
* posługuje się językiem polskim;
* przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL;
* odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi;
* temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37°C;
* przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Co trzeba zrobić, aby oddać krew?

* zjeść rano lekkostrawne śniadanie i wypić około litra wody lub innych płynów(bezalkoholowych :-)
* udać się do Punktu Krwiodawstwa, mając przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem.
* wypełnić kwestionariusz , który zostanie sprawdzony i zweryfikowany przez pielęgniarkę.
* następnie pobrana zostanie próbka krwi na badanie hemoglobiny (nakłucie w palec).
* lekarz Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przeprowadzi badanie internistyczne i wywiad.
* jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew.
* czas oddania 450 ml to około 5 -7 minut.

Jak często mogę oddać krew?

* mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4 razy.
* przerwa między kolejnymi oddaniami nie może być krótsza niż 8 pełnych tygodni (56 dni).

Prawa i przywileje dla Honorowych Dawców Krwi

* kompleksowe badanie laboratoryjne (przed poborem krwi).
* osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”.
* zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.
* zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
* posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii.
* dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
* możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.
* każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu, kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".

Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

* uprawnienie do korzystania poza kolejnością z świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych
w aptekach,
* bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny.
* osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników przysługuje dodatkowo odznaka
"Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu", odznaczenie to przyznawane jest przez Ministra Zdrowia.

info. MK HDK PCK "FLORIAN" - www.babice.org.plznasz ciekawy temat, zobaczyłeś coś, usłyszałeś:

napisz: babice@babice.waw.pl na gadu-gadu:  zadzwoń: 796-920-796


© 2005-2011 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color


GALERIA - ZDJĘCIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

PLAN MIEJSCOWOŚCI