<<< BABICKI PORTALIK INTERNETOWY, CZYLI KTO Z KIM, KIEDY, GDZIE I DLACZEGO >>>


Herb miejscowości Stare Babice

LIPKÓW UMIERA

Herb miejscowości Stare Babice


FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI


DEBATA W WARSZAWIE


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


<<< JEŚLI REKLAMA, TO TYLKO W BABICKIM PORTALIKU INTERNETOWYM >>>

Warszawski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zorganizował 18 lutego  2010 roku debatę publiczną
na temat stanu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Lipkowie. Kościół św. Rocha, zabytkowa plebania i budynki gospodarcze otoczone starym,
pięknym parkiem wymagają natychmiastowej rewitalizacji. Celem spotkania było zaprezentowanie obecnego stanu zabytków,
działań podjętych na tym terenie i wspólne poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej znalazły się lipkowskie zabytki.

Prowadząca spotkanie Barbara Zygadło z OW TOnZ tłumaczyła - nie chcemy atakować księdza proboszcza, ale wspólnie z nim poszukać kompromisu,
by ocalić kościół. Aby dać możliwość zaprezentowania stanowiska gospodarzy obiektów na spotkanie w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
przy Rynku Starego Miasta 42 zaproszono nie tylko wojewódzkiego konserwatora zabytków, władze samorządowe gminy Stare Babice
i osoby związane emocjonalnie z Lipkowem, lecz również proboszcza parafii Św. Rocha - Andrzeja Kowalskiego i przedstawicieli warszawskiej kurii.
Niestety, żaden z duchownych nie pojawił się na spotkaniu. Jako pierwsza wypowiedziała się Barbara Jezierska, wojewódzki konserwator zabytków.
Przedstawiła historię starań o zabezpieczenie kościoła przed zniszczeniem. W czerwcu 2006 r. ks. proboszcz Andrzej Kowalski zwrócił się
do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zgodę na remont świątyni. Zaproponował rozbiórkę istniejącego kościoła i odbudowę z zachowaniem
historycznego charakteru epoki. Nowy kościół ze względu na wielkość parafii i jej potrzeby miał być powiększony o około metr w każdą stronę.
Kościoła rozebrać jednak nie można, ponieważ figuruje on w ewidencji zabytków. W odpowiedzi konserwator zobowiązał więc parafię do przedstawienia
ekspertyzy aktualnego stanu budynku. W marcu 2007 r. i czerwcu 2008 r. w Lipkowie zostały przeprowadzone kontrole, po których wydane zostały zalecenia:
do końca października 2008 r. wyremontować dach, do końca października 2009 r. - elewacje. Proboszcz odwołał się od decyzji konserwatora do Ministra,
który utrzymał nakaz zabezpieczenia kościoła, przesuwając jedynie datę jego wykonania na koniec kwietnia 2010 r.
Od tej decyzji ksiądz może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak złożenie odwołania nie wpływa na obowiązek zabezpieczenia kościoła.
Mieszkańcy Lipkowa pytali Panią konserwator co się stanie, jeśli prace przy kościele nie zostaną wykonane w określonym terminie ?
Nie będziemy mieli innego wyjścia, wystąpimy z wnioskiem o egzekucję – odpowiedziała Jezierska. Nałożenie kary i równoczesne zobligowanie
do wykonania remontu to dla parafii byłby dotkliwy cios finansowy. Dlatego uczestnicy spotkania skupili się na poszukiwaniu rozwiązań, które pozwoliłyby
z jednej strony zachować istniejący kościół, a z drugiej strony zapewnić parafianom godne miejsce nabożeństw. W miejscu stojącego obecnie „blaszaka” (tymczasowej kaplicy) mógłby stanąć nowy kościół. Pani Jezierska potwierdziła, że jest skłonna wydać zgodę na budowę nowego obiektu w zabytkowym kompleksie.
Wójt gminy Stare Babice poinformował, ze gmina nie posiada obecnie gruntów, które mogłaby przekazać pod budowę nowego kościoła.
Podkreślił jednak, że chętnie pomoże w poszukiwaniu odpowiedniego gruntu w bliskim sąsiedztwie Lipkowa. Zadeklarował również pomoc gminnych specjalistów
od wniosków o dofinansowanie. Pojawiła się jednak wątpliwość czy parafia da sobie radę z równoczesną budową nowej świątyni i remontem starej,
a potem z utrzymaniem dwóch kościołów?  Na ratowanie zabytków pieniądze może przekazać ministerstwo, jednak budowę i utrzymanie nowego kościoła
musieliby sfinansować parafianie.

Dyskusja trwała ponad trzy godziny. Wzięło w niej udział kilkanaście osób, m.in. mieszkańcy Lipkowa i okolic, historycy, członkowie TOnZu.
Bardzo ciekawym głosem w dyskusji było wystąpienie potomka dawnych właścicieli Lipkowa, pana Piotra Paschalisa-Jakubowicza.
Opowiedział on o barwnej historii miejscowości oraz o szczegółach związanych z budową kościoła i dworku (obecnej plebanii).
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że nieobecność gospodarza zabytkowych obiektów utrudnia zrozumienie,
dlaczego  nie widać postępu prac konserwatorskich. Na zakończenie spotkania sołtys Lipkowa zaproponowała zorganizowanie kameralnego spotkania
zainteresowanych stron, bez mediów i publiczności, tak aby można było w spokoju i na neutralnym gruncie poszukiwać kompromisu w tej trudnej sprawie.

W załączeniu w wersji pdf artykuł z 19.02.2010. z Gazety Wyborczej ... TUTAJ

Więcej na ten temat, być może stanowisko ks. Andrzej Kowalskiego zostanie zamieszczone w lutowym wydaniu "Gońca Babickiego"

tekst i zdjęcia przesłała: Agnieszka Kaczurbaznasz ciekawy temat, zobaczyłeś coś, usłyszałeś:

napisz: babice@babice.waw.pl na gadu-gadu:  zadzwoń: 0-796-920-796


© 2005-2010 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color


GALERIA - ZDJĘCIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

PLAN MIEJSCOWOŚCI