AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Herb miejscowości Stare Babice


Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - po raz dziesiąty.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.
Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje
i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 16 marca 2012 r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym
w PT KRUS Błonie ul. Targowa 3, a także w każdej jednostce organizacyjnej KRUS i w siedzibach Współorganizatorów.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione m.in. pod kątem ładu i porządku w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy, stanu budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenia maszyn i urządzeń,
warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stanu środków ochrony osobistej i odzieży roboczej.

Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, wojewódzkiego i centralnego. Laureaci wszystkich etapów otrzymają nagrody.

PT KRUS BŁONIE


załączniki w formacie PDF do pobrania poniżej:

Regulamin BGR 2012                                                                       Zgłoszenie do konkursu


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2011 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka