AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

RADNI POWIEDZIELI "NIE"

Herb miejscowości Stare Babice


4 września 2012 roku Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu spotkali się w swoim gronie
w sprawie omówienia projektu uchwał: w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
oraz zapoznania sie z wynikami finansowymi i realizacją planów rozwoju przedsiębiorstwa Eko-Babice za 2011 rok.

Projekt pierwszej z uchwał: "w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu",
wzbudził gorącą dyskusję wśród Radnych, gdyż proponowana przez władzę wykonawczą, czyli Wójta Gminy i Jego urzędników
forma gospodarowania gminnymi nieruchomościami znacznie ograniczyłaby dotychczasowe uprawnienia Radny Gminy
w sprawach nabywania, zbywania, wynajmowania i zamian gminnych nieruchomości,
jednocześnie nadając więcej uprawnień Wójtowi Gminy.

Radni zadawali wiele pytań tak Wójtowi Gminy, jak i pracownikom Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Wszyscy byli zdania, że gdyby uchwała została przyjęta w tej formie, Wójt (ten, czy inny) dostałby zbyt wiele uprawnień,
co z kolei mogłoby doprowadzić do pewnych nadużyć w gospodarowaniu gminnym majątkiem.
Ostatecznie zdecydowano, że projekt musi zostać zmodyfikowany i poprawiony.
W tym celu w najbliższym czasie kilku Radnych roboczo zajmie się dokładniej tym projektem i dostosuje go do potrzeb i literatury prawa.

Rozmawiano również nt. kondycji finansowej firmy Eko-Babice. Na pytania dotyczące przedstawionego sprawozdania
odpowiadali m. in. Wójt Krzysztof Turek i Prezes GPK Paweł Turkot.

firestarmedia

AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2011 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color
podstrona zawiera baner (plakat) i informacje reklamowo-informacyjne

statystyka